Sách Thể Dục Lớp 10, 11, 12, Sách Giáo Viên Thể Dục Lớp 10

Chương 1: Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe

Chương 2: Thể dục (Nam: TD phát triển chung; Nữ: TD nhịp điệu)

Chương 3: Chạy ngắn

Chương 4: Chạy bền

Chương 5: Nhảy cao

Chương 6: Đá cầu

Chương 7: Cầu lông

Chương 8: Môn TT tự chọn

Ôn tập, kiểm tra học kỳ (I và II), kiểm tra tiêu chuẩn RLTT

 

Đang xem: Sách thể dục lớp 10

*

17 trang

*

phamhung97

*
*

13147

*

14Download

Xem thêm: quy định số 126-qđ/tw ngày 28/02/2018

Bạn đang xem tài liệu “Phân phối chương trình Thể dục 10, 11, 12”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Xem thêm: Mẫu Đề Kiểm Tra 1 Tiết – Đề Kiểm Tra 1 Tiết, 45 Phút

KHỐI 10Cả năm: 37 tuần (74 tiết)Học kỳ I: 19 tuần (38 tiết)Học kỳ II: 18 tuần (36 tiết)I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNHNội dungThời lượngChương 1: Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe2(2,0,0)Chương 2: Thể dục (Nam: TD phát triển chung; Nữ: TD nhịp điệu)8(0,7,1)Chương 3: Chạy ngắn6(0,5,1)Chương 4: Chạy bền6(0,5,1)Chương 5: Nhảy cao8(0,7,1)Chương 6: Đá cầu6(0,5,1)Chương 7: Cầu lông6(0,5,1)Chương 8: Môn TT tự chọn20(0,18,2)Ôn tập, kiểm tra học kỳ (I và II), kiểm tra tiêu chuẩn RLTT16(4,8,6)Cộng74(2,56,16)Ghi chú: Con số 8 (0,7,1) nghĩa là tổng số 8 tiết, trong đó gồm: 0 tiết lý thuyết, 7 tiết thực hành, 1 tiết kiểm tra.II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNHHỌC KỲ ITiết 1Thể dục nhịp điệu (TDNĐ)Học: + Giới thiệu mục tiêu nội dung chương trình lớp 10. + Động tác 1 – 3 (bài TDNĐ nam, nữ riêng)Tiết 2TDNĐ Chạy ngắnÔn: + Động tác 1 – 3Học: + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau + Chạy tăng tốc độ 30 – 60 m.Tiết 3TDNĐ Chạy ngắnÔn: + Động tác 1 – 3Học + Động tác 4 – 5Ôn: + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau + Chạy tăng tốc độ 30 – 60 m.Tiết 4TDNĐ Chạy ngắnÔn: + Động tác 4 – 5Ôn: + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau + Bài tập 6,7 (trang 57, SGV TD 10)Tiết 5TDNĐ Chạy ngắnÔn: + Động tác 1 – 5Học: + Động tác 6 – 7Ôn: Như tiết 4Tiết 6TDNĐ Chạy ngắn Ôn: + Động tác 1 – 7Học: + Bài tập 2,4 (trang 61, SGV TD 10) hoặc do GV chọn.Tiết 7TDNĐ Chạy ngắnÔn: + Động tác 1 – 7Học: + Động tác 8 – 9Ôn: Như tiết 4 và bài tập 8 (trang 57, SGV TD 10)Tiết 8TDNĐ Chạy ngắn Ôn: + Động tác 1 – 9Ôn: + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau + Bài tập 5 (trang 61, SGV TD 10) do GV chọn.Tiết 9TDNĐ Chạy ngắnÔn: + Động tác 1 – 9Học: + Động tác 10 – 11Ôn: Như tiết 8 Tiết 10TDNĐ Chạy ngắnÔn: + Động tác 1 – 11Học: Một số điểm trong Luật điền kinh (phần chạy ngắn), Kiểm tra thử 80 mTiết 11TDNĐ Chạy ngắn Ôn: + Động tác 1 – 11Học: + Động tác 12 – 13Ôn: Bài tập 9 (trang 57, SGV TD 10) do GV chọn.Tiết 12TDNĐ Chạy ngắnÔn: + Động tác 1 – 13Học: + Động tác 14 – 16Ôn: Nội dung đã học (do GV chọn)Tiết 13Lý thuyếtHọc: Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe (nội dung 1 và 2)Tiết 14-16TDNĐ, Chạy ngắnÔn tập và kiểm traTiết 17Cầu lôngTTTCHọc: + Các tư thế chuẩn bị cơ bản; Cách cầm vợt; cầm cầu; + Một số trò chơi xây dựng cảm giác với cầu do GV chọn.Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.- Sơ lược về lịch sử ra đời môn Bóng chuyền , bóng chuyền 6 người .- Một số động tác bổ trợ .Tiết 18Cầu lôngTTTCÔn: + Các tư thế chuẩn bị cơ bản; Cách cầm vợt; cầm cầu;Học: Kỹ thuật di chuyển đơn bước; Kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay.- Học tư thế , kỹ thuật chuẩn bị và di chuyển trong bóng chuyền.Tiết 19Cầu lôngTTTCÔn: Kỹ thuật di chuyển đơn bước (tiến, lùi phải) kết hợp đánh cầu thấp thuận tay.- Học kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt ( Không bóng và có bóng ).Tiết 20Cầu lôngTTTCÔn: Như tiết 19Học: Kỹ thuật di chuyển đơn bước kết hợp với đnahs cầu thấp trái tay.- Học kỹ thuật đệm bóng , chuyền bóng thấp tay trước mặt Tiết 21Cầu lôngTTTCÔn: Kỹ thuật di chuyển đơn bước (tiến, lùi trái) kết hợp đánh cầu thấp trái tay.Học: Giới thiệu Luật đánh cầu- Học kỹ thuật di chuyển ( Tiến , lùi , sang phải , sang trái ) đệm và chuyền bóng .Tiết 22Cầu lôngTTTCÔn: Kỹ thuật di chuyển đơn bước kết hợp đánh cầu thấp trái tay và thuận tay.Học: Di chuyển ngang bước đệm, bước chéo.- Ôn kỹ thuật chuyền Bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt .Tiết 23Cầu lôngHọc: Di chuyển lên hai góc gần lướiÔn: Di chuyển ngang bước đệm, bước chéo kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay và trái tayTTTC- Ôn kỹ thuật Đệm – Chuyền Bóng thấp tay bằng 2 tay trước mặt Tiết 24Cầu lôngTTTC+ Ôn kỹ thuật di chuyển ngang kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay.+ Ôn kỹ thuật di chuyển lên hai góc lưới kết hợp đánh cầu thấp thuận và trái tay.+ Học: Kỹ thuật di chuyển lùi về 2 góc cuối sân.- Học kỹ thuật chuyền bóng giữa 2 người tại chỗ và di động .Tiết 25Cầu lôngTTTCHọc: + Kỹ thuật phát cầu xa. + Luật phát cầu.Ôn: Nội dung kiểm tra+ – Học kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện Tiết 26Cầu lôngTTTCÔn: + Kỹ thuật phát cầu xa. + Nội dung kiểm tra.Học: Kỹ thuật phát cầu thấp.- – Ôn kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện . Phát bóng điểm rơi Tiết 27 – 28Cầu lông: Ôn tập và kiểm tra.Tiết 29 TTTC – Ôn : Kỹ thuật tại chỗ và di động kết hợp 2 người chuyền bóng thấp tay , cao tay bằng 2 tay qua lại . Tiết 30-Ôn : Như tiết 29 . Học : Thay đổi vị trí đứng phát bóng đúng điểm rơi .Tiết 31-Giới thiệu luật thi đấu bóng chuyền 6 người . Ôn kỹ thuật chuyền bóng . Tiết 32- Kiểm tra 1 tiết : Kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, Kt chuyền bóng thấp tay ( đệm bóng) bằng 2 tay trước mặt . Tiết 33 – 34- Ôn tập Học kỳTiết 35-36Kiểm tra học kỳ ITiết 37-38Ôn tập và kiểm tra các tiêu chuẩn RLTTHỌC KỲ IITiết 39Lý thuyếtHọc : Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe ( nội dung 3).Tiết 40Nhảy caoĐá cầuHọc: + Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao kiểu “nằm nghiêng”.