Tiêu Chuẩn Ngành 11Tcn 19:2006 Về Quy Phạm Trang Bị Điện Mới Nhất

…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…

Đang xem: Quy phạm trang bị điện mới nhất

*

Sơ đồ WebSite

*

Giới thiệu

*

Hướng dẫn sử dụng

*

Rss

*

Homepage

*

Widget

*

Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

*

*
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản…(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Có hiệu lực từ: đến
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Ngôn ngữ (?): Tất cảTiếng ViệtTiếng Anh
Tình trạng: Tất cảCòn hiệu lựcHết hiệu lựcKhông còn phù hợpKhông xác định
Loại Văn bản: Tất cảChỉ thịĐiều ước quốc tếHiến phápLệnhLuậtNghị địnhNghị quyếtPháp lệnhQuyết địnhSắc lệnhThông tưThông tư liên tịchVăn bản hợp nhấtVăn bản khácVăn bản WTO
Cơ quan Ban hành: Tất cả
Người ký: Tất cả
Sắp xếp theo: Văn bản chính xác sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm dưới
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Bạn đang tìm kiếm :VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Quy phạm trang bị điện

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

*

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 74982 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

GY Tiêu chuẩn ngành 11TCN 19:2006 về Quy phạm trang bị điện – Phần II: Hệ thống đường dẫn điện

| Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Tình trạng: Đã biết

2

GY Tiêu chuẩn ngành 11TCN 20:2006 về Quy phạm trang bị điện – Phần III: Trang bị phân phối và Trạm biến áp

| Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Tình trạng: Đã biết

3

GY Tiêu chuẩn ngành 11TCN 21:2006 về Quy phạm trang bị điện – Phần IV: Bảo vệ và tự động

| Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Tình trạng: Đã biết

1

Quyết định 19/2006/QĐ-BCN về việc ban hành Quy phạm trang bị điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

19/2006/QD-BCN,Quyết định 19 2006,Bộ Công nghiệp,Quy phạm trang bị điện BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số : 19/2006/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

2

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 28/2020/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 15 tháng 6 năm 2020 QUYẾT ĐỊNHQUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHOCÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH LÂM ĐỒNGỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

3

Quyết định 1637/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục 04 trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Việt Nam.Điều 2. Các đơn vị có trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩnđoán in vitro được phép lưu hành tại Việt Nam qui định tại Điều 1 phải insố đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp lên nhãn và phải chấp hành đúng các quy địnhcủa pháp luật Việt Nam về sản xuất và kinh doanh trang thiết bị y tế là sinh phẩmchẩnđoán in vitro. Các số đăng ký

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

4

Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 763/QĐ-UB quy định về trang bị và sử dụng điện thoại do tỉnh Kon Tum ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

14 tháng 02 năm 2019,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Bãibỏ Quyết định số 763/QĐ-UB ngày 30 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề quy định trang bị và sử dụng điện thoại.Giao Sở Tài chính có văn bản hướngdẫn các đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh có trách nhiệm thựchiện việc trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

5

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bịcho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang (Chi tiếttheo phụ lục đính kèm).Giá mua xe ô tô chuyên dùng quy

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

6

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠQUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH ĐIỆN BIÊNỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊNCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địaphương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật quản lý, sử

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

7

Quyết định 371/QĐ-TTg năm 2021 về danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốcphòng,QUYẾT ĐỊNH:Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm viđiều chỉnhQuyết định này quy định về danh mụctrang bị phòng thủ dân sự bảo đảm cho lực lượng phòng thủdân sự của các bộ, ngành, địa phương; quy định việc lập kếhoạch, dự toán đầu tư, mua sắm, quản lý sử dụng và kiểm tra bảo đảm

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

8

Quyết định 392/QĐ-BTP năm 2020 về Quy chế trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊTHUỘC BỘ TƯ PHÁP(Ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-BTP ngày 02 tháng 03năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Quy chế này quy định về nguyên tắc,tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại công vụ tại nhà

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

9

Quyết định 824/QĐ-UBND năm 2017 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên quản lý

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

hội – nghề nghiệp,tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; phân cấp quản lý tài sản được xáclập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên,trường hợp có sự thay đổi thì thực hiện theo phân cấp củatỉnh. Việc mua sắm trang thiết bị chuyên dùng phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm,hiệu quả và đúng quy trình, trong phạm vi dự toán

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

10

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

11

Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

12

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động vận tải khách du lịch bằng xe điện bốn bánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

11 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNHV/VBAN HÀNH QUY ĐỊNH PHẠM VI, TUYẾN ĐƯỜNG VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI KHÁCH DULỊCH BẰNG XE ĐIỆN BỐN BÁNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNGỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNGCăn cứ Luật tổ chức chính quyềnđịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật giao thông đường bộ

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

13

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 02/2021/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 12 tháng 3 năm 2021 QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNGTRONG LĨNH VỰC Y TẾ TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

14

Quyết định 1069/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế không phải là trang thiết bị y tế chẩn đoán in-vitro được cấp tại Việt Nam (đợt 01/2021) do Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tế chẩn đoán in-vitro được cấptại Việt Nam đợt 01/2021.Điều 2.Chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế có trách nhiệm:1. Cung cấp trang thiết bị y tếtheo đúng các hồ sơ, tài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế và phải đảm bảo thông tinđầy đủ, chính xác về sản phẩm trên nhãn, trong tài liệu kèm theo trang thiết bịy tế theo quy định

