sáng kiến kinh nghiệm y tế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (67.03 KB, 5 trang )

Đang xem: Sáng kiến kinh nghiệm y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT
SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN
DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP HUYỆN

Kính gửi : Ban thi đua-Khen thưởng huyện
I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN
– Họ và tên: Nguyễn Văn Công
Sinh năm: 1967
– Trình độ chuyên môn: Trung cấp điều dưỡng
– Chức năng nhiệm vụ được phân công: Y Tế Học Đường
– Đơn vị công tác: Trường THCS Thạnh Lợi
II.Nội dung:
1.Thực trạng:
1.1. Thuận lợi:
– Được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, trong những năm gần đây
ngành Y tế và Giáo dục đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp chỉ đạo, xây dựng
mạng lưới y tế trường học ngày càng hoàn tốt hơn. Nhờ đó hoạt động chăm sóc và
bảo vệ sức khỏe sức khỏe học sinh đã có những bước cải thiện đáng kể và đạt được
những kết quả khả quan trong những năm qua.
– Tình hình ý thức tốt của học sinh về chăm sóc sức khỏe đã được tăng lên giúp
các em có được một thể tốt
– Về trình độ chuyên môm của cán bộ y tế cũng được nâng dần lên các lần tập
huấn.
– Luôn phối hợp các cơ quan hữu quan về chăm sóc sức khỏe cho học sinh là
khám sức khỏe định kỳ hàng năm, phối hợp với trạm y tế tiêm khi có dịch bệnh do đó
sức học sinh ngày càng được cải thiện.
– Duy trì các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh đến các em học
sinh và các đoàn thể trong nhà trường về chăm sóc sức khỏe được thường xuyên và
liên tục.

1.2. Khó khăn:
– Cán bộ y tế được tập huấn chuyên sâu chưa nhiều về chuyên môn y tế trường
học nên việc chăm sóc sức khỏe học sinh còn nhiều hạn chế.

– Về kinh phí thiếu thốn hàng năm làm cho việc mua sắm trang thiết bị còn hạn
chế.
– Ý thức của một bộ phận học sinh và phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến
vấn đề chăm sóc sức khỏe dẫn đến một số em biết cách chăm sóc sức khỏe cho bản
thân.
– Kinh phí dành cho hoạt động y tế học đường còn thấp.
– Đơn vị nằm trên địa bàn thuộc vùng sâu vùng xa giao thông đi lại gặp nhiều
khó khăn, phần lớn học sinh là con nông dân nên việc chăm sóc sức khỏe cho bản
thân còn hạn chế.
2. Tên sáng kiến và lĩnh vực áp dụng:
2.1. Tên sáng kiến kinh nghiệm là: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng
công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh trường THCS Thạnh Lợi”.
2.2. Lĩnh vực áp dụng: Học sinh trường THCS Thạnh Lợi.
3. Mô tả nội dung, bản chất của sáng kiến:
Việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho học sinh là một nhiệm vụ rất
quan trọng trong trường học và mỗi con người chúng ta vì thế hệ trẻ hôm nay và
tương lai đất nước mai sau. Chính vì vậy mà việc triển khai thực hiện công tác y tế
trường học chưa đạt được kết quả tốt nhất. Dựa trên những điều kiện thực tế trên, tôi
xin chia sẽ một vài giải pháp nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa những gì đã đạt được
giúp công tác y tế trường học ngày càng phát triển tốt hơn để đảm bảo tốt sức khỏe
học sinh khi đến trường. Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các em học sinh là một vấn
đề cấp thiết và thuyết yếu hiện nay. Có được sức khỏe tốt sẽ giúp các em học tập tốt
và phấn đấu trở thành những nhân tài tương lai cho đất nước, việc giáo dục và bảo vệ
sức khỏe cho các em học sinh hiện nay cũng là mối quan tâm lớn của nhà trường, gia
đình và toàn xã hội. Chính vì vậy tôi xin chia sẽ một số giải pháp của bản thân trong

việc nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe học sinh.
* Đối với nhà trường:
– Có cán bộ y tế được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên môn và được sự phối
hợp nhiệt tình của cán bộ giáo viên nhà trường trong các hoạt động y tế.
– Về công tác tổ chức: Trường có thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe học
sinh gồm:
+ Trưởng ban: Hiệu trưởng nhà trường
+ Phó ban: Trạm y tế xã
+ Thường trực: Cán bộ y tế trường học

