Slide Pháp Luật Đại Cương (Full), Pháp Luật Đại Cương

Chương 1Lý luận chung về nhà nước Nguồn gốc của nhà nướcĐịnh nghĩa nhà nướcCác dấu hiệu đặc trưng của nhà nướcBản chất của nhà nước Các kiểu và hình thức nhà nướ:Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị , một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội , thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị Chương 1-Lý luận chung nhà nước Lý luận      Nguồn gốc nhà nước Định nghĩa nhà nước Các dấu hiệu đặc trưng nhà nước Bản chất nhà nước Các kiểu hình thức nhà nước Nguồn gốc nhà nước Tiền đề đời nhà nước Tiền đề kinh tế Chế độ tư hữu tài sản Tiền đề xã hội Sự phân hoá xã hội thành giai cấp đối kháng mâu thuẫn giai cấp ngày gay gắt, gay gắt đến mức điều hoà Khái niệm nhà nước Nhà nước tổ chức đặc biệt quyền lực trị , máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế thực chức quản lý đặc biệt nhằm trì trật tự xã hội , thực mục đích bảo vệ địa vị giai cấp thống trị Dấu hiệu đặc trưng nhà nước  Nhà nước tổ chức quyền lực trị cơng cộng đặc biệt , có máy chun thực cưỡng chế quản lý công việc chung xã hội  Nhà nước thực quản lý dân cư theo lãnh thổ  Nhà nước có chủ quyền quốc gia  Nhà nước ban hành pháp luật thực quản lý bắt buộc với công dân  Nhà nước quy định loại thuế thực thu thuế hình thức bắt buộc Bản chất nhà nước Tính giai cấp -Nhà nước sản phẩm xã hội có giai cấp – Nhà nước máy trấn áp đặc biệt giai cấp giai cấp khác Vai trò xã hội Nhà nước tổ chức quyền lực công phương thức tổ chức bảo đảm lợi ích chung xã hôi Các kiểu nhà nước Nhà nước XHCN Nhà nước tư sản Nhà nước phong kiến Nhà nước chủ nơ HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC Hình thức thể Chính thể qn chủ Chính thể cộng hồ Hình thức nhà nước Nhà nước đơn Hình thức cấu trúc Nhà nước liên bang Chế độ trị Là toàn phương pháp, cách thức, phương tiện mà quan nhà nước sử dụng để thực quyền lực nhà nước Chế độ dân chủ Chế độ phản dân chủ Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  Bản chất nhà nước CHXHCN Việt Nam  Chức nhà nước CHXHCN Việt Nam  Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  Bản chất bao trùm chi phối lĩnh vực đời sống nhà nước     Nhân dân chủ thể tối cao quyền lực nhà nước Là nhà nước tất dân tộc sinhdân sống Tính nhân lãnh thổ Việt Nam tổ chức hoạt động sở nguyên tắc bình đẳng mối quan hệ nhà nước công dân Dân chủ rộng rãi lĩnh vực kinh tế xã hội Thực sách đối ngoại hồ bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu hợp tác Cơ quan hành nhà nước Là phận hợp thành máy quản lý thành lập để chuyên thực chức quản lý nhà nước   Đặc điểm    Tập hợp người có tính độc lập tương đối cấu-tổ chức Chịu giám sát lãnh đạo quan quyền lực tương ứng Thực hoạt động mang tính luật Thẩm quyền giới hạn phạm vi hoạt động chấp hành điều hành Tất quan có mối quan hệ chặt chẽ có trung tâm đạo Chính phủ Hệ thống quan nhà nước Ở Trung ương Ở địa phương – Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ – Bộ, quan ngang Bộ quan khác trực thuộc Chính phủ – UBND cấp, Chủ tịch UBND – Các quan chuyên mơn UBND (Sở,phòng…) – Ban lãnh đạo xí nghiệp, quan, tổ chức, đơn vị nghiệp nhà nước Chế độ pháp lý cán công chức Công chức nhà nước người làm việc quan nhà nước tuyển dụng, bầu bổ nhiệm, giữ nghĩa vụ định tiến hành hoạt động cụ thể để phục vụ việc thực chức vụ đinj Nhà nước trả lương theo chức vụ loại hoạt động Đặc trưng cơng chức nhà nước  Công chức nhà nước người thực cơng vụ Nhà nước  Hoạt động thi hành công vụ công chức không trực tiếp sản xuất cải vật chất Nó hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý nhà nươc nói chung  Cơng chức hưởng lương ngân sách nhà nước trả Các loại