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

15

Thông tư 09/2021/TT-BQP về Quy chế quản lý, sử dụng trang thiết bị đào tạo tại cơ sở đào tạo trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Thượng tướng Phan Văn Giang QUY CHẾQUẢNLÝ, SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRONG QUÂN ĐỘI(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BQP ngày 14 tháng 01 năm 2021 củaBộ trưởng Bộ Quốc phòng)Chương IQUYĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạmvi điều chỉnh1. Quy chế này quy định về phân

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

16

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 22/2020/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 25 tháng 11 năm 2020 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHOCÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH PHÚ THỌỦY BAN NHÂN DÂN

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

17

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hạnh phúc ————— Số: 36/2020/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNHQUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNGTRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH HÀTĨNHỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNHCăn

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

18

Thông tư 28/2020/TT-BYT quy định về danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

————— Số: 28/2020/TT-BYT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020 THÔNG TƯQUY ĐỊNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ TỐI THIỂU CỦA TRẠMY TẾ TUYẾN XÃCăn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CPngày 20 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

19

Nghị quyết 34/2020/NQ-HĐND về Quy chế Bảo vệ mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh1.Quy chế này quy định hoạt động bảo vệ mật nhà nước; việc quản lý và sử dụngthông tin, tài liệu, vật chứa mật nhà nước của HĐND tỉnh, các cơ quan củaHĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng tham mưu, giúpviệc HĐND tỉnh Điện Biên.2.Những quy định không được quy định

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

20

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế Bảo vệ mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … Trang sau

Chú thích

Ban hành:
Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.

Xem thêm: Mẫu Giấy Khen Đoàn Thanh Niên Giá Rẻ Tại Hà Nội, Corel Giấy Khen Đoàn Viên, Đoàn Thanh Niên

Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được “Gia Phả” của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

Đăng nhập

Xin chân thành cảm ơn Thành viênđã sử dụng www.bocdau.com Hiện tại THƯ VIỆN PHÁP LUẬT phiên bản hoàn toàn mới cung cấp nhiều tiện ích vượt trội: Tra cứu dễ dàng bởi thanh công cụ tra cúu hoàn toàn mới Tra cứu toàn bộ Văn bản Gốc; Tra cứu hơn 280.000 văn bản Pháp Luật; Ban Thư Ký Luật sẽ Thông báo tóm lược những Văn bản Quý khách cần, qua Email hoặc SMS, ngay khi nó vừa ban hành, hoặc vừa có hiệu lực; Hỗ Trợ tư vấn Pháp lý sơ bộ miễn phí qua các hình thức: Điện Thoại, email. Khi áp dụng văn bản, bạn sẽ được biết: • Ngày áp dụng của từng văn bản. • Tình trạng hiệu lực của từng văn bản. Đặc biệt hỗ trợ tư vấn pháp lý sơ bộ miễn phí qua 3 hình thức: điện thoại, chat và email bởi bộ phận chuyên viên pháp lý.

TP. HCM, ngày 31/03 /2020

Thưa Quý khách,

Covid 19 làm nhiều vấn đề pháp lý phát sinh, nhiều rủi ro pháp lý xuất hiện. Do vậy, thời gian này và sắp tới Quý khách cần dùng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT nhiều hơn.

Xem thêm: Mẫu Lệnh Điều Tour – Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Hành Tour

Là sản phẩm online, nên 220 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc tại nhà ngay từ đầu tháng 3.

Chúng tôi tin chắc dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.

Với sứ mệnh giúp quý khách loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cam kết với 2,2 triệu khách hàng của mình:

1. Cung cấp dịch vụ tốt, cập nhật văn bản luật nhanh;

2. Hỗ trợ pháp lý ngay, và là những trợ lý pháp lý mẫn cán;

3. Chăm sóc và giải quyết vấn đề của khách hàng tận tâm;

4. Thanh toán trực tuyến bằng nhiều công cụ thanh toán;

5. Hợp đồng, phiếu chuyển giao, hóa đơn,…đều có thể thực hiện online;

6. Trường hợp khách không thực hiện online, thì tại Hà Nội, TP. HCM chúng tôi có nhân viên giao nhận an toàn, và tại các tỉnh thì có nhân viên bưu điện thực hiện giao nhận;

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT luôn là:

Chỗ dựa pháp lý;

Dịch vụ loại rủi ro pháp lý;

Công cụ nắm cơ hội làm giàu;

Chúc Quý khách mạnh khỏe, vui vẻ và “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…” !

Viết một bình luận

Quên mật khẩu? Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

*

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MIỄN PHÍ ĐỂ

*

Khai thác hơn 356.000 văn bản Pháp Luật

*

Nhận Email văn bản mới hàng tuần

*

Được hỗ trợ tra cứu trực tuyến

*

Tra cứu Mẫu hợp đồng, Bảng giá đất

*

Hỗ trợ Dịch Vụ

*

(028) 3930 3279

Hỗ trợ trực tuyến

*

TRA CỨU NHANH

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
*

Điện thoại

(028) 3930 3279
*

bocdau.com

TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

*

*
*

IP: 185.151.51.164