Ôn: Một số động tác bổ trợ nhảy cao, phát triển thể lực do giáo viên chọn.Học: Di chuyển, tâng “búng” cầu.Tiết 41Nhảy caoĐá cầuÔn: Một số động tác bổ trợ nhảy cao, phát triển thể lực do giáo viên chọn.Ôn: Di chuyển, tâng “búng” cầu.Học: Chuyển cầu bằng mu bàn chân.Tiết 42Đá cầuChạy bềnÔn: Di chuyển, tâng “búng” cầu, chuyển cầu bằng mu bàn chân.Học: Giới thiệu kích thước sân và lưới.Học: + Chạy bước nhỏ nâng cao đùi. + Bài tập 2,3 (trang 71, SGV TD 10).Tiết 43Nhảy caoĐá cầuÔn: Như tiết 39Học: Bài tập 1,2 (trang 84 SGV TD 10)Ôn: Di chuyển, tâng “búng” cầu, chuyển cầu bằng mu bàn chân.Tiết 44Đá cầuNhảy caoÔn: Như tiết 41Ôn: Một số động tác bổ trợ do giáo viên chọn.Học: Bài tập 3,4 (trang 84 SGV TD 10)Tiết 45Nhảy caoChạy bềnÔn: Bài tập 2,4 (trang 84 SGV TD 10)Học: + Giai đoạn trên không nhảy cao “nằm nghiêng”. + Bài tập 5 (trang 85 SGV TD 10)Chạy trên địa hình tự nhiên hoặc do GV chọn.Tiết 46Đá cầuNhảy caoÔn: + Di chuyển, tâng “búng” cầu, chuyển cầu bằng mu bàn chân. + Đấu tập.Ôn: Phối hợp 3 giai đoạn: chạy đà – giậm nhảy – trên không.Học: Một số điểm trong luật điền kinh (phần nhảy cao)Tiết 47Nhảy caoChạy bềnÔn: Phối hợp 3 giai đoạn: chạy đà – giậm nhảy – trên không.Học: Một số điểm trong luật điền kinh (phần nhảy cao).Thực hiện vào cuối phần cơ bản.Chạy trên địa hình tự nhiên hoặc do GV chọn.Tiết 48Nhảy caoĐá cầuÔn: Một số bài tập bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức mạnh chân do GV chọnHọc: Kỹ thuật giai đoạn tiếp đất.Ôn: + Chuyền cầu bằng mu bàn chận hoặc do GV chọn. Đấu tập.Tiết 49Nhảy caoĐá cầuÔn: 4 giai đoạn của kỹ thuật nhảy cao kiểu “nằm nghiêng” và một số động tác BTKT do GV chọn.Ôn: + Một số kỹ thuật do Gv chọn + Đấu tậpTiết 50 -51Đá cầuÔn tập và kiểm traTiết 52Nhảy caoChạy bềnPhối hợp kỹ thuật 4 giai đoạn nhảy cao kiểm “nằm nghiêng” và một số động tác BTKT, phát triển sức mạnh chân do GV chọn.Chạy trên địa hình tự nhiên hoặc do GV chọn.Tiết 53Nhảy caoChạy bềnHoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng và một số động tác, bài tập phát triển sức mạnh chân do GV chọn.Chạy trên địa hình tự nhiên hoặc do GV chọn.Tiết 54Nhảy caoChạy bềnHoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng và một số động tác, bài tập phát triển sức mạnh chân do GV chọn.Chạy trên địa hình tự nhiên hoặc do GV chọn.Tiết 55 – 56Nhảy caoÔn tập và kiểm traTiết 57 TTTC( Đẩy Tạ VHN )Chạy bềnGiới thiệu KT đẩy tạ Vai hướng ném .Học TTCB , cách cầm tạ , các kỹ thuật làm quen với tạ .Bài tập phát triển sức mạnh cơ tay .Kiểm tra chạy trên địa hình tự nhiên.Tiết 58TTTC – Ôn nội dung tiết 55- Học KT – RSCC đẩy tạ vai hướng ném ( không và có tạ).