Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Mới Nhất

Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty được quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp cùng những văn bản khác có liên quan. Có thể xem xét các cơ quan, chức danh có thẩm quyền trong Công ty để xem xét về thủ tục cũng như thẩm quyền bổ nhiệm chức danh này.

Đang xem: Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty tnhh

Bổ nhiệm phó giám đốc là một quyết định vô cùng quan trong thay đổi bộ máy và hoạt động quản lý điều hành của một doanh nghiệp. Vậy khi thực hiện mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty là gì? Mẫu quyết định bổ nhiệm gồm những nội dung nào? Để trả lời những thắc mắc trên, chúng tôi mời Khách hàng cùng tham khảo thông tin bài viết sau đây của Luật Hoàng Phi.

Phó giám đốc công ty là gì?

Phó giám đốc là vị trí nhân sự cấp cao trong bộ máy điều hành, thay mặt Giám đốc xử lý và quyết định các công việc khi Giám đốc vắng mặt, thực hiện những công việc được ủy quyền hoặc theo sự phân công nhiệm vụ của Doanh nghiệp.

Thường trong các hoạt động của doanh nghiệp thì Chức năng chính của Phó giám đốc là giúp Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của công ty, doanh nghiệp theo sự phân công của Giám đốc.

Bên cạnh đó, chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả hoạt động, thiết lập mục tiêu, chính sách cho việc quản lý các bộ phận.

Nhiệm vụ của phó giám đốc công ty?

Tùy vào từng mảng công việc phụ trách trong mỗi doanh nghiệp, đơn vị mà Phó giám đốc sẽ có các nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, họ vẫn phải đảm bảo những công việc chính như sau đó là:

– Quản lý nhân sự: Công việc của một Phó giám đốc bao gồm phân công, bố trí nhân sự, đôn đốc và quản lý nguồn lực theo đúng quy định của công ty. Ngoài ra còn đào tạo, đánh giá khen thưởng nhân viên, tham gia phỏng vấn và đào tạo nhân viên mới. Dẫn dắt, phát triển đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu, chức năng và nhiệm vụ của họ.

Đọc thêm  Truyện Cổ Tích: Mụ Yêu Tinh Và Bầy Trẻ - Truyền Hình Cáp Sông Thu

– Thực hiện hoạt động hướng dẫn kinh doanh/sản xuất: Phó giám đốc có nhiệm vụ hỗ trợ các bộ phận, điều phối ngân sách, lập kế hoạch để đảm bảo quá trình hoạt động trơn tru. Trao đổi với Giám đốc, thảo luận về các lựa chọn để có quyết định chính sách phù hợp.

– Thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực hành chính như thực hiện các công việc liên quan đến kỹ năng văn thư như phân tích công việc, đánh giá nhiệm vụ để giao nhiệm vụ cho các nhân viên được đúng người, đúng việc. Tiếp đến thực hiện đào tạo, lập kế hoạch, kiểm soát hành chính, quản lý dự án, quản lý chương trình nghiên cứu để nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ phận.

Ví dụ: Phó giám đốc sản xuất sẽ có nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất, tổ chức sản xuất theo đúng quy trình công nghệ, đơn đặt hàng và kế hoạch được giao. Duy trì, cải thiện hệ thống chất lượng nhằm giảm tỷ lệ sai sót, hỏng sản phẩm, tăng hiệu quả sử dụng máy móc, vật tư, nhân lực. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị, báo cáo về hệ thống máy móc của phân xưởng.

Đối với Phó giám đốc kinh doanh thì sẽ khác biệt hơn, bởi nhiệm vụ là thực hiện triển khai các kế hoạch kinh doanh đến các đơn vị, cập nhật tình hình hàng hóa, giá cả trên thị trường, phân tích doanh số và khả năng tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời thực hiện việc giám sát theo dõi chặt chẽ những vấn đề liên quan đến công việc, hoàn thành theo yêu cầu khác của cấp trên.

Pháp luật hiện nay chưa có quy định cụ thể về thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Tuy nhiên có thể xem xét các cơ quan, chức danh có thẩm quyền trong Công ty để xem xét về thủ tục cũng như thẩm quyền bổ nhiệm chức danh này.

Đọc thêm  Mẫu Đơn xin xét xử vắng mặt - FBLAW

Ví dụ như trong công ty cổ phần thì Đại hội đồng cổ đông là cơ quản có quyền lực cao nhất trong công ty, liên quan đến thẩm quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh trong công ty thì đại hội cổ đông có thẩm quyền bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên. Như vậy, có thể hiểu việc bổ nhiệm Phó GĐ không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Xem thêm: Mẫu Số 02/Ưđgd – Mẫu Giấy Xác Nhận:

Tiếp đến là Luật doanh nghiệp quy định HĐQT có thẩm quyền bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.

Tuy nhiên, luật chỉ quy định thế nào là người quản lý doanh nghiệp mà lại chưa có quy định thế nào là người quản lý quan trọng trong công ty? Song chúng ta đối chiếu với quy định người quản lý doanh nghiệp thì:

Người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Theo quy định này, chức danh Phó giám đốc công ty không phải là chức danh quản lý trong công ty theo quy định của luật mà do Điều lệ công ty quy định. Tiếp nữa là Giám đốc/Tổng giám đốc công ty có quyền bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Đọc thêm  mẫu sec vietcombank

Từ những căn cứ đó, chúng ta thấy cả HĐQT và Giám đốc/Tổng giám đốc công ty đều có thẩm quyền bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty và việc phân chia thẩm quyền bãi nhiệm các chức danh này hoàn toàn do Điều lệ công ty quy định.

Vậy nên với thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc trong các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thì đều do Điều lệ công ty quy định.

*

Số: 130/QĐ-BNPGD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH DOANH

– Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

– Ông/Bà: Trần Minh Khôi

– Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam

– CMND/Thẻ căn cước công dân số: 163456789187 Do Công an tỉnh Nam Định Cấp ngày 15 tháng 10 năm 2020.

– Hộ khẩu thường trú: Số 3 đường Phan Bội Châu, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định.

– Chỗ ở hiện tại: 114 đường Trung kính, toà nhà f4 đơn nguyên 1, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Ông/Bà Trần Minh Khôi chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Hoa Vũ theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

Điều 3: Ông/Bà Trần Minh Khôi và các thành viên, phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Xem thêm: Bộ Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 6 Đến Lớp 12, Tiếng Nhật Lớp 6

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Viết một bình luận