công chức nhà nước  Những người bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị-xã hội trung ương; tỉnh, thành phố Trực thuộc trung ương ; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh  Những người tuyển dụng, giao giữ chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc Uỷ ban nhân dân  Những người tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc tổ chức trị, tổ chức trị-xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; Các loại công chức nhà nước  Nhũng người tuyển dụng, bổ nhiệm, vào ngạch công chức giao giữ công vụ thường xuyên quan nhà nước trung ương, cấp Tỉnh, cấp huyện  Những người tuyển dụng, bổ nhiệm, vào ngạch viên chức giao giữ công vụ thường xuyên đơn vị nghiệp nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị- xã hội;  Thẩm phán tồ án nhân dân, kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân; Các loại công chức nhà nước  Người tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cơng nhân quốc phòng, làm việc quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp;  Những người bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ; người đứng đầu tổ chức trị-xã hội xã, phường, thị trấn (gọi chung cấp xã); Nội dung chủ yếu chế độ pháp lý Cán công chức Quyền lợi  Nghĩa vụ  Những việc cán công chức không làm  Khen thưởng  Kỷ luật  Tuyển dụng  Vi phạm hành Vi phạm hành hành vi ( hành động không hành động ) trái pháp luật chủ thể luật hành thực cách cố ý vô ý, xâm hại tới quan hệ xã hội luật hành bảo vệ theo quy định pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành Vi phạm hành Dấu hiệu  hành vi trái pháp luật hành  Xâm hại tới quan hệ xã hội luật hành bảo vệ  hành vi có lỗi  Chủ thể thực vi phạm hành cá nhân tổ chức Đối tượng áp dụng xử phạt vi phạm hành  Cá nhân từ 16 tuổi trở lên từ 14 tuổi đến 16 tuổi với lỗi cố ý  Cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, đơn vị kinh tế  Cá nhân, tổ chức nước vi phạm hành lãnh thổ Việt nam Các hình thức xử lý vi phạm hành  Biện pháp xử phạt : – Biện pháp xử phạt – Biện pháp xử phạt bổ sung  Biện pháp khôi phục pháp luật Cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành  UBND cấp  Cơ quan cảnh sát, đội biên phòng, hải quan, kiểm lâm, thuế vụ, quản lý thị trường quan thực chức tra nhà nước chuyên ngành  Tòa án nhân dân quan thi hành án dân Trách nhiệm hành – Là dạng trách nhiệm pháp lý áp dụng hoạt động quản lý – hoạt động hành nhà nước theo quy định luật hành – Đó áp dụng biện pháp cưỡng chế hành mang tính chất xử phạt khơi phục lại quyền lợi ích bị xâm hại quy định chế tài quy phạm pháp luật hành quan nhà nước, người có thẩm quyền chủ thể thực hành vi vi phạm hành Đặc điểm trách nhiệm hành  Cơ sở trách nhiệm hành vi phạm hành  Tính chất trách nhiệm hành nghiêm khắc trách nhiệm hình  Trách nhiệm hành áp dụng công dân … pháp luật Nguồn gốc chất pháp luật  Quy phạm pháp luật  Quan hệ pháp luật  Ý thức pháp luật  Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lý  Pháp chế XHCN  Nguồn gốc pháp luật Tiền đề đời pháp luật.

Đang xem: Slide pháp luật đại cương

Xem thêm: Tải Proteus 8.7 Full Crack, Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Phần Mềm Proteus 8

Xem thêm: Trọn Bộ Tuyển Tập Đề Thi English Champion 2019 LậP Ká»· LụC VớI 32

.. tố quan hệ pháp luật  Chủ thể quan hệ pháp luật Chủ thể quan hệ pháp luật bên tham gia quan hệ pháp luật có lực chủ thể, bao gồm lực pháp luật lực hành vi  Khách thể quan hệ pháp luật Là lợi… chức Cơ cấu ý thức pháp luật Theo chủ thể Theo nội dung Theo mức độ nhận thức Tư tưởng pháp luật Tâm lý pháp luật Ý thức pháp luật cá nhân Ý thức pháp luật nhóm Ý thức pháp luật xã hội Ý thức

Viết một bình luận