- Trò chơi phát triển sức mạnh (do Giáo viên soạnTiết 59TTTC-Ôn KT ra sức cuối cùng (không và có tạ)- RSCC kết hợp đẩy Tạ đi và giữ thăng bằng.-Bài tập ( trò chơi) phát triển thể lực .Tiết 60TTTCÔn tư thế RSCCHọc kỹ thuật trượt đàPhối hợp kỹ thuật trượt đà về RSCC (không và có tạ ).Tiết 61TTTCÔn :Trượt đà về RSCC ( không và có tạ ).Trò chơi phát triển thể lực . Tiết 62TTTCPhối hợp TTCB – trượt đà – RSCC (không và có tạ ).Bài tập phát triển thể lực .Tiết 63TTTCHoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ “ Vai hướng ném”.Trò chơi phát triển thể lực .Tiết 64TTTCGiới thiệu luật thi đấu môn Đẩy Tạ .Hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật đẩy tạ “ Vai hướng ném”.Tiết 65TTTCÔn luyện hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ “ Vai hướng ném” – Chuẩn bị kiểm tra Tiết 66TTTCKiểm tra 1 tiết kỹ thuật đẩy tạ “ Vai hướng ném “ .Tiết 67TTTCÔn tập học kỳ TTTCTiết 68TTTCÔn tập học kỳ TTTCTiết 69 -70Ôn tập TTTC.Kiểm tra học kỳ II (TTTC).Tiết 71-74Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.KHỐI 11Cả năm: 37 tuần (74 tiết)Học kỳ I: 19 tuần (38 tiết)Học kỳ II: 18 tuần (36 tiết)I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNHNội dungThời lượngChương 1: Một số nguyên tắc tập luyện TDTT2(2,0,0)Chương 2: Thể dục (Nam: TD phát triển chung; Nữ: TD nhịp điệu)7(0,6,1)Chương 3: Chạy tiếp sức 4 x 100m5(0,4,1)Chương 4: Chạy bền5(0,4,1)Chương 5: Nhảy xa6(0,5,1)Chương 6: Nhảy cao5(0,4,1)Chương 7: Đá cầu6(0,5,1)Chương 8: Cầu lông20(0,18,2)Chương 9: Môn TT tự chọnÔn tập, kiểm tra học kỳ (I và II), kiểm tra tiêu chuẩn RLTT16(4,8,6)Cộng74(2,56,16)II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNHHỌC KỲ ITiết 1Bài Thể dục nhịp điệu (nữ)Bài Thể dục phát triển chung (nam) (Bài TD)Học: + Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 11. + Học sinh nam: Từ động tác 1 – 6 (bài thể dục phát triển chung) + HS nữ: từ động tác 1 – 2 (thể dục nhịp điệu)Tiết 2Chạy tiếp sứcBài TDHọc: Cách trao – nhận tín gậy.Ôn: + Nam: Từ động tác 1 – 6 + Nữ :từ động tác 1- 2Học: + Nam: Từ động tác 7 – 15 + Nữ :từ động tác 3Tiết 3Chạy tiếp sứcBài TDHọc: Bài tập 1 và 2, một số động tác bổ trợ (do GV chọn)Ôn: + Nam : Từ động tác 1 – 15 + Nữ :từ động tác 1- 3Tiết 4Chạy tiếp sứcBài TDÔn: Bài tập 1 và 2, một số động tác bổ trợ (do GV chọn)Ôn: + Nam : Từ động tác 1 – 15 + Nữ :từ động tác 1- 3Học: + Nam : Từ động tác 16 – 20 + Nữ :từ động tác 4Tiết 5Chạy tiếp sứcBài TDHọc: Xuất phát của người số 1, (bài tập 3 và 4): Xuất phát của người nhận tín gậy 2,3,4Ôn: + Nam : Từ động tác 1 – 20 + Nữ :từ động tác 1- 4Tiết 6 Chạy tiếp sứcBài TDÔn: Xuất phát của người số 1, (bài tập 3 và 4): Xuất phát của người nhận tín gậy 2,3,4. Phối hợp của người trao – nhận tín gậy.