so sánh phường hội và công trường thủ công

Lời giải 1:

Họ tên người giải: trilecongtri7

Phường hội là tổ chức của thợ thủ công cùng nghề hoặc của nhà buôn cùng buôn một thứ hàng trong xã hội phong kiến. Các dạng sớm nhất của phường hội được hình thành là các hiệp hội thương nhân.

công trường thủ công là hình thức hợp tác lao động của chủ nghĩa tư bản, dựa trên cơ sở phân công lao động và kĩ thuật thủ công (sản xuất vừa bằng tay vừa bằng máy).

so sánh:Công trường thủ công  là tốt hơn xưởng thủ công phường hội:vì phường hội sẽ có ít người làm việc hơn nên không thể cho ra sản phẩm một cách nhanh nhất được,còn công trường thủ công thì sẽ có nhiều người làm hơn nên thời gian làm ra sản phẩm thủ công nghệ thuật sẽ nhanh hơn.

cho xin hay nhất ạ

Lời giải 2:

Họ tên người giải: daothanhson1876

*Giống:Là những nơi làm ra các sản phẩm thủ công

*Khác:

-Qui mô:

+Phường hội:Nhỏ

+Công trường thủ công:Lớn

-Trình độ:

+Phường hội:Chưa phân công lao động,thiếu chuyên môn hóa sản xuất

+Công trường thủ công:Có phân công lao động,áp dụng chuyên môn hóa sản xuất(máy móc,dây chuyền)

-Đặc điểm sản phẩm:

+Phường hội:Năng suất thấp,giá thành cao,sản phẩm ít

+Công trường thủ công:Năng suất cao,giá thành thấp,sản phẩm nhiều

-Quan hệ:

+Phường hội:Bình đẳng

+Công trường thủ công:Chủ-thợ(bóc lột)

@TriLeCongTri

Đọc thêm  danh sách công ty khu chế xuất tân thuận

Viết một bình luận