So sánh lực lượng quân Mông Nguyên đã huy động trong 3 lần xâm lược Đại Việt? Nhận xét.

Lời giải 1:

Họ tên người giải: leduykhanh20091236

Đại Việt lại một lần nữa đẩy lui được cuộc xâm lăng của Nguyên Mông. Sau này, giữa nhà Trần  nhà Nguyên không phát sinh thêm cuộc chiến tranh nào và đây được sử sách nhìn nhận là cuộc chiến cuối cùng giữa hai bên. 

Bê ta thực hiện kế sách vườn ko nhà trống, để dụ địch.

Nhận xét: Mặc dù 1 Đại Việt nhỏ bé nhưng ko chịu khuất phục trước kẻ thù hùng mạnh.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: harryisthebest7

`+` so sánh : 

`-` lần `I` : 

`@` `3` vạn quân Mông Cổ do Ngộp Lương Hợp Thai chỉ huy

`-` lần `II`

`@` `50` vạn quân Nguyên do Thoát Hoan tổng chỉ huy

`-` Lần `III` 

`@` tổng cộng có `120` vạn quân đồng thời có thêm các thuyền viện trợ lương thực và nhiều tướng tài khác của giặc

`+` nhận xét :

`-` mỗi một trận , số lượng quân Mông-Nguyên ngày càng gia thêm nhiều hơn , quyết liệt và dữ dội hơn , cho thấy tham mưu của vua Nguyên và sự quyết tâm chiếm được đại Việt ta . Đồng thời , cho thấy sự thông minh của quân ta và lòng yêu nước nồng nàn mãnh liệt .

`@Harryisthebest`

Đọc thêm  Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập mới nhất 2023

Viết một bình luận