Bộ Công Thương Tổ Chức Hội Nghị Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Quy Định 57 Bộ Chính Trị

Đang xem: Quy định 57 bộ chính trị

Quang cảnh buổi hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Ngọc Truyền – Vụ phó Vụ 2, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Vũ Công – TUV, Phó Trưởng Ban trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện (Khóa XVIII); lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, các cơ quan khối nội chính, các TCCS đảng trực thuộc Đảng bộ huyện và cán bộ tổ chức đảng ủy các xã.

Trong những năm qua, việc thực hiện công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, luôn được Đảng bộ huyện coi trọng; việc xây dựng, ban hành nghị quyết của cấp ủy được đổi mới theo hướng sát với nghị quyết của cấp trên và tình hình thực tiễn ở cơ sở, lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê và phê bình; kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo hoặc không phù hợp về chức năng, nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở đến nay cơ bản có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những một số hạn chế, đó là: Việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy cấp trên thành chương trình, kế hoạch để lãnh đạo và tổ chức thực hiện còn chưa sâu sát cơ sở, chưa gắn với thực tiễn. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội chậm đổi mới, thiếu năng động, sáng tạo, nội dung sinh hoạt đoàn viên, hội viên còn nặng về lý thuyết, khả năng quy tụ chưa cao.

Xem thêm: Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Quân Đội Có Cần Mực Thước Như Quy Định Quân Ngũ?

Xem thêm: Truyện Ngắn: Nước Mắt Người Già, Những Truyện Cười Về 3 Nước Mỹ

Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn hạn chế, tác phong, lề lối làm việc có chuyển biến nhưng chưa nề nếp, ý thức tự tu dưỡng rèn luyện chưa cao. Một số cấp ủy Đảng chưa thực sự quan tâm và nhận thức đúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bô, việc nắm tình hình chính trị nội bộ chưa sâu sát; một số cấp ủy, chính quyền cơ sở trong quá trình bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ chưa chú trọng đến công tác chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay. Thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng có lúc chưa thường xuyên, nội dung thông tin còn hạn chế, chưa kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Vũ Công đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị của Huyện ủy, đặc biệt là các báo cáo được xây dựng có trọng tâm, chất lượng, sát với tình hình thực tế của Đảng bộ huyện. Đồng chí cũng định hướng một số nội dung quan trọng mà cấp ủy huyện và Ban Tổ chức Huyện ủy cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian đến, đó là: Tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết, kết luận của cấp ủy cấp trên, chú trọng công tác cán bộ của Đảng, gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định 57 nhằm tạo nguồn cán bộ lâu dài cho huyện đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng TCCS đảng trong sạch vững mạnh. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (Nhiệm kỳ 2017 – 2020), đảm bảo nội dung và chất lượng, công tác nhân sự đại hội phải thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên về tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu, gắn với chú trọng thực hiện tốt thực hiện chủ trương thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời làm trưởng thôn./.

Viết một bình luận