Phiếu Khảo Sát Pizza Hut : Pizza Delivery, Pizza Hut: Pizza Delivery

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRANG ĐIỆN TỬ bocdau.com (VIẾT TẮT LÀ “WEBSITE”). VUI LÒNG ĐỌC KỸ NỘI DUNG NÀY. NẾU KHÁCH HÀNG KHÔNG MUỐN BỊ RÀNG BUỘC BỞI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, VUI LÒNG CHẤM DỨT VIỆC TRUY CẬP WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI. VIỆC TRUY CẬP WEBSITE ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐỌC, HIỂU VÀ CHẤP THUẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY.
Pizza Delivery & Takeaway Near You | Pizza Hut VN
Công ty TNHH Pizza Việt Nam (“Pizza Hut”) có quyền thay đổi các Điều Khoản & Điều Kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước với Khách Hàng. Khách Hàng có thể xem phiên bản cập nhật mới nhất của các Điều Khoản Và Điều Kiện này bằng cách nhấp chuột vào “Điều Khoản & Điều Kiện” đặt tại cuối website của Pizza Hut. Phiên bản cập nhật này sẽ thay thế tất cả các phiên bản cũ. Nếu khách hàng sử dụng website của Pizza Hut Việt Nam sau khi xuất hiện những thay đổi này có nghĩa là Khách Hàng đã đồng ý với những thay đổi này.

Nội dung chính của Điều Khoản Và Điều Kiện này bao gồm: I. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG II. CㅑÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ III. CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG IV. CHÍNH SÁCH ĐỔI/TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN V. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN VÀ BẢO MẬT THANH TOÁN VI. ĐIỀU KIỆN TRUY CẬP WIFI
B. NỘI DUNG CHÍNH
I. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG
1. Website của Pizza Hut Việt Nam
Những điều khoản & điều kiện này áp dụng cho tất cả khách hàng sử dụng website của Pizza Hut, bao gồm cả các nhà phân phối nội dung video, thông tin và những dịch vụ khác của website. Website này có thể chứa những liên kết đến Website của bên thứ ba không thuộc sở hữu của Pizza Hut bao gồm nhưng không giới hạn đến các đối tác của Pizza Hut và/hoặc các bên thứ ba có liên quan đến Pizza Hut. Để tránh hiểu nhầm, khách hàng đồng ý rằng khi khách hàng truy cập vào bất kỳ các Website liên kết với Pizza Hut thì Pizza Hut sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong việc kiểm soát nội dung, chính sách bảo mật thông tin hoặc những phần khác trong các Website của bên thứ ba mà khách hàng truy cập vào. Hơn nữa, Pizza Hut sẽ không thể kiểm duyệt hoặc biên tập lại nội dung trên các Website của bên thứ ba. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích khách hàng đọc kỹ các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật thông tin của các Website của bên thứ ba mà Khách Hàng truy cập.
2. Truy cập vào website của Pizza Hut
a. Pizza Hut chấp thuận cho Khách Hàng sử dụng Website như đã công bố trong điều khoản sử dụng dịch vụ, bao gồm: (i) sử dụng Website cho mục đích cá nhân, phi thương mại; (ii) khách hàng không được phép sao chép hoặc cung cấp bất cứ thông tin nào của Website này cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào mà không thông báo trước bằng văn bản cho Pizza Hut cũng như không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Pizza Hut; (iii) khách hàng không được phép thay đổi và chỉnh sửa bất cứ phần nào của Website này; (iv) khách hàng phải tuân theo điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ.

b. Để truy cập vào một số tính năng của Website, khách hàng phải tạo một tài khoản cho riêng mình. Khách hàng không được phép sử dụng tài khoản của người khác nếu không được sự đồng ý của chủ tài khoản. Khi tạo tài khoản, khách hàng phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Khách hàng cam kết truy cập, sử dụng và tự chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình, và khách hàng phải giữ mật mã tài khoản an toàn. Khách hàng phải lập tức thông báo cho Pizza Hut nếu có bất cứ vi phạm nào về độ an toàn hoặc sử dụng tài khoản mà không có sự đồng ý của chủ tài khoản. Mặc dù Pizza Hut không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ những mất mát nào liên quan đến việc sử dụng tài khoản của khách hàng một cách bất hợp pháp, khách hàng phải chịu trách nhiệm cho những mất mát của Pizza Hut hoặc những mất mát do sử dụng bất hợp pháp.

