rút ra nhận định cách đánh giặc của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên câu hỏi 3218043 – hoidap247.com

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Zenix2477

Cách đánh giặc trong cuộc chiến kháng chiến 3 lần chống quân Mông Nguyên là:

⇒ Khi thế giặc mạnh và đông cần chủ động rút lui lực lượng để bảo tồn.

⇒ Thực hiện chủ trương”Vườn trống không nhà ” của triều đình rồi đợi chờ cơ hội phản công.

⇒ Khi phát hiện ra thời cơ thì cần phải triển khai phản công ngay lập tức để giành thắng lợi.

⇒ Dùng những bãi cọc tre để bố trí một trận địa bãi cọc hoành tráng để tiêu diệt chiến thuyền của nhà Nguyên.

Đọc thêm  Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 9 Thí ĐiểM TậP 1 Bản Word, Giải Sách Bài Tập (Sbt) Tiếng Anh Lớp 9 Thí Điểm

Viết một bình luận