Ôn: + Nam : Từ động tác 1 – 20 + Nữ :từ động tác 1- 4Học: + Nam : Từ động tác 21 – 30 + Nữ :từ động … II), kiểm tra tiêu chuẩn RLTT16(4,8,6)Cộng74(2,56,16)II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNHHỌC KỲ ITiết 1Bài Thể dục nhịp điệu (nữ)Bài Thể dục phát triển chung (nam) (Bài TD)Chạy tiếp sứcHọc: + Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 12. + Học sinh nam: Từ động tác 1 – 5 + HS nữ: từ động tác 1 – 2 Ôn: + Một số động tác bổ trợ: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc + Trao – nhận tín gây tại chỗ và di chuyển (đi bộ chậm, đi bộ nhanh) theo nhóm 2 người ( số 1- 2, số 2 – 3, số 3 – 4)Tiết 2Chạy tiếp sứcBài TDÔn: Trao – nhận tín gậy tại chỗ, di chuyển chậm theo nhóm 2 người( số 1-2, số 2-3, số3-4)Ôn: + Nam: Từ động tác 1 – 5 + Nữ :từ động tác 1- 2Học: + Nam: Từ động tác 6 – 10 + Nữ :từ động tác 3Tiết 3Chạy tiếp sứcBài TDÔn: + Trao – nhận tín gậy tại chỗ với tốc độ chạy chậm và chạy nhanh theo nhóm 2 người( số 1-2, số 2-3, số3-4) + Chạy lặp lại 30m tốc độ caoÔn: + Nam: Từ động tác 1- 10 + Nữ :từ động tác 2- 3Học: + Nam: Từ động tác 11 – 18 + Nữ :từ động tác 4Tiết 4Chạy tiếp sứcBài TDÔn: + Trao – nhận tín gậy tại chỗ với tốc độ chạy chậm và chạy nhanh theo nhóm 2 người( số 1-2, số 2-3, số3-4), số 1 xuất phát với tín gậy + Chạy lặp lại 30m tốc độ caoÔn: + Nam : Từ động tác 1 – 18 + Nữ :từ động tác 2- 4Học: + Nam : Từ động tác 19 – 27Tiết 5Chạy tiếp sứcBài TDÔn: + Hoàn thiện kỹ năng trao – nhận tín gậy (bài tập 2 phối hợp 2 người) + Chạy lặp lại 30m tốc độ caoÔn: + Nam : Từ động tác 1 – 27 + Nữ :từ động tác 2- 4Học: Động tác 5 (nữ)Tiết 6 Chạy tiếp sứcBài TDÔn: Như tiết 5Ôn: + Nữ :từ động tác 1- 5Học: + Nam : Từ động tác 28 – 37 Tiết 7Chạy tiếp sứcBài TDÔn: + Hoàn thiện kỹ năng trao – nhận tín gậy (bài tập 2 phối hợp 2 người) + Chạy lặp lại 30m tốc độ caoÔn: + Nữ :từ động tác 2- 5 hoặc do GV chọn, + Nam : Từ động tác 1 – 37 Học: + Nữ :từ động tác 6 – 7Tiết 8Chạy tiếp sứcBài TDÔn: Như tiết 7Ôn: + Nữ :từ động tác 1- 7Học: + Nam : Từ động tác 38 – 45Tiết 9Chạy tiếp sứcBài TDÔn: Hoàn thiện kỹ thuật trao – nhận tín gậy (bài tập 3)Ôn: + Nam : Từ động tác 1 – 45 + Nữ :từ động tác 2- 7Học: + Nữ : động tác 8Tiết 10Chạy tiếp sứcBài TDÔn: Như tiết 9 hoặc do GV chọnÔn: + Nam : Từ động tác 1 – 45 + Nữ :từ động tác 2- 8Học: + Nam : Từ động tác 46 – 50 Tiết 11Lý thuyếtHọc: Khái niệm và ý nghĩa của việc tập uyện sức mạnhTiết 12-13Chạy tiếp sứcÔn tập và kiểm traTiết 14-15Bài Thể dụcÔn tập và kiểm tra bài TDTiết 16Nhảy xaTTTCÔn: + Như nội dung tiết 1 hoặc do GV chọn + Tập hoàn chỉnh kỹ thuật nhảy xa kiểu “Ưỡn thân”Ôn một số kỹ thuật động tác