sách thí điểm tiếng anh 6

Giải bài tập tiếng Anh lớp 6 mới, sách thí điểm tất cả các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look…

Đang xem: Sách thí điểm tiếng anh 6

*

Unit 1: My new school – Trường học mới của tôi

*

Vocabulary – Từ vựng – Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 mới

*

Thì hiện tại tiếp diễn Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

*

Thì hiện tại đơn Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

*

Getting Started – Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

*

A closer look 1 – Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

*

A closer look 2 – Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

*

Communication – Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

*

Skills 1 – Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

*

Skills 2 – Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

*

Looking back – Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

*

Project -Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

*

Unit 2: My home – Ngôi nhà của tôi

*

Vocabulary – Từ vựng – Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 mới

*

Ngữ pháp Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới

*

Getting started – Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới

*

A closer look 1 – Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới

*

A closer look 2 – Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới

*

Communication – Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới

*

Skills 1 – Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới

*

Skills 2 – Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới

*

Looking back – Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới

*

Project – Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới

*

Unit 3: My friends – Bạn bè của tôi

*

Một số tính từ mô tá tính cách con người – Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

*

Cách thành lập và sử dụng động từ “have” có nghĩa là “có” – Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

*

Vocabulary – Từ vựng – Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 mới

*

Getting started – Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

*

A closer look 1 – Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

*

A closer look 2 – Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

*

Communication – Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

*

Skills 1 – Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

*

Skills 2 – Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

*

Looking back – Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

*

Project -Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

*

Review 1 (Units 1 – 2 – 3) – Tiếng Anh 6 Mới

*

Language (Ngôn ngữ) – Review 1 (Units 1 – 2 – 3) SGK tiếng anh 6 mới

*

Skills – Review 1 (Units 1 – 2 – 3) SGK tiếng anh 6 mới

*

Unit 4: My neighbourhood – Hàng xóm của tôi

*

Công thức so sánh hơn với tính từ/trạng từ dài Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới

*

Công thức so sánh hơn với tính từ/trạng từ ngắn Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới

*

Vocabulary – Từ vựng – Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 mới

*

Getting Started – Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới

*

A closer look 1 – Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới

*

A closer look 2 – Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới

*

Communication – Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới

*

Skills 1 -Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới

*

Skills 2 – Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới

*

Looking back – Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới

*

Project – Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới

*

Unit 5: Natural wonders of the world – Kì quan thiên nhiên thế giới

*

So sánh nhất của tính từ ngắn Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

*

Động từ tình thái (Modal verb) “must” (phải) Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

*

Vocabulary – Từ vựng – Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 mới

*

Getting Started – Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

*

A closer look 1 – Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

*

A closer look 2 -Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

*

Communication – Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

*

Skills 1 – Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

*

Skills 2 – Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

*

Looking back – Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

*

Project – Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

*

Unit 6: Our Tet holiday – Ngày Tết của chúng tôi

*

Cách dùng will/won’t (will not) Unit 6 tiếng anh 6 mới

*

Cách dùng “should/shouldn’t” (nên/không nên) Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

*

Vocabulary – Từ vựng – Unit 6 SGK Tiếng Anh 6 mới

*

Getting started – Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

*

A closer look 1 – Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

*

A closer look 2 – Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

*

Communication – Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

*

Skills 1 – Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

*

Skills 2 – Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

*

Looking back – Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

*

Project – Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

*

Review 2 (Units 4 – 5 – 6) – Tiếng Anh 6 mới

*

Language (Ngôn ngữ) – Review 2 (Units 4 – 5 – 6) SGK tiếng anh 6 mới

*

Skills (Kỹ năng) – Review 2 (Units 4 – 5 – 6) SGK tiếng anh 6 mới

Xem thêm: Cấu Trúc Câu Đề Nghị Tiếng Anh Là Gì ? Định Nghĩa Của Từ Đề Nghị Trong Từ Điển Lạc Việt

Đề kiểm tra 15p học kì 1 – có lời giải

Đề kiểm tra giữa kì 1 – có lời giải

Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

*

Đề cương ôn tập lý thuyết & bài tập học kỳ 1

*

Đề cương ôn tập lí thuyết học kì 1 môn Tiếng Anh 6 mới

*

Đề cương ôn tập bài tập học kì 1 môn Tiếng Anh 6 mới

*

Đề kiểm tra học kì 1 – Có đáp án và lời giải

*

Đề số 1 – Đề kiểm tra học kì 1 – Tiếng Anh 6 mới

*

Đề số 2 – Đề kiểm tra học kì 1 – Tiếng Anh 6 mới

*

Đề số 3 – Đề kiểm tra học kì 1 – Tiếng Anh 6 mới

*

Đề số 4 – Đề kiểm tra học kì 1 – Tiếng Anh 6 mới

*

Đề số 5 – Đề kiểm tra học kì 1 – Tiếng Anh 6 mới

*

Đề số 6 – Đề kiểm tra học kì 1 – Tiếng Anh 6 mới

*

Đề số 7 – Đề kiểm tra học kì 1 – Tiếng Anh 6 mới

*

Đề số 8 – Đề kiểm tra học kì 1 – Tiếng Anh 6 mới

*

Đề số 9 – Đề kiểm tra học kì 1 – Tiếng Anh 6 mới

*

Đề số 10 – Đề kiểm tra học kì 1 – Tiếng Anh 6 mới

TẬP 2 – TIẾNG ANH 6 MỚI

*

Unit 7: Television

*

Câu hỏi với từ để hỏi – Wh question Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

*

Conjunction (Liên từ) Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

*

Vocabulary – Từ vựng – Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 mới

*

Getting Started – Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

*

A closer look 1 – Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

*

A Closer look 2 – Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 Mới

*

Communication – Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

*

Skills 1 – Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

*

Skills 2 – Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

*

Looking back – Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

*

Project – Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem thêm: #3 Cách In Sao Kê Vietcombank, Cách Sao Kê Tài Khoản Vietcombank Bạn Cần Biết

*

Unit 8: Sports and games – Thể thao và trò chơi

*

Câu mệnh lệnh (hay yêu cầu) Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

*

The past simple (Thì quá khứ đơn) Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

*

Vocabulary – Từ vựng – Unit 8 SGK Tiếng Anh 6 mới

*

Getting Started – Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

*

A Closer look 1 – Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

*

A Closer look 2 – Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

*

Communication – Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

*

Skills 1 – Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

*

Skills 2 – Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

*

Looking back – Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

*

Project – Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

<

Viết một bình luận