So sánh điểm giống và khác nhau giữ chính sách kinh tế mới của liên xô và mỹ

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Tranhoang408603

Giống nhau:
– Nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế – tài chính.

Khác nhau:

+ Với Liên Xô họ tiến hành sau khi phải chống trả sự tấn công của các nước Tư Bản nhẳm đánh đổ chế độ mới tại Liên Xô . Sau cuộc chiến đó Liên Xô bị tổn thất nặng nề và họ phải tiến hành chính sách này để khôi phục kinh tế sau chiến tranh.
+ Với Mỹ chính sách Ru -đơ – ven tiến hành sau khi nền kinh tế Mỹ bị tàn phá khổng phải do chiến tranh mà do Đại suy thoái( Khủng Hoảng Thừa 1929 – 1933)

Lời giải 2:

Họ tên người giải: bangbanglinhlinh5

Gioongs nhau:
– nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế – tài chính.
Khác nhau:
* Nội dung của chính sách kinh tế Nga:

– Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa thay thế bằng chế độ thu thuế lương thực (sau khi nộp đủ thuế lương thực quy định, nông dân được quyền sử dụng số dư thừa).

– Thực hiện tự do buôn bán, mở lại các chợ.

– Cho phép tư nhân được mở các xí nghiệp nhỏ.

– Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.

* Nội dung chính sách kinh tế Mỹ:
+ Ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng.

Đọc thêm  [Tổng hợp] Thông tin mới nhất về phiếu trình giải quyết công việc

+ Tăng cường vai trò kiểm soát, điều tiết của Nhà nước.

+ Cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội.

Viết một bình luận