Ghim Trên Tải Ebook Sớ Điệp Công Văn, Sớ Điệp Công Văn

Sớ Điệp Công Văn

Tập 1: Phần Sớ Tập 2:Bản Thư Bút Của Hoà Thượng Gíac Tiên Tập 3: Phần Điệpsớ điệp công văn – tập 4

Mô tả

Sớ Điệp Công Văn Trọn Bộ 4 Tập – Thích Nguyên Tâm

Tập 1 của bộ sách này là phần thu thập về phần Sớ

Mỗi bài sớ được chia làm 4 phần: Chánh văn, Phiên âm, Dịch nghĩa và Chú thích.

Tập 2 Tập hợp những tác phẩm về mặt văn hóa và tín ngưỡng của Phật giáo Việt Nam trong thời đại triều Nguyễn, về tầm quan trọng của nghi lễ Phật Giáo trong cuộc sống tâm linh của con người, từ vua quan đến bình dân bá tánh.

Các Văn, Sớ, Điệp, Biểu, Dẫn, Hịch…dùng cho các Đại Trai Đàn, như Hoàng Đế nhị tôn Khai Kinh Sớ, Đồng Khánh Hoàng Đế Thỉnh Điệp,….

Tập 3

Điệp Cầu Siêu : gồm những lòng văn Điệp chủ yếu dùng để cúng cầu siêu cho các vong linh đã quá vãng như Điệp Cúng Cha Mẹ, Điệp Chồng Cúng Cho Vợ, Điệp Cha Mẹ Cúng Cho Con, Điệp Cúng Linh Dịp Sóc Vọng…

Điệp Cầu An : dùng cho các lễ cúng cầu an như Điệp Cúng Cầu An Phù Tống Mộc, Điệp Cúng Sao, Điệp Cúng Thần Môn, Điệp Cúng Sám Hối Tạ Ngũ Hành, Điệp Cúng Phóng Sanh…

sớ điệp công văn – tập 4: gồm 9 thể loại – ĐIệp trạng dẫn văn hịch thiếp biểu bảng cáo

*
*

” data-medium-file=”https://i1.wp.com/www.bocdau.com/wp-content/uploads/2020/04/Bách-Sự-Tập-Đổng-Công-Trạch-Nhật-Yếu-Lãm.jpg?fit=225%2C300&ssl=1″ data-large-file=”https://i1.wp.com/www.bocdau.com/wp-content/uploads/2020/04/Bách-Sự-Tập-Đổng-Công-Trạch-Nhật-Yếu-Lãm.jpg?fit=720%2C960&ssl=1″ data-lazy-srcset=”https://i1.wp.com/www.bocdau.com/wp-content/uploads/2020/04/Bách-Sự-Tập-Đổng-Công-Trạch-Nhật-Yếu-Lãm.jpg?w=720&ssl=1 720w, https://i1.wp.com/www.bocdau.com/wp-content/uploads/2020/04/Bách-Sự-Tập-Đổng-Công-Trạch-Nhật-Yếu-Lãm.jpg?resize=225%2C300&ssl=1 225w, https://i1.wp.com/www.bocdau.com/wp-content/uploads/2020/04/Bách-Sự-Tập-Đổng-Công-Trạch-Nhật-Yếu-Lãm.jpg?resize=324%2C432&ssl=1 324w, https://i1.wp.com/www.bocdau.com/wp-content/uploads/2020/04/Bách-Sự-Tập-Đổng-Công-Trạch-Nhật-Yếu-Lãm.jpg?resize=416%2C555&ssl=1 416w” data-lazy-sizes=”(max-width: 324px) 100vw, 324px” data-lazy-src=”https://bocdau.com/so-diep-cong-van/imager_2_2758_700.jpg&is-pending-load=1″ />Bách Sự Tập (Đổng Công Trạch Nhật Yếu Lãm)

Đọc thêm  Câu Thơ “ Giếng Nước Gốc Đa Nhớ Người Ra Lính, Tác Dụng Của Phép Tu Từ
*

Viết một bình luận