Đọc thêm  next stop 1

+ Ủy viên: TPT Đội, Chi Đoàn, Ban đại diện Cha mẹ học sinh. Ban sức khỏe có
nhiệm vụ:
+ Giải quyết các trường hợp sơ cứu, xử lý ban đầu các bệnh thông thường.
+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.Tổ chức thực hiện các chương
trình bảo vệ và chăm sóc sức khỏe do ngành Y tế và giáo dục triển khai hàng năm.
+ Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và các bệnh theo mùa kiểm tra xây
dựng trường học Xanh- Sạch- Đẹp và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
+ Về cơ sở vật chất, trang thiết bị: Có phòng y tế đảm bảo theo quy định, có
giường phục vụ cho học sinh. Có tủ thuốc y tế nhà trường được trang bị đầy đủ các
loại thuốc để chữa trị các bệnh thông thường và sơ cấp cứu ban đầu những tai nạn xảy
ra trong thời gian học sinh tham gia các hoạt động tại trường. Phòng y tế là nơi thực
hiện các hoạt động chăm sóc và nâng cao chất lượng sức khỏe cho học sinh chính vì
vậy cần phải được xây dựng và đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, đúng quy định.
* Đối với các cơ quan hưu quan trong công tác phối hợp:
– Về công tác tuyên truyền, vận động học sinh: Thực hiện công tác tuyên truyền
giáo dục sức khỏe học giữ gìn ý thức và phòng chống các bệnh theo mùa như: Cong
vẹo cột sống, đau mắt đỏ, sốt phát ban, cận thị, thủy đậu…, phòng chống các bệnh
học đường: cận thị, gù vẹo cột sống. Qua các buổi tuyên truyền giúp các em học sinh
hiểu được nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra còn

vận động học sinh diệt Lăng quăng khu vực xung quanh nhà ở, cơ quan, khu vực căn
tin với phương châm “Mỗi học sinh là một tuyên truyền viên tích cực trong việc
phòng chống bệnh sốt xuất huyết”.
– Vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế học sinh. Tuyên truyền sâu rộng
đến toàn thể các em học sinh và gia đình các em về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm
y tế khi có bệnh tật hay tai nạn.
– Về công tác khám sức khỏe định kỳ: Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế
huyện để tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh ít nhất một lần trong một năm
học. Phát hiện và thông báo các trường hợp mắc bệnh về gia đình để có biện pháp giải
quyết điều trị kịp thời. Phòng y tế nhà trường có nhiệm vụ lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ
sức khỏe của học sinh và có trách nhiệm chuyển hồ sơ khi học sinh chuyển trường
hay kết thúc chương trình của cấp học để đảm bảo cho việc quản lý theo dõi sức khỏe
cho các em được tốt hơn. Cần có túi hồ sơ, kẹp hồ sơ và phải được bố trí sao cho
thuận tiện khi sử dụng.
– Về công tác phòng dịch: Thực hiện công tác phòng chống dịch, tiêm chủng
theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương và Ban chăm sóc sức khỏe nhà trường.
– Thực kiện các kế hoạch phòng chống bệnh của Trạm y tế đưa ra, hướng dẫn
học sinh giữ gìn vệ sinh và cách phòng tránh các bệnh thường gặp theo mùa.

Đọc thêm  mẫu nghị quyết chi bộ

– Giữ gìn vệ sinh môi trường: Đảm bảo khuôn viên trường được Xanh-SạchĐẹp, đảm bảo vệ sinh An toàn thực phẩm kiểm tra căn tin theo định kì nếu có sai sót
kịp thời khắc phục.
– Nhu cầu sức khỏe: Do nắm bắt được vai trò sức khỏe hết sức quan trọng và
đặt lên hàng đầu và sự yêu nghề cũng như lương tâm của ngành là bảo vệ chăm sóc
sức khỏe cho con người. Tuy còn thiếu một số trang thiết bị y tế nhưng vẫn đảm bảo
kịp thời việc sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh và các bệnh thông thường để giúp các
em có sức khỏe tốt an tâm đến trường và học tập.
– Đối với cán bộ y tế trong trường: Đòi hỏi đầu tiên đó là sự tận tâm của nghề
trong các hoạt động của trường luôn tạo niềm tin cho bản thân mình cũng như cho các
em học sinh và các bậc phụ huynh thường xuyên rèn luyện phấn đấu không ngừng