c. Khách hàng đồng ý không sử dụng bất cứ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, người máy, gián điệp…để truy cập vào Website và gửi nhiều thông tin yêu cầu đến máy chủ của Pizza Hut nhiều hơn một người bình thường có thể làm được bằng việc sử dụng Website thông thường trong một khoản thời gian nhất định. Khách hàng đồng ý không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào từ Website, bao gồm tên tài khoản, và cũng không sử dụng những hệ thống truyền thông do Website cung cấp cho mục đích thương mại nào. Khách hàng đồng ý không van nài, với mục đích thương mại, bất kỳ người sử dụng nào của Website để yêu cầu đăng ký thông tin.
3. Đăng ký thông tin của người sử dụng
Khách hàng sẽ đơn phương chịu trách nhiệm cho phần đăng ký thông tin cá nhân của mình và tầm quan trọng của việc công bố những thông tin này. Để kết nối với phần đăng nhập thông tin, khách hàng xác nhận & cam kết rằng: (i) khách hàng có quyền sở hữu hoặc có những giấy phép cần thiết, chấp thuận và cho phép Pizza Hut sử dụng tất cả các bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền, nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền và tất cả các quyền lợi độc quyền khác trong tất cả các phần đăng ký thông tin và (ii) khách hàng có văn bản chấp thuận, biên nhận, và sự đồng ý của mỗi cá nhân đăng ký thông tin trong phần đăng ký được sử dụng tên hoặc chân dung cá nhân và những phần đăng ký này mặc nhiên trở thành tài sản của Pizza Hut. Pizza Hut có thể tự do sử dụng những phần đăng ký thông tin này. Để rõ ràng hơn, khách hàng có thể giữ quyền sở hữu cá nhân trong các phần đăng ký thông tin. Tuy nhiên, khi đăng ký thông tin của mình trên Website, khách hàng đồng ý rằng Pizza Hut được toàn quyền sử dụng những thông tin cá nhân này và Pizza Hut có quyền sử dụng những thông tin này cho mục đích quảng cáo trên Website & các kênh truyền thông khác.
4. Bồi thường
Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây hại cho Pizza Hut, công ty mẹ, nhân viên chi nhánh, ban giám đốc, người làm thuê và các đại lý dựa trên toàn bộ/bất cứ các yêu sách, thiệt hại, mất mát, nghĩa vụ, chi phí hoặc nợ (bao gồm nhưng không giới hạn phí công chứng) phát sinh do: (i) khách hàng truy cập & sử dụng Website của Pizza Hut, (ii) khách hàng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong phần điều khoản sử dụng dịch vụ này, (iii) khách hàng vi phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn tác quyền, tài sản, hoặc là quyền cá nhân, (iv) bất cứ các yêu sách nào từ phần đăng ký thông tin cá nhân gây thiệt hại cho bên thứ ba. Trách nhiệm về bồi thường sẽ được áp dụng xuyên suốt trong các điều khoản sử dụng cũng như việc truy cập vào Website của chúng tôi.
5. Tài sản trí tuệ của Pizza Hut
Website này chứa nhiều bản quyền thương hiệu có giá trị do Pizza Hut và các chi nhánh, thành viên sở hữu và sử dụng. Những bản quyền thương hiệu này được sử dụng để phân biệt các chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Pizza Hut. Những bản quyền thương hiệu này và các tài sản có liên quan được bảo vệ để tránh không được tái sản xuất và giả mạo theo luật quốc gia và luật quốc tế và không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Pizza Hut.

