Giải bài tập tiếng anh 8 thí điểm, Tiếng Anh lớp 8 mới – Loigiaihay.com

Soạn anh văn 8

Video Soạn anh văn 8

Bài 2

Task 2. Listen to the radio programme and answer the questions.

(Nghe chương trình radio và trả lời những câu hỏi.)

1. What is the topic of this week’s programme?

(Chủ đề của chương trình tuần này là gì?)

2. Which two main ways does the programme suggest you can hang out with your friends?

(Hai cách chính nào mà chương trình đề nghị bạn có thể đi chơi cùng bạn bè?)

Phương pháp giải:

Audio Script:

In this week’s programme we’ll share with you some cool ways to hang out with your best friends after a busy week at school. Basically you can hang out indoors. If you like staying indoors, ask your parents if you can invite one or two friends over. Make some popcorn! Watch a movie! It’s more comfortable than going to a cinema! Or if you’re feeling creative, you can make crafts togetherằ You’ll feel satisfied once you finish something. If you fancy being outdoors, play some sports together. Football, badminton, biking… you name it! Or it can simply be a relaxing walk in the park. All these activities are good for your physical health. Do you prefer something more exciting? Go downtown and to do some people watch. It’s fun. If you like something more organised, go to cultural centres, libraries, and museums. Educate yourself while having fun!

Dịch bài nghe:

Trong chương trình tuần này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một số cách thú vị để đi chơi với những người bạn thân nhất của bạn sau một tuần bận rộn ở trường. Về cơ bản bạn có thể chơi trong nhà. Nếu bạn thích ở trong nhà, hãy hỏi cha mẹ của bạn xem bạn có thể mời một hoặc hai người bạn đến không. Làm một ít bỏng ngô! Xem phim! Nó thoải mái hơn là đi xem phim ngoài rạp! Hoặc nếu bạn cảm thấy sáng tạo, bạn có thể làm hàng thủ công với nhau. Bạn sẽ cảm thấy hài lòng khi bạn hoàn thành một thứ gì đó. Nếu bạn thích chơi ngoài trời, hãy cùng chơi một số môn thể thao. Bóng đá, cầu lông, đi xe đạp … bạn hãy đặt tên cho nó! Hoặc nó có thể chỉ đơn giản là đi bộ thư giãn trong công viên. Tất cả những hoạt động này đều tốt cho sức khỏe thể chất của bạn. Bạn thích cái gì thú vị hơn? Đi trung tâm thành phố và biểu diễn điều gì đó. Điều đó rất vui. Nếu bạn thích một thứ gì đó có tổ chức hơn, hãy đến các trung tâm văn hóa, thư viện và bảo tàng. Chính mình học tập trong khi vui chơi!

Đọc thêm  Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty

Lời giải chi tiết:

1. The topic of this week’s programme is hanging exit with your friends.

(Chủ đề của chương trình tuần này là đi chơi cùng bạn bè.)

2. There are 2 main ways: hanging out indoors and outdoors.

(Có 2 cách chính: đi chơi trong nhà và bên ngoài.)