Sau khi thực hiện chính sách mới , nền kinh tế Mĩ có những nét mới nào, A.nền kinh tế do tư nhân Mĩ quản lý, B.nền kinh tế phát triển theo quy luật thị trường, C.nhà nước kiểm soát chặt chẽ nền kinh

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Mailnh1233

Sau khi thực hiện chính sách mới , nền kinh tế Mĩ có những nét mới : nhà nước hoạch định nền kinh tế một cách chặt chẽ .

⇒ Ta chọn D

Lời giải 2:

Họ tên người giải: 1357938966

Chọn đáp án: $D$

Sau khi thực hiện chính sách mới , nền kinh tế Mĩ có những nét mới nào
A.nền kinh tế do tư nhân Mĩ quản lý
B.nền kinh tế phát triển theo quy luật thị trường
C.nhà nước kiểm soát chặt chẽ nền kinh tế
D.nhà nước hoạch định nền kinh tế một cách chặt chẽ

⇒ Sau khi thực hiện chính sách mới , nền kinh tế Mĩ có những nét mới là nhà nước hoạch định nền kinh tế một cách chặt chẽ.

Đọc thêm  Pháp Luân Công 5 Bài Tập Pháp Luân Công Liên Tục, 5 Bài Tập Pháp Luân Công 60 Phút Đầy Đủ

Viết một bình luận