Soạn văn lớp 9 Tập 1, Tập 2 ngắn nhất năm 2022 – 2023 – Haylamdo

Soạn văn 9 ngắn nhất

Soạn văn lớp 9 Tập 1, Tập 2 ngắn nhất năm 2022 – 2023

 • Tổng hợp các bài tóm tắt tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ngắn nhất
 • Tổng hợp Tác giả – tác phẩm Ngữ văn lớp 9 hay, chi tiết
 • Tổng hợp các dạng đề văn lớp 9 chọn lọc

Tuyển tập các bài soạn văn 9 Tập 1 & Tập 2 ngắn gọn, đầy đủ, bám sát nội dung sgk Ngữ văn 9 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Văn 9 hơn.

Soạn văn lớp 9 Tập 1

 • Soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh
 • Soạn bài Các phương châm hội thoại
 • Soạn bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
 • Soạn bài Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
 • Soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
 • Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
 • Soạn bài Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
 • Soạn bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
 • Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
 • Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
 • Soạn bài Xưng hô trong hội thoại
 • Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh
 • Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục)
 • Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
 • Soạn bài Sự phát triển của từ vựng
 • Soạn bài Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự
 • Soạn bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
 • Soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí
 • Soạn bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)
 • Soạn bài Trả bài tập làm văn số 1
 • Soạn bài Truyện Kiều của Nguyễn Du
 • Soạn bài Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)
 • Soạn bài Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)
 • Soạn bài Thuật ngữ
 • Soạn bài Miêu tả trong văn bản tự sự
 • Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)
 • Soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)
 • Soạn bài Trau dồi vốn từ
 • Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự
 • Soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán (Trích Truyện Kiều)
 • Soạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
 • Soạn bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
 • Soạn bài Lục Vân Tiên gặp nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên)
 • Soạn bài Chương trình địa phương (phần văn)
 • Soạn bài Tổng kết về từ vựng
 • Soạn bài Trả bài tập làm văn số 2
 • Soạn bài Đồng chí
 • Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính
 • Soạn bài Kiểm tra truyện trung đại
 • Soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)
 • Soạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự
 • Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá
 • Soạn bài Bếp lửa
 • Soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)
 • Soạn bài Tập làm thơ tám chữ
 • Soạn bài Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
 • Soạn bài Ánh trăng
 • Soạn bài Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp)
 • Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận
 • Soạn bài Làng (trích)
 • Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
 • Soạn bài Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
 • Soạn bài Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm
 • Soạn bài Lặng lẽ Sa Pa
 • Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt
 • Soạn bài Viết bài tập làm văn số 3 – Văn tự sự
 • Soạn bài Người kể chuyện trong văn bản tự sự
 • Soạn bài Chiếc lược ngà
 • Soạn bài Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại
 • Soạn bài Kiểm tra phần Tiếng Việt
 • Soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn
 • Soạn bài Cố hương
 • Soạn bài Ôn tập phần làm văn (tiếp theo)
 • Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1
 • Soạn bài Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)
 • Soạn bài Trả bài kiểm tra về thơ và truyện hiện đại
 • Soạn bài Trả bài tập làm văn số 3
 • Soạn bài Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1
Đọc thêm  Điều Kiện, Thủ Tục Và Mẫu Đơn Xin Di Dời Cột Điện, Đơn Đề Nghị Di Dời Cột Điện