Văn bản, hình ảnh minh họa, mã html có trong Website này sẽ không được sao chép, phân phối, trưng bày, tái sản xuất và truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc phương tiện nào mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Pizza Hut Việt Nam.
II. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ
Công ty TNHH Pizza Việt Nam (“Pizza Hut” hoặc “chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của Khách hàng và mong muốn đảm bảo thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được bảo mật. Chính sách quyền riêng tư thể hiện cách chúng tôi quản lý thông tin thu thập được từ Khách Hàng thông qua website và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, bao gồm website bocdau.com, Ứng dụng trên điện thoại của Pizza Hut và bất kỳ website hoặc dịch vụ trực tuyến nào khác của chúng tôi có liên quan đến Chính sách này (gọi chung là “website”) và liên quan các Nhà hàng/Cửa hàng của Pizza Hut (“Dịch vụ”). chúng tôi sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cá nhân theo quy định của Luật An Ninh Mạng Việt Nam 2018, Luật An Toàn Thông tin Mạng 2015, Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Chung của EU (“GDPR”) và mọi văn bản hướng dẫn và thi hành khác được cập nhật tại từng thời điểm (sau đây gọi chung là “Pháp luật”).
1. Các hình thức thu thập thông tin Khách Hàng:
Khi Khách hàng sử dụng bất kỳ website và/hoặc Dịch vụ của Pizza Hut, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân được pháp luật bảo vệ của Khách Hàng ( gọi tắt là “Dữ liệu”) như sau: – Thông tin cá nhân như Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh và địa chỉ email; – Thông tin thanh toán (thẻ thanh toán hoặc thẻ tín dụng) và hóa đơn bao gồm Tên chủ thẻ, mã thẻ, địa chỉ thanh toán và ngày hết hạn thẻ; – Hình ảnh của Khách Hàng thu thập được thông qua trang mạng xã hội Facebook; và – Các thông tin không bắt buộc như nghề nghiệp, tuổi, giới tính, số thành viên trong gia đình, nhóm tuổi thành viên gia đình, tình trạng hôn nhân, thu nhập hàng tháng, sở thích, v.v…
2. Mục đích khi sử dụng những thông tin thu thập:
Dữ liệu Khách Hàng cung cấp sẽ được chúng tôi sử dụng vì mục đích như sau: – Đảm bảo an ninh bằng cách nhận dạng Khách Hàng thông qua cung cấp thông tin Khách Hàng và đăng nhập trên website của Pizza Hut khi sử dụng Dịch vụ đặt hàng trực tuyến; – Cung cấp Dịch vụ đặt hàng trực tuyến; – Xem xét hoặc thực hiện các yêu cầu hoặc các thông tin Khách Hàng cung cấp thông qua website trực tuyến, điện thoại hoặc bất kỳ hình thức nào khác; – Đăng ký các hoạt động kinh doanh của chúng tôi bao gồm các chương trình khuyến mại; – Xử lý và quản lý quá trình thanh toán cũng như duy trì lịch sử thanh toán, giao dịch của khách hàng thực hiện thông qua Website, xác định số dư nợ và các khoản chưa thanh toán (nếu cần thiết); – Cung cấp biên nhận giao hàng; – Thực hiện chương trình nghiên cứu tiếp thị và hành vi người tiêu dùng; – Xử lý và theo dõi các khiếu nại, yêu cầu hoặc phản hồi của Khách Hàng; – Điều hành các chương trình khuyến mại, cuộc thi do Pizza Hut tổ chức bao gồm cả việc thông báo giải thưởng và tiết lộ thông tin người thắng cuộc; – Cập nhật và mở rộng hồ sơ dữ liệu khách hàng cung cấp; – Đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành; – Cung cấp cho khách hàng những chương trình khuyến mãi hoặc những thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Pizza Hut.

