Trọn Bộ Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Mới, Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 5 Tập 2 Mới

… they jump into the river? – Because they may drown Resources •• Student’s Book, Tiếng Anh 5, Tập Hai, Unit 13, Pp 20 26 •• Audio and visual aids: Recordings, flashcards, sticky tape, and large-sized … should see the doctor – You shouldn’t eat ice-cream Resources •• Student’s Book Tiếng Anh 5, Tập Hai, Unit 11, Pp 6- 12 •• Audio and visual aids: Recordings, flashcards, sticky tape, and large-sized … to Tri Nguyen Aquarium Then I visited Vinpearl Land Resources •• Student’s Book, Tiếng Anh 5, Tập Hai, Unit 12, Pp.13 – 19 •• Audio and visual aids: Recordings, flashcards, sticky tape, and large-sized…

Đang xem: Sách giáo viên tiếng anh lớp 5

*

*

… answering about ages of family members How old is he? numbers – 20 – He”s eight years old Ureit “l3 My !”toutse Cornpetences – ldentifying rooms in the house – Talking about rooms in the house (singular) … skipping What are they doing? – They”re reading jump, run Me and the World Around uj v: ti1;”i {i 3″ ltil,: iftf q,re”ti1″ier Gompetences – ldentifying the weather – Describing the weather – Asking…

*

… front of the about them class Work in pair: one asks – one answers Other listen and remark IV Other activity: Play game: Let’s talk -Play game -Guide Ss to exercises Do exercises 1, 2, 3, in … front of t class Other listen carefully and remar Look and say Activity3(10’) Look and say read follow teacher ( 2- 3 times) Guide Ss to say follow structures:T ask- Ss answer What’s the date … February 1st 20 08 20 th: twentieth Some pairs practice in front of th class Other listen and remark Activity 4(10’) 3.Let’s talk 3.Let’s talk Guide Ss to talk Hang some dates on the board Talk Call…

*

… twentieth: 20 It’s September 2nd 20 08 Guide Ss use question and answer: It’s May 19th 20 08 What’s the date today? It’s November 20 th 20 08 It’s April 15th 20 08 -Look, listen and write number b- White- … sentence c- Post-listen Some Ss give result Other listen Call some Ss give result Key: It’s April 15th 20 08 and remark It’s May 19th 20 08 It’s September 2nd 20 08 It’s November 20 th 20 08 1-a; 2- c; 3-b; … (May 28 th 20 08) change -guide Ss to say ordinals: Then Ss practice to say in pair 1st: first A: What’s the date today? 3rd: third 2nd:second 15th: fifteenth twenty-eighth B: It’s May 28 th 20 08 28 th:…

Đọc thêm  Buddy Go! !! Tóm Tắt Đơn Giản, Tuyển Tập Truyện Tranh Kinh Điển
*

… check Guide Ss to read -Some Ss read aloud, then all Ss read -Play a cassette 2- 3 times Listen and check: True- T; False F Call some Ss talk in front of the class Some Ss give result Other … Other listen and remark IV Other activity: -Guide Ss to exercises Do exercises 1, 2, 3, in work book -T remarks the lesson -Learn by heart new words and structures -Prepare next lesson … Oral test: (4’) -Call one S write ordinals: 1st -1 5th -Other writes: 16th – 31st -Some Ss answer teacher’s questions: T: How old are you? S3: I’m eleven years old T: When’s your birthday? S3: It’s…
… play the game at home Ngày soạn: 20 /2/ 2014 Ngày dạy: Thứ ba ( 25 / 2) : 5D; Thứ tư (26 /2) : 5A; Thứ sáu (27 /2) : 5B PERIOD 48 UNIT 14 MY FAVOURITE STORIES Lesson Parts 1, 2, (Page 31 – 33) I AIMS AND OBJECTIVES … ======================================================================== Homelink (2 ) – Sing the song There’s a car in the Whole class Garage at home Ngày soạn: 28 /2/ 2014 Ngày dạy: Thứ tư ( 12/ 3): 5D; 5B; 5A PERIOD 52 LANGUAGE FOCUS (Unit 11 – Unit 15) I AIMS AND … display in the next lesson Ngày soạn: 24 /3 /20 14 Ngày dạy: Thứ tư ( 02/ 4): 5D; 5B; 5A Period 58 UNIT 16 THE WEATHER AND SEASONS Lesson Parts 1, 2, (Page 51 52 ) I AIMS AND OBJECTIVES By the end…
… Procedures: Time Teacher’s activities Students’ activities 5 I Warm up Warm up: Play Bingo Ask the children to draw a by – play Bingo 35 grid Choose 15 words the children have learnt in unit – for example … aids: – Colours flashcards 15- 21 – Natasha’s Extra Activity Handouts: Hello everyone – Counters and dice IV/ Procedures: Time Teacher’s activities Students’ activities 5 I Warm up  Play Pictionary … aids: – Colours flashcards 15- 21 – Natasha’s Extra Activity Handouts: Hello everyone – Counters and dice IV/ Procedures: Time Teacher’s activities Students’ activities 5 I Warm up  Play Pictionary…
GV hướng dẫn chung cách HS đọc đọc văn GV đưa bảng phụ chép Nhiều HS đọc đoạn văn lên bảng đoạn GV đọc diễn cảm lần Cho HS thi đọc Nhiều HS thi đọc đoạn, Củng cố, dặn dò: (2″) … tiếp GV chia đoạn: đoạn c) Cho HS đọc Cho HS đọc giải + giải nghĩa từ d) GV đọc diễn cảm toàn lần Hoạt động 3: Tìm hiểu ( 9-1 0’) Cho HS đọc đoạn trả lời câu hỏi Hoạt động 4: Đọc diễn cảm ( 6-7 ’) … Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra: (4″) Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu (1″) Hoạt động 2: Luyện đọc (1012’) a) GV HS giỏi đọc toàn Cần đọc với giọng kể chậm…

