sắp xếp được các sự kiện lịch sử chính diễn ra theo thứ tự thời gian của thời Lý và thời Trần câu hỏi 3217832 – hoidap247.com

Lời giải 1:

Họ tên người giải: ducnguyenvanduc3

`-` Nhà Lý :

1009 : Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý thành lập .

1010 : Lý Công Uẩn dời đô về Đại La, đổi tên là Thăng Long .

1042 : Nhà Lý ban hành bộ luật Hình thư, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta .

1054 : Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt .

1070 : Nhà Lý xây dựng Văn Miếu ở Thăng Long để thờ Khổng Tử .

1075 : Mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại .

`-` Nhà Trần : 

1075 – 1077 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống .

Đầu năm 1226 Trần Cảnh lên ngôi, nhà Trần thành lập .

1258 Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ .

1285 : Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên .

1287 – 1288 : Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên .

Lời giải 2:

Họ tên người giải: anhhuynh24443

– Nhà Lý

1009

Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý thành lập.

               1010           

Lý Công Uẩn dời đô về Đại La, đổi tên là Thăng Long.

1042

Nhà Lý ban hành bộ luật Hình thư, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta.

1054

Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.

1070

Nhà Lý xây dựng Văn Miếu ở Thăng Long để thờ Khổng Tử.

1075

Mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại.

– Nhà Trần

Đọc thêm  Đáp Án Sách Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí Lớp 9 Có Đáp Án Tác Giả Lưu Hoằng Trí

1075 – 1077

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống.

Đầu năm 1226

Trần Cảnh lên ngôi, nhà Trần thành lập.

1258

Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ.

1285

Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên.

1287 – 1288

Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên.


Viết một bình luận