Soạn văn lớp 9 Tập 2

 • Soạn bài Bàn về đọc sách
 • Soạn bài Khởi ngữ
 • Soạn bài Phép phân tích và tổng hợp
 • Soạn bài Luyện tập phân tích và tổng hợp
 • Soạn bài Tiếng nói của văn nghệ
 • Soạn bài Các thành phần biệt lập
 • Soạn bài Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
 • Soạn bài Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
 • Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tập làm văn – Kì II)
 • Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
 • Soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
 • Soạn bài Viết bài tập làm văn số 5 – Nghị luận xã hội
 • Soạn bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
 • Soạn bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten
 • Soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn
 • Soạn bài Con cò
 • Soạn bài Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn
 • Soạn bài Trả bài tập làm văn số 5
 • Soạn bài Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
 • Soạn bài Mùa xuân nho nhỏ
 • Soạn bài Viếng lăng bác
 • Soạn bài Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
 • Soạn bài Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
 • Soạn bài Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
 • Soạn bài Viết bài tập làm văn số 6 – Nghị luận văn học (làm ở nhà)
 • Soạn bài Sang thu
 • Soạn bài Nói với con
 • Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý
 • Soạn bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
 • Soạn bài Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
 • Soạn bài Mây và sóng
 • Soạn bài Ôn tập về thơ
 • Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)
 • Soạn bài Trả bài tập làm văn số 6
 • Soạn bài Tổng kết phần văn bản nhật dụng
 • Soạn bài Kiểm tra về thơ
 • Soạn bài Chương trình địa phương phần Tiếng Việt (Kì II)
 • Soạn bài Viết bài tập làm văn số 7 – Nghị luận văn học
 • Soạn bài Bến quê
 • Soạn bài Ôn tập Tiếng Việt (Kì II)
 • Soạn bài Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
 • Soạn bài Những ngôi sao xa xôi
 • Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) (tiếp theo)
 • Soạn bài Trả bài tập làm văn số 7
 • Soạn bài Biên bản
 • Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang
 • Soạn bài Tổng kết về ngữ pháp
 • Soạn bài Luyện tập viết biên bản
 • Soạn bài Hợp đồng
 • Soạn bài Bố của Xi-Mông
 • Soạn bài Ôn tập về truyện
 • Soạn bài Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)
 • Soạn bài Con chó Bấc
 • Soạn bài Kiểm tra về chuyện
 • Soạn bài Kiểm tra phần Tiếng Việt (Kì II)
 • Soạn bài Luyện tập viết hợp đồng
 • Soạn bài Bắc Sơn
 • Soạn bài Tổng kết phần Văn học nước ngoài
 • Soạn bài Tổng kết phần Tập làm văn
 • Soạn bài Tôi và chúng ta
 • Soạn bài Tổng kết phần Văn học
 • Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm
 • Soạn bài Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)
 • Soạn bài Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi
Đọc thêm  Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ, Đơn Xin Từ, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Mới Nhất Hiện Nay

Soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh

Bố cục:

– Phần 1 (Từ đầu đến “rất hiện đại”): vốn tri thức văn hóa nhân loại sâu rộng của chủ tịch Hồ Chí Minh được kết hợp với cái gốc văn hóa bền vững của người.

– Phần 2 (còn lại): lối sống rất giản dị, rất Việt Nam của Bác Hồ.

Câu 1 (trang 8 sgk Văn 9 Tập 1):

* Vốn tri thức văn hóa nhân loại sâu rộng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện ở các phương diện: Bác Hồ đã đi đến nhiều nước và am hiểu nhiều nền văn hóa trên thế giới, biết và sử dụng nhiều ngoại ngữ,…

* Người có được vốn tri thức như vậy do:

– Sự chủ động tích lũy tìm hiểu của Bác Hồ trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng. Bác đi nhiều nước trên thế giới, đi đến đâu bác cũng học hỏi, tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật…

– Điều kiện khách quan: Bác bôn ba suốt mấy chục năm ở nhiều nước trên thế giới nên có điều kiện tiếp xúc với nhiều nền văn hóa.

Câu 2 (trang 8 sgk Văn 9 Tập 1):

Lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông của bác được biểu hiện:

– Nơi ở và làm việc đơn sơ “chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao”…

– Trang phục hết sức giản dị: “bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp thô sơ,…”

– Bác ăn uống đạm bạc: “cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa…”.

Câu 3 (trang 8 sgk Văn 9 Tập 1):

Lối sống của Bác là sự kết hợp giữa giản dị và thanh cao:

– Giản dị: bác không lệ thuộc vào các điều kiện vật chất, các nhu cầu vật chất.

– Thanh cao: lối sống giản dị của con người được sống hài hòa với thiên nhiên. Ví dụ: Thơ Bác Hồ luôn tràn đầy vẻ đẹp thiên nhiên.

