Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác Song Ngữ, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập

Chuyện là mình cũng được mời đi qua Hàn Quốc tham gia sự kiện của một đơn vị tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2019. Để được công ty tại Hàn Quốc gửi giấy bảo lãnh thì công ty mình phải cung cấp một số chứng từ bẳng tiếng Anh để họ làm giấy mời bảo lãnh theo đúng quy định. Sẵn mình chia sẽ với các bạn một số Các mẫu chứng từ bằng tiếng Anh xin visa đến Hàn Quốc mà phía đối tác mời như:

– Mẫu giấy Quyết định cử nhân viên đi công tác hay tiếng Anh gọi là Decision of sending this employee on the business trip

– Mẫu xác nhận việc làm, tên gọi tiếng Anh là Confirmation letter of employment

– Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tên gọi tiếng Anh là Certificate of business registration.

Đang xem: Quyết định cử đi công tác song ngữ

*

——————————————-

TP HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2019

HCMC, 04th Apr, 2019

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

Về việc cử nhân viên đi công tác

About sending employee on business trip

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL MANAGER

GMS and Partners CO. LTD.,

Based on the Charter of the organization and operation of GMS and Partners Co. Ltd

Căn cứ Chức năng quyền hạn của Tổng giám đốc

Based on the mandate of General Manager

QUYẾT ĐỊNH

DECIDED

Điều 1. Quyết định cử nhân viên sau đi công tác:

Article 1. Decision of sending this employee on the business trip:

Bà BUI THI NHA UYEN

Ms. Bui Thi Nha Uyen

Điều 2. Thông tin nơi công tác:

Article 2. Business trip Information

Đơn vị đến công tác: HỘI THẢO KBIZ TẠI HÀN QUỐC 2019

Company of the business trip: 2019 Korea Sourcing Business Matching Fair

Địa điểm đến công tác: Hàn Quốc

Address of the business trip: Korea

Thời gian đi công tác: 05 ngày, từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 năm 2019

Duration of the business trip : 5 days, from 22nd Apr to 26th Apr 2019.

Phương tiện đi công tác: đi máy bay

Transportation: air plane

Điều 3. Các ông, bà có tên nêu tại Điều 1 được hưởng đầy đủ chính sách công tác phí theo quy chế tài chính của công ty.

Article 3.

Xem thêm: Mẫu Thư Chào Hàng Bằng Tiếng Anh Thư Tín Thương Mại Bài 4: Thư Chào Hàng

Mr/Mrs is mentioned in article 1 will sufficiently receive travel allowances according to the company policy.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bà Bùi Thị Nhã Uyên và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 4. This decision is valid since the signed date. Ms Bui Thi Nha Uyen and other revelant departments in company is eligble to execute this decision.

Xem thêm: Bài Tập Hình Học Sơ Cấp – Giáo Trình Cơ Sở Hình Học Và Hình Học Sơ Cấp

GIÁM ĐỐC

 (ký tên và đóng dấu)

(Signature and stamp)

Phía trên là mẫu quyết định cử đi công tác bản tiếng Anh (hoặc có thể thay thế bằng hợp đồng lao động). Ngoài ra các bạn cần phải thêm một số chứng từ bổ sung khác bằng tiếng Anh nữa như :

– Confirmation letter of employment  (Thư xác nhận việc làm)

GIA TAI Service & Trading CO., LTD

24, Le Van Luong, Phuoc Kien Ward, Nha Be District, Ho Chi Minh City

Confirmation Letter of Employment

March 4th , 2019

To Whom it May Concern,

Please accept this letter as confirmation that Bui Thi Nha Uyen has been employed with GIA TAI Service & Trading CO., LTD (sonweb – providing design website by wordpress) since July 20th, 2018. Currently, Bui Thi Nha Uyen holds the title as Business Development Manager and works on a full-time basis of forty-four hours per week in our Ho Chi Minh City office.

Best regards,

GIA TAI Service & Trading CO., LTD

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Certificate of Business registration). Các bạn có thể tham khảo như hình bên dưới hoặc vào link này soạn thảo lại cho phù hợp  https://chungminhtaichinhsg.vn/mau-dich-giay-dang-ky-kinh-doanh/

*

Các mẫu chứng từ bằng tiếng Anh xin visa đến Hàn Quốc

Có thể bạn quan tâm:

Viết một bình luận