bổ trợ , một số kỹ thuật và tư thế cơ bản .Tiết 17Nhảy xaTTTCÔn: + Như nội dung tiết 16 + Một số bài tập, trò chơi phát triển thể lực (do GV chọn)Ôn kỹ thuật di chuyển ( Tiến-Lùi-Sang phải-Sang trái ).Tiết 18Nhảy xaTTTCÔn: + Như nội dung tiết 1 hoặc do GV chọn + Tập hoàn chỉnh kỹ thuật nhảy xa kiểu “Ưỡn thân”Ôn KT chuyền bóng cao tay và đệm bóng . Tiết 19Nhảy xaTTTCÔn: Như nội dung của tiết 18Học: Giới thiệu Luật thi đấu (phần nhảy xa)Ôn KT chuyền bóng cao tay , chuyền bóng thấp tay bằng 2 tay trước mặt . Tiết 20Nhảy xaTTTCÔn: Tập hoàn chỉnh kỹ thuật và nâng cao thành tíchÔn kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện , kt phát bóng thấp tay nghiêng mình .Tiết 21Nhảy xaTTTCÔn: + Tập hoàn chỉnh kỹ thuật và nâng cao thành tích + Một số bài tập, trò chơi phát triển thể lực (do GV chọn)Ôn luyện di chuyển phối hợp đỡ phát bóng , đệm bóng . Tiết 22Nhảy xaTTTCÔn: Tập hoàn chỉnh kỹ thuật và nâng cao thành tíchGiới thiệu luật thi đấu bóng chuyền 6 người .Ôn tập cách đổi cầu , xoay vòng , thay đổi vị trí trong sân .Tiết 23Nhảy xaTTTCÔn: + Tập hoàn chỉnh kỹ thuật và nâng cao thành tích + Một số bài tập, trò chơi phát triển thể lực (do GV chọn)Ôn luyện kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt 2 người tại chỗ và di động . Ôn kỹ thuật đệm bóng , chuyền bóng thấp tay bằng 2 tay .Tiết 24Nhảy xaTTTCÔn: Tập hoàn chỉnh kỹ thuật và nâng cao thành tíchÔn nội dung tiết 23 Tiết 25 Nhảy xaTTTCÔn: Tập hoàn chỉnh kỹ thuật và nâng cao thành tíchÔn đệm bóng thấp tay và chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt .Giới thiệu một số kỹ thuật âng cao ( chuyền bóng sau đầu , lăn ngã chuyền bóng ).Tiết 26Nhảy xaTTTCÔn: Tập hoàn chỉnh kỹ thuật và nâng cao thành tíchÔn kỹ thuật phát bóng .Giới thiệu một số kỹ thuật phát bóng nâng cao ( Nhảy phát bóng , phát bóng thay đổi tính năng ).Tiết 27Nhảy xaTTTCÔn: Như nội dung tiết 26 hoặc do GV chọnÔn kỹ thuật chuyền , đệm bóng theo nhóm 2,3,4 người .Ôn kỹ thuật phát bóng . Tiết 28Nhảy xaTTTCÔn: Như nội dung tiết 26 hoặc kiểm tra thử (do GV chọn)Ôn kỹ thuật đệm bóng , chuyền bóng , phát bóng , giới thiệu KT chắn bóng . Đấu tập .Tiết 29 – 30Nhảy XaÔn tập và kiểm tra Nhảy xa kiểu “Ưỡn thân”.Tiết 31 – 32TTTC – Học kỹ thuật đập bóng , chắn bóng , chuyền bước 2 . – Đấu tậpTiết 33-34TTTCKiểm tra 1 tiết( chuyền bóng- phát bóng )Tiết 35 – 36TTTCÔn tập Kiểm tra học kỳ I (TTTC)Tiết 37-38Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT (1-2 nội dung)HỌC KỲ IITiết 39Lý thuyếtHọc: Phương pháp phát triển sức mạnhTiết 40Đá cầuTTTCChạy bềnÔn: Một số động tác đã học ở lớp 10, 11 (GV chọn)Ôn các kỹ thuật bổ trợ , kỹ thuật làm quen dụng cụ . Chạy bền trên địa hình tự nhiênTiết 41Đá cầuTTTCÔn: Một số động tác đã học ở lớp 10, 11 (GV chọn)Ôn các kỹ thuật động tác bổ trợ học môn đẩy tạ Tiết 42Đá cầuTTTCChạy bềnÔn: Một số động tác đã học ở lớp 10, 11 (GV chọn)Học : Kỹ thuật ra sức cuối cùng . Bài tập phát triển thể lực chung .Chạy bền trên địa hình tự nhiênTiết 43Đá cầuTTTCÔn: Một số động tác chuyên mônHọc: Luật đá cầuÔn luyện kỹ thuật ra sức cuối cùng (không và có tạ).Một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn Tiết 44 Đá cầuTTTCChạy bềnÔn: GV chọnHọc: Luật đá cầu (tiếp)Ôn : Kỹ thuật trượt đà (không tạ ).Bài tập thể lực .Chạy bền trên địa hình tự nhiênTiết 45Đá cầuTTTCÔn: GV chọnHọc : Tư thế chuẩn bị -cách cầm tạ -vị trí đặt tạ . TTCB kết hợp trượt đà .Bài tập phát triển sức mạnh cơ tay .Tiết 46Đá cầuTTTCChạy bềnÔn: GV chọnPhối hợp trượt đà và ra sức cuối cùng .Bài tập phát triển sức mạnh cơ tay . Chạy bền trên địa hình tự nhiênTiết 47Đá cầuTTTCÔn: + Bài tập bổ trợ kỹ thuật do GV chọn + Đấu tậpPhối hợp ra sức cuối cùng và thăng bằng (không và có tạ ).Bài tập thể lực chuyên môn . Tiết 48Đá cầuTTTC Chạy bền Ôn: Các kỹ thuật đã học, đấu tập hoặc do GV chọnKết hợp trượt đà-ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng (không tạ ) .Chạy bền trên địa hình tự nhiênTiết 49Đá cầuTTTC Ôn: Như nội dung tiết 48Kết hợp trượt đà-RSCC-thăng bằng sau khi đẩy tạ đi .Tiết 50Đá cầuTTTC Chạy bềnÔn: Như nội dung tiết 49Ôn : Ra sức cuối cùng .Ôn : Kết hợp trượt đà-RSCC-thăng bằng sau khi đẩy tạ đi.Chạy bền trên địa hình tự nhiênTiết 51-52Ôn tập và kiểm tra Đá cầuTiết 53Cầu lôngTTTCChạy bềnÔn: Kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay, đánh cầu thấp trái tay hoặc do GV chọnÔn : Ra sức cuối cùng .Ôn : Kết hợp trượt đà-RSCC-thăng bằng sau khi đẩy tạ đi.Chạy bền trên địa hình tự nhiênTiết 54Cầu lôngTTTCÔn: Kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay, đánh cầu thấp trái tay hoặc do GV chọn-Hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật đẩy tạ “Lưng hướng ném”.Bài tập 6 SGV Td 11. Tiết 55Cầu lôngTTTCChạy bềnÔn: Kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay, đánh cầu thấp trái tay hoặc do GV chọnHọc: Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tayHoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật đẩy tạ “Lưng hướng ném”.Bài tập 6 SGV Td 11. Chạy bền trên địa hình tự nhiênTiết 56Cầu lôngTTTCÔn: + Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay + Kỹ thuật phát cầu, đập cầu hoặc do GV chọnPhối hợp hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật đẩy tạ “ Lưng hướng ném”.Bài tập thể lực. Tiết 57Cầu lôngTTTCChạy bềnÔn: + Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tayHọc: + Kỹ thuật đánh cầu cao trái tay + Luật Cầu lôngGiới thiệu luật thi đấu môn đẩy tạ-Phương pháp trọng tài. Hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật Chạy bền trên địa hình tự nhiênTiết 58Cầu