Câu 4 (trang 8 sgk Văn 9 Tập 1):

Qua tác phẩm, giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về con người cũng như lối sống giản dị mà thanh cao của Hồ Chủ tịch vĩ đại – người cha già của dân tộc. Việc học tập phong cách Hồ Chí Minh sẽ giúp cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ có một bài học sâu sắc về việc kết hợp hài hòa giữa tinh hoa văn hóa thế giới với bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhận xét – Ý nghĩa

Với việc lựa chọn các chi tiết tiêu biểu, ngôn từ giản dị, vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, giữa thanh cap và giản dị.

Đọc thêm  đề thi tiếng việt thực hành

Soạn bài Các phương châm hội thoại

I. Phương châm về lượng

Câu 1 (trang 8 sgk Văn 9 Tập 1):

Câu trả lời của Ba không đáp ứng yêu cầu mà An muốn biết vì nó mơ hồ về ý nghĩa.

Điều mà An muốn biết là địa điểm học bơi của Ba ở đâu.

Bài học về giao tiếp:Trong giao tiếp, muốn đạt được hiệu quả, cần phải nói có nội dung giao tiếp, không nói ít ơn những gì mà giao tiếp đòi hỏi.

Câu 2 (trang 9 sgk Văn 9 Tập 1):

Truyện gây cười vì hai nhân vật nói nhiều hơn những gì cần nói.

Anh “lợn cưới” chỉ cần hỏi: “Bác có thấy con lợn nào chạy qua đây không?” và anh “áo mới” chỉ cần trả lời: “tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả”.

Khi giao tiếp không nói nhiều hơn những gì cần nói.

II. Phương châm về chất

Truyện phê phán những người nói không có sự thật. Đây là tính xấu nói khoác lác.

Bài học: Khi giao tiếp, cần nói những thông tin có bằng chứng xác thực.

III. Luyện tập

Câu 1 (trang 10 sgk Văn 9 Tập 1):

a, Trâu là một loài gia súc nuôi ở nhà.

Thừa cụm từ “nuôi ở nhà” vì gia súc là vật nuôi ở nhà.

b, Én là một loài chim có hai cánh.

Thừa cụm từ “có hai cánh” vì tất cả loài chim đều có hai cánh.

Câu 2 (trang 10 sgk Văn 9 Tập 1):

a, Nói có căn cứ chắc chắn là nói có sách mách có chứng.

b, Nói sai sự thật một cách cố ý, nhằm che giấu điều gì đó là nói dối.

c, Nói một cách hú họa, không có căn cứ là nói mò.

d, Nói nhảm nhí, vu vơ là nói nhăng nói cuội.

e, Nói khoác lác, làm ra vẻ tài giỏi hoặc nói những chuyện bông đùa, khoác lác cho vui là nói trạng.

Câu 3 (trang 11 sgk Văn 9 Tập 1):

Phương châm hội thoại về lượng không được tuân thủ vì thừa câu “rồi có nuôi được không. Câu nói này không cần thiết và không phù hợp với cuộc hội thoại.

Câu 4 (trang 11 sgk Văn 9 Tập 1):

a, như tôi được biết, tôi tin rằng, nếu tôi không lầm thì, tôi nghe nói, theo tôi nghĩ, hình như là,… người nói cho biết thông tin họ nói chưa chắc chắn: tôn trọng phương châm về chất.

b, như tôi đã trình bày, như mọi người đều biết,… người nói nhằm báo cho người nghe biết nói về nội dung cũ là có chủ ý: tôn trọng phương châm về lượng.

Câu 5 (trang 12 sgk Văn 9 Tập 1):

– Ăn đơm nói đặt: nói vu khống, đặt điều cho người khác.

– Ăn ốc nói mò: nói không có căn cứ.

– Ăn không nói có: nói vu khống, bịa đặt.

– Cãi chày cãi cối: cố tranh cãi nhưng không có lí lẽ.

– Khua môi múa mép: nói phô trương, nói ba hoa, khoác lác.

– Nói dơi nói chuột: nói lăng nhăng, không có bằng chứng.

– Hứa hươu hứa vượn: hứa hẹn nhưng chỉ để đấy không thực hiện.

Những thành ngữ trên đều không tuân thủ phương châm hội thoại về chất.

………………………………

………………………………

………………………………