Quân địa phương gồm những loại quân nào?, A. Lộ quân, sương quân, dân binh., B. Lộ quân, trung quân, dân binh., C. Sương quân, dân binh., D. Lộ quân, sương quân, trung quân.

Lời giải 1:

Họ tên người giải: phuchoang207237

Quân địa phương ở gồm những loại quân:

A. Lộ quân, sương quân, dân binh.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: captianamongus3

Quân địa phương gồm những loại quân nào?

A. Lộ quân, sương quân, dân binh.

B. Lộ quân, trung quân, dân binh.

C. Sương quân, dân binh.

D. Lộ quân, sương quân, trung quân.

giải thích

quân địa phương gồm Sương Quân , Dân Binh

Đọc thêm  Bài phát biểu họp lớp hay và ý nghĩa - Hoatieu.vn

Viết một bình luận