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe
cho các em học sinh.
– Y tế trường học cần được sự quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế đầy đủ hơn chỉ
đạo hơn nữa của nhà trường và lãnh đạo cấp trên, đặc biệt là sự chỉ đạo thường xuyên
của Ban chăm sóc sức khỏe trường học để giúp cho hoạt động y tế trường học phát
triển đi lên. Có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Đoàn, Đội, giáo viên chủ nhiệm và
phòng y tế, nhà trường để giúp công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh được thuận
lợi hơn.
– Tổ chức các buổi họp Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe trường học để rút kinh
nghiệm, bổ sung những thiếu sót và đề ra các phương pháp thực hiện cụ thể. Trên đây
là một vài ý kiến của tôi. Rất mong có sự bổ sung, góp ý của Ban giám hiệu nhà
trường, các đồng chí giáo viên trong Trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4. Khả năng và phạm vi áp dụng sáng kiến:
4.1. Khả năng áp dụng: Khi áp dụng sẽ giúp các em học sinh có thể phòng
ngừa các bệnh thông thường, dịch bệnh và đồng thời nâng ngày càng cao về chất
lượng sức khỏe.
4.2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho các phòng Y tế tại các trường trung học cơ
sở.
5. Những lợi ích và hiệu quả mang lại khi nhân rộng sáng kiến:
Qua quá trình công tác bản thân rút ra được nhiều kinh nghiệm, từng bước khắc
phục những khó khăn, từ đó phát triển công tác y tế tốt hơn. Y tế trường học ngày nay
đang được ngành Y tế và Giáo dục quan tâm. Bản thân tôi nhận thấy nếu mỗi cán bộ y
tế học đường luôn có ý thức rèn luyện và tận tình với công việc thì chắc chắn việc tạo
dựng một nền tảng sức khỏe cho các em học sinh vững bước trên con đường học tập.
Có được sức khỏe tốt giúp các em học tập đạt kết quả cao để sau này trở thành người
có ích cho xã hội, là chủ nhân tương lai của đất nước.

Đọc thêm  MẪU PHIẾU CHI THEO THÔNG TƯ 200 ( CẬP NHẬT) - Luật ACC

Nếu quản lý tốt về công tác chăm sóc sức khỏe thì có thể nâng cao chất lượng
cuộc sống của học sinh cấp trung học cơ sở của xã, huyện, tỉnh và của cả đất nước

được nâng cao.
Trên đây là những sáng kiến của bản thân tôi nhằm góp phầng nâng cao sức
khỏe cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của học sinh cấp trung học cơ sở năm
2017.
Kính đề nghị Hội đồng xét duyệt sáng kiến xem xét, công nhận đề tài sáng kiến
cấp huyện.

Thủ trưởng đơn vị

Thạnh Lợi, ngày 04 tháng 03 năm 2017
Người báo cáo

Nguyễn Văn Công

Tài liệu liên quan

*

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng Quốc Tế- chi nhánh VIB Chợ Mơ (2).DOC 100 1 22

*

tìm hiểu thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch năm của cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn 57 579 0

Xem thêm: Luận Văn Phát Triển Thương Hiệu, Luận Văn Xây Dựng Và Phát Triển Thương Hiệu

*

một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) 14 2 10

*

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) 11 2 19

*

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường (Mầm non, Tiểu học và THCS) 12 2 14

*

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý nội trú ở trường phổ thông có nhiều cấp học quận 11, thành phố hồ chí minh 116 1 1

*

SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác thư viện tại trường tiểu học y ngông 18 268 0

*

SKKN một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học 36 1 54

*

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 10 ở trường THPT cao lãnh 1 25 475 0

*

Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác sao đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học phùng chí kiên, thành phố bắc kạn, tỉnh bắc kạn 40 396 1

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xem thêm: Giáo Trình Unreal Engine 4 _4

(54 KB – 5 trang) – SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Y TẾ HỌC ĐƯỜNG Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh

Viết một bình luận