Ruộng đất của quý tôc, vương hầu do vua Trần ban cấp được gọi là: *

Lời giải 1:

Họ tên người giải: arkxwindy8

`→`Thái ấp

`→`Ruộng đất của quý tôc, vương hầu do vua Trần ban cấp được gọi là: Thái ấp

Lời giải 2:

Họ tên người giải: dthfgh4

Ruộng đất của quý tôc, vương hầu do vua Trần ban cấp được gọi là:

`\to` Điền trang.

Đọc thêm  Bộ Đề Thi Toán Giữa Kì 1 Lớp 5 Môn Toán Năm 2020, Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 5 Năm 2020

Viết một bình luận