So sánh điểm khác nhau giữa lãnh địa phong kiến và thành thị trung đại , giúp e vs 😢

Lời giải 1:

Họ tên người giải: phihungcao1

Lãnh địa phong kiến:
+ kinh tế: tự túc, tự cấp
+ hình thức sản xuất: nông nghiệp, thợ thủ công
+ Xã hội: lãnh chúa, nông nô
Thành thị trung đại:
+ kinh tế: trao đổi mua bán hàng hoá
+ hình thức sản xuất: thủ công nghiệp, thương nghiệp
+ Xã hội thợ thủ công, thương nhân

Lời giải 2:

Họ tên người giải: chinguyenphuong091

– So sánh điểm khác nhau giữa lãnh địa phong kiến và thành thị trung đại –

Lãnh địa phong kiến:
+ kinh tế: tự túc, tự cấp
+ hình thức sản xuất: nông nghiệp, thợ thủ công
+ Xã hội: lãnh chúa, nông nô
Thành thị trung đại:
+ kinh tế: trao đổi mua bán hàng hoá
+ hình thức sản xuất: thủ công nghiệp, thương nghiệp
+ Xã hội thợ thủ công, thương nhân

Đọc thêm  Hướng Dẫn Tropico 5 Việt Hóa Thành Công 100, Cộng Đồng Steam::Tropico 5

Viết một bình luận