Sách Giáo Khoa Âm Nhạc Và Mĩ Thuật Lớp 6

Sách âm nhạc lớp 6

Sách Giáo Khoa Âm Nhạc Và Mĩ Thuật Lớp 6

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Khoa Âm Nhạc Và Mĩ Thuật Lớp 6 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

Phần một: Âm Nhạc

Bài mở đầu:

 • Tiết 1:

Giới thiệu môn học Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở

Tập hát: Quốc ca

Bài 1:

 • Tiết 2:

Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ.

Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta

 • Tiết 3:

Ôn tập bài hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ.

Nhạc lí: Những thuộc tính của âm thanh. Các kí hiệu âm nhạc.

 • Tiết 4:

Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh

Tập đọc nhạc : TĐN số 1

Bài 2:

 • Tiết 5: Học hát: Bài Vui bước trên đường xa.
 • Tiết 6:

Ôn tập bài hát: Bài Vui bước trên đường xa.

Nhạc lí: Nhịp và phách – Nhịp 2/4

Tập đọc nhạc : TĐN số 2

 • Tiết 7:

Tập đọc nhạc : TĐN số 3

Các đánh nhịp 2/4

Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi

 • Tiết 8: Ôn tập và kiểm tra

Bài 3:

 • Tiết 9: Học hát : Bài Hành khúc tới trường.
 • Tiết 10:

Tập đọc nhạc : TĐN số 4.

Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng.

 • Tiết 11:

Ôn tập bài hát: Bài Hành khúc tới trường.

Đọc thêm  Dàn Ý Bài Viết Số 5 Lớp 9 Đề 1 → Đề 4 (40 Mẫu), Dàn Bài Bài Viết Số 5 Lớp 9 Đề 4

Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam.

Bài 4:

 • Tiết 12: Học hát : Bài Đi cấy.
 • Tiết 13:

Ôn tập bài hát: Bài Đi cấy.

Tập đọc nhạc : TĐN số 5.

 • Tiết 14:

Ôn tập bài hát: Bài Đi cấy.

Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 5.

Âm nhạc thường thức : Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến.

 • Tiết 15: Ôn tập
 • Tiết 16,17,18: Ôn tập và kiểm tra học kì I

Bài 5:

 • Tiết 19: Học hát : Bài Niềm vui của em.
 • Tiết 20:

Ôn tập bài hát: Bài Niềm vui của em.

Tập đọc nhạc: TĐN số 6.

 • Tiết 21:

Nhạc lí: Nhịp 3/4 – các đánh nhịp 3/4

Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.

Bài 6:

 • Tiết 22: Học hát: Bài Ngày đầu tiên đi học.
 • Tiết 23:

Ôn tập bài hát: Bài Ngày đầu tiên đi học.

Tập đọc nhạc : TĐN số 7.

 • Tiết 24:

Ôn tập bài hát: Bài Ngày đầu tiên đi học.

Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 7.

Âm nhạc thường thức : Giới thiệu nhạc sĩ Mô-da.

 • Tiết 25: Ôn tập và kiểm tra

Bài 7:

 • Tiết 26:

Học hát : Bài Tia nắng, hạt mưa.

Âm nhạc thường thức : Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn

 • Tiết 27:

Ôn tập bài hát: Bài Tia nắng, hạt mưa.

Tập đọc nhạc : TĐN số 8

Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.

 • Tiết 28:
Đọc thêm  Sách Giáo Khoa Công Nghệ 11, Sách Giáo Viên Công Nghệ Lớp 11

Tập đọc nhạc : TĐN số 9

Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn tròn, lượn khéo.

Bài 8:

 • Tiết 29:

Học hát: Bài Hô-la-hê, Hô-la-hô

Bài đọc thêm: Trống đồng thời đại Hùng Vương

 • Tiết 30:

Ôn tập bài hát: Bài Hô-la-hê, Hô-la-hô

Tập đọc nhạc : TĐN số 10

 • Tiết 31:

Ôn tập bài hát: Bài Hô-la-hê, Hô-la-hô

Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 10

Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa thu

 • Tiết 32: Ôn tập, Bài đọc thêm: Âm nhạc có từ bao giờ?
 • Tiết 33,34,35: Ôn tập và kiểm tra cuối năm
 • PHỤ LỤC: Những bài hát có thể bổ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khoá.

Phần hai: Mĩ Thuật

 • Vẽ trang trí: Chép hoạ tiết trang trí dân tộc
 • Thường thức mĩ thuật: Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại
 • Vẽ theo mẫu: Sơ lược về Phối cảnh
 • Vẽ theo mẫu: Cách vẽ theo mẫu
 • Vē tranh: Cách vẽ tranh đề tài
 • Vẽ trang trí: Cách sắp xếp (bố cục) trong trang trí
 • Vẽ theo mẫu: Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (Về hình)
 • Thường thức mĩ thuật: Sơ lược về mĩ thuật thời Lý (1010 – 1225)
 • Vẽ tranh: Đề tài Học tập
 • Vẽ trang trí: Màu sắc
 • Vẽ trang trí: Màu sắc trong trang trí
 • Thường thức mĩ thuật: Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý
 • Vẽ tranh: Đề tài Bộ đội
 • Vẽ trang trí: Trang trí đường diêm
 • Vẽ theo mẫu: Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 1-Về hình)
 • Vẽ theo mẫu: Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 2-Vẽ đậm nhạt)
 • Vẽ tranh: Đề tài tự do
 • Vẽ trang trí: Trang trí hình vuông
 • Thường thức mĩ thuật: Tranh dân gian Việt Nam
 • Vẽ theo mẫu: Mẫu có hai đổ vật (Tiết 1-Vẽ hình)
 • Vẽ theo mẫu: Mẫu có hai đổ vật (Tiết 2-Vẽ đậm nhạt)
 • Vẽ tranh: Đề tài Ngày Tết và mùa xuân
 • Vẽ trang trí: Kẻ chữ in hoa nét đều
 • Thường thức mĩ thuật: Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam
 • Vẽ tranh: Đề tài Mẹ của em
 • Vẽ trang trí: Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm
 • Vẽ theo mẫu: Mẫu có hai đổ vật (Tiết 1-Vẽ hình)
 • Vẽ theo mẫu: Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2-Về đậm nhạt)
 • Thường thức mĩ thuật: Sơ lược về mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại
 • Vẽ tranh: Đề tài Thể thao, văn nghệ
 • Vẽ trang trí: Trang trí chiếc khăn để đạt lọ hoa
 • Thường thức mĩ thuật: Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật Ai Cập, Hi Lạp, La Mã thời kì cổ đại
 • Vẽ tranh: Đề tài Quê hương em
 • Trưng bày kết quả học tập trong năm học
Đọc thêm  Mẫu Thông Báo Tăng Giá Sản Phẩm Áp Dụng Từ 18/2/2020, Mẫu Thông Báo Tăng Giá Mới Nhất Năm 2021