Sau hai lần xâm lược Đại Việt bị thất bại, nhà Nguyên đã

Lời giải 1:

Họ tên người giải: quangprince20087

– Sau hai lần xâm lược thất bại, nhà Nguyên đã quyết tâm đánh Đại Việt lần thứ 3 để trả thù.

– Nhà Nguyên huy động hơn 30 vạn quân và nhiều danh tướng do Thoát Hoan làm tổng chỉ huy.

– Ngoài ra còn chuẩn bị hàng trăm chiếc thuyền, một đoàn thuyền lương thực chở hàng chục vạn thạch lương do tướng Trương Văn Hổ chỉ lãnh đạo.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: trilecongtri7

*Sau 2 lần xâm lược Đại Việt bị thất bại thì:

-Nhà Nguyên quyết tâm đánh Đại Việt để trả thù và thỏa mãn tham vọng bành trướng lãnh thổ cuống phía Nam

-Cho huy động hơn 30 vạn quân do Thoát Hoan chỉ huy,600 chiến thuyền do Ô Mã Nhi hộ tống đoàn thuyền lương

→Cuối tháng 12/1287,quân Nguyên tiến đánh Đại Việt lần thứ ba

@TriLeCongTri

Đọc thêm  đề thi sinh học đại cương có đáp án

Viết một bình luận