Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác Tiếng Anh Xin Visa Đến Hàn Quốc

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU – CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

*

Mẫu quyết định cử đi công trong nước và nước ngoài mới nhất (Lệnh điều đi công tác); Đây là chứng từ quan trọng để đưa chi phí đi công tác vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN.

Đang xem: Quyết định cử đi công tác tiếng anh

Căn cứ theo điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về chi phí công tác:“2.9. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.Trường hợp doanh nghiệp cử người lao động đi công tác (bao gồm công tác trong nước và công tác nước ngoài) nếu có phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên, chi phí mua vé máy bay mà các khoản chi phí này được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân thì đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: – Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất. – Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác. – Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động.”

————————————————————————————————–

Dưới đây Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ Mẫu Quyết định cử đi công tác để các bạn tham khảo:

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2020/QĐ-KTTU

———-o0o——–

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

QUYẾT ĐỊNHVề việc cử nhân viên đi công tác

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty kế toán Thiên Ưng Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và đề nghị của bộ phận ………
Điều 1. Quyết định cử các nhân viên sau đi công tác: – Ông Nguyễn văn A Chức vụ: ………………… – Bà Lê thị B Chức vụ: ……………………..Điều 2. Thông tin Công tác: – Đơn vị đến Công tác: Công ty ABC …………….. – Địa điểm đến công tác: Thành Phố Hồ Chí Minh – Thời gian đi công tác: Từ ngày …………… – ……………… – Phương tiện đi công tác: ………………….. – Nhiệm vụ đi công tác: Khảo sát thị trường tại TP Hồ Chí Minh. – Kinh phí đi công tác: Thực hiện theo Quy chế lương thưởng của Công ty.

Xem thêm: tiểu luận đạo đức công vụ

Điều 3. Kết thúc chuyến công tác, yêu cầu các Ông, Bà có tên trên gửi báo cáo kết quả cho Giám đốc.Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông, Bà và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: – Như điều 4.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3 Năm 2021, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3

– Lưu VP.

GIÁM ĐỐC(Ký tế và đóng dấu)

Tải Mẫu quyết định cử đi công tác về tại đây:

TẢI VỀ

Trường hợp bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dướiBước 2: Gửi yêu cầu vào mail: bocdau.com
gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

——————————————————————————-

Điều kiện để đưa công tác phí vào chi phí hợp lý; Hồ sơ, chứng từ gồm những gì; Mức công tác phí bao nhiêu là hợp lý

———————————————————————————–Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn thành công!————————————————————————————

*

Viết một bình luận