Đang xem: Phiếu khảo sát pizza hut

3. Sử dụng dữ liệu cho hoạt động tiếp thị trực tiếp:
Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu của Khách Hàng để thực hiện cho hoạt động tiếp thị trực tiếp khi được Khách Hàng đồng ý (hoặc việc Khách Hàng không phản đối).
Chúng tôi mong muốn sử dụng dữ liệu Khách hàng bao gồm Họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ và /hoặc những phản hồi của Khách hàng khi làm khảo sát trực tuyến để liên hệ với Khách Hàng cho những trường hợp sau:
– Cung cấp các chương trình khuyến mại và các sự kiện của Pizza Hut trong tương lai; và – Cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ và các sự kiện khuyến mại của các đối tác kinh doanh trong các lĩnh vực ngân hàng, du lịch, giải trí, viễn thông và tiện ích công cộng (“Đối tác kinh doanh”) mà Khách Hàng có thể quan tâm. Dữ liệu của Khách Hàng có thể được cung cấp cho các Đối tác kinh doanh cả trong và ngoài nước của chúng tôi cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không tiết lộ dữ liệu của Khách Hàng với bất kỳ Bên thứ ba nào cho mục đích tiếp thị trực tiếp nếu không có sự đồng ý từ Khách hàng.
Khách Hàng có thể lựa chọn không nhận những thông báo quảng cáo như trên và /hoặc yêu cầu chúng tôi không được chuyển Dữ liệu Khách Hàng cho các Đối tác kinh doanh bằng cách liên hệ với chúng tôi. Khách Hàng cũng có thể chọn không nhận các thông tin quảng cáo bằng cách chọn mục bỏ theo dõi được chúng tôi cung cấp trong các email, SMS hoặc MMS gửi đến Khách Hàng hoặc thông báo đến chúng tôi.
4. Chia sẻ thông tin với Bên thứ ba
Chúng tôi sẽ không chia sẻ, bán, cho thuê hoặc kinh doanh dữ liệu Khách Hàng với Bên thứ ba (bao gồm cả các Đối tác kinh doanh). Dữ liệu Khách Hàng chỉ có thể được chia sẻ với các Bên thứ ba (cả trong và ngoài nước) trong các trường hợp sau: – Những nhà cung cấp do Pizza Hut thuê hoặc liên kết để cung cấp một số dịch vụ thay mặt Pizza Hut như Đặt hàng trực tuyến, gửi thư đến cho khách hàng, khảo sát thị trường, in tài liệu quảng cáo, trao đổi quà tặng, v.v… (gọi chung là “Bên Cung cấp Dịch vụ”); – Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam; – Chuyên gia/Bộ phận tư vấn pháp lý và tài chính; – Cơ quan có liên quan đến thông tin tín dụng; – Cơ quan thu hồi nợ; – Bên thứ ba là bên nhận chuyển giao từ Pizza Hut trong trường hợp sáp nhập hoặc chia tách; Bên Cung cấp Dịch vụ của chúng tôi có thể tiếp nhận và xử lý Dữ liệu của Khách hàng với mục đích duy nhất là cung cấp các dịch vụ thay mặt cho Pizza Hut.
5. Bảo mật và đảm bảo tính chính xác của Dữ liệu
Dữ liệu chúng tôi thu thập từ Khách Hàng được lưu trữ trong các máy chủ hạn chế truy cập hoặc được mã hóa và chuyển sang các máy chủ khác của các bên thứ ba được ủy quyền được liệt kê trong phần 4.1 ở trên. Chúng tôi sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ để bảo vệ tính bảo mật của các máy chủ này và Dữ liệu của Khách Hàng.
Tính bảo mật của Dữ liệu Khách Hàng phụ thuộc vào mức độ bảo vệ mật khẩu đăng nhập của Khách Hàng. Vui lòng không tiết lộ mật khẩu đăng nhập của Khách Hàng cho những người không được ủy quyền.
Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để giữ cho Dữ liệu của Khách Hàng được chính xác, đầy đủ và cập nhật cho các mục đích sử dụng. Dữ liệu, bao gồm cả thông tin được tiết lộ cho bên thứ ba, liên tục được cập nhật nhằm đảm bảo tính chính xác và kịp thời. Khách Hàng cũng có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa Dữ liệu như quy định tại Điều 9.
6. Cookies
Đơn đặt hàng của Khách Hàng sẽ được giữ lại trong cơ sở dữ liệu cho mục đích thống kê nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin ẩn danh khi Khách Hàng truy cập/sử dụng website của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP và trình duyệt Khách Hàng đang sử dụng nếu chúng tôi nhận được sự đồng ý của Khách Hàng.
Pizza Hut thực hiện điều này bằng cách gửi Cookies đến trình duyệt của Khách Hàng. Hầu hết các trình duyệt được thiết lập để chấp nhận Cookies. Khách Hàng có thể cài đặt trình duyệt của mình ở chế độ từ chối Cookies nếu muốn.
Các thông tin ẩn danh có thể được sử dụng nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Pizza Hut, số lượng truy cập, truy cập thường xuyên hay không và truy cập trong bao lâu, thời gian nào truy cập nhiều nhất,…. nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
7. Lưu