lôngTTTCÔn: Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay và trái tayHọc: Luật Cầu lôngThực hiện theo kế hoạch dạy học của GVTiết 59Cầu lôngTTTCChạy bềnÔn: Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay và trái tayThực hiện Ôn như tiết 58 Chạy bền trên địa hình tự nhiênTiết 60Cầu lôngTTTCÔn: + Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay và trái tay + Bài tập phối hợp chiến thuật (do Gv chọn) + Đấu tậpLuyện tâp đẩy tạ “Lưng hướng ném”.Tiết 61Cầu lôngTTTCChạy bềnÔn: Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay và trái tayÔn luyện kỹ thuật đẩy tạ LHN T58 SGV-Bài tập thể lực . Chạy bền trên địa hình tự nhiênTiết 62Cầu lôngTTTCÔn: + Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay và trái tay + Bài tập phối hợp chiến thuật (do Gv chọn) + Đấu tậpÔn hoàn thiện kỹ thuật nâng cao thành tích . Tiết 63Cầu lôngTTTCChạy bềnÔn: Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay và trái tayÔn hoàn thiện kỹ thuật nâng cao thành tích . Chạy bền trên địa hình tự nhiênTiết 64Cầu lôngTTTCÔn: + Những nội dung còn yếu do GV chọn (do GV chọn) + Đấu tậpKiểm tra 1 tiết TTTCTiết 65-66Ôn tập và kiểm tra Cầu lôngTiết 67-68TTTCChạy bềnThực hiện theo kế hoạch dạy học của GVKiểm tra chạy bền trên địa hình tự nhiênTiết 69 – 72Ôn tập chuẩn bị Kiểm tra học kỳ II (TTTC)Kiểm Tra học kỳ IITiết 73-74Kiểm tra tiêu chuẩn RLTTII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN1. Thực hiện nghiêm túc yêu cầu, nội dung và thời gian đã được quy định trong chương trình và phân phối chương trình. Tuy vậy, GV có thể đảo các nội dung trong tiết học nhưng phải đảm bảo vừa sức, và tính hệ thống trong tập luyện.2. Không tiến hành dạy hai tiết liền và trái buổi.3. Môn thể thao tự chọn là môn học bắt buộc, song trường có thể chọn môn thể thao để dạy cho học sinh( nên dạy tiếp nối môn TTTC đã dạy ở lớp 10). Mỗi học kỳ một môn TTTC với thời lượng cho mỗi môn là 10 tiết, không học 2 môn TTTC trong cùng một học kỳ. Trong sách thể dục lớp 11 chỉ giới thiệu 5 môn, GV có thể chọn những môn thể thao khác nếu có trang thiết bị cơ sở vật chất và phải được Sở GD và ĐT phê duyệt trước khi triển khai giảng dạy.4. Môn thể thao chạy bền có 4 tiết, dạy trong 2 học kỳ, mỗi tiết dạy khoảng 5 phút, với 18 lần/1 học kỳ, gần như tuần nào cũng có chạy bền trên địa hình thiên nhiên. Vì vậy, trong chương trình không ghi vào kế hoạch.5. Kiểm tra học kỳ, cuối năm GV thông báo trước cho HS biết về nội dung, yêu cầu kiểm tra để học sinh có ý thức luyện tập thường xuyên.6. Các nhà trường căn cứ vào điều kiện thực tế của từng trường chủ động tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện vào thời điểm thích hợp. (có thể cuối học kỳ I hoặc học kỳ II). BAN GIÁM HIỆUTỔ TRƯỞNG CMNGUYỄN DUY TƯNHÓM BỘ MÔN TDTRẦN VĂN SÁU

Viết một bình luận