(Sử 11) Lập bảng Nga từ 1917 đến 1941 nhiệm vụ trọng tâm mà nhân dân xô viết thực hiện từng giai đoạn đoạn

Đọc thêm  Mẫu Quyết Định Sáp Nhập Chi Bộ, Công Bố Quyết Định Chia Tách Và Sáp Nhập Chị Bộ

Viết một bình luận