Đọc thêm  hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học ở tiểu học

Đánh giá về hiệu quả của các bài tập nghe hiểu trong sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 tại trường THPT Quảng Xương I Thanh Hóa M A Thesis Linguistics

… LISTENING COMPREHENSION TASKS IN THE TEXTBOOK ENGLISH 10 AT QUANG XUONG I HIGH SCHOOL, THANH HOA Đánh giá hiệu tập nghe hiểu sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Quảng Xương I Thanh H a … evaluation, i.

Xem thêm: Chuyên Đề Bài Tập Đại Cương Về Kim Loại Violet, Kiểm Tra Đại Cương Kim Loại

e pre-use evaluation, in-use evaluation and post-use evaluation This classification is similar to Ellis (1997) with different names, i. e Preliminary, formative and summative evaluation … Steil (1983) also suggests that this skill is a major communication activity Listening as well as reading has been traditionally considered a “passive skill” This is a false characterization Anderson…
… 7: Time Wed, Aug 25th, 2014 Period Class Period Content in plan 4B2 25 Unit 4: Lesson Part (3,4) 4B2 26 Unit 5: Lesson Part (1,2) 4B1 27 Unit 5: Lesson Part (3,4) 4B1 28 Unit 5: Lesson Part (1,2) … got a green gate IV Procedure Warm up (5 ): play slap the board, using flashcards: street, road, avenue, lane, house, flat, floor New lesson 15 Time 7’ 15 10’ Steps/Activities Look, listen and … patterns: Where you live? I live at 52 Ba Trieu Street I live on the second floor of Ha Noi Tower IV Procedure Warm up: play Bingo with numbers 21 – 50 New lesson Time 10’ 5 10’ 7’ Steps/Activities Work…
… nationality? He’s Malaysian IV Procedure Warm up (5 ): Play the game Country Bingo New lesson Content Teacher’s activities Look, listen and repeat (5 ) New words: stage nationality Point, ask and … (7’) New words: national park go hiking the UK a Answers: F 2.F 3.T 4.T 5. T b Optional Read and write an email (7’) Fun time (5 ) Sing and guess the friend’s names the prompt to complete – Write … Sentence patterns: Where you live? I live at 52 Ba Trieu Street I live on the second floor of Ha Noi Tower IV Procedure Warm up: play Bingo with numbers 21 – 50 New lesson Content Teacher’s activities…
… vậy?) Nam: He’s my new pen friend He’s English (Cậu bạn tâm thư Cậu người Anh. ) Grammar: * Hỏi trả lời hoạt động diễn lớp học: S.1: What are you doing ? S.2: I’m + động từ -ing Ex: What are you … (letter) (v): Đang đọc sách (thư) Writing a letter (v): Đang viết thư Drawing a picture (v): Đang vẽ tranh Singing a song (v): Đang hát nhạc Dialogue: Thu: What are you doing Nam? (Bạn làm Nam ?) Nam: … Learn the lesson by heart * Do the exercise 1, 2, on Workbook * Prepare “Unit 4- Section A (4, 5, 6, 7) …
… write -Write in their notebook -Then one-two Ss write on the Write about one of your school board festivals -Read individual Guide Ss to write Introduce your self Other listen and remark Your … Summary Guide Ss to read sentences in Summary -Read and remember book 1.Where were you yesterday? Call some Ss read aloud I was at the School Festival 2.What did you at the School Festival? … Other listen and remark 1.They had celebrations last week They had celebrations in the schoolyard 3.There were a lot of teachers and students 4.Many students sang and danced… Activity3(8’) 5.

Đọc thêm  Trắc nghiệm tính cách MBTI, chọn nghề nghiệp Miễn phí chuẩn 2023

Xem thêm: Mẫu Giấy Ra Cổng Công Ty – Mẫu Giấy Ra Cổng Chọn Lọc

Let’s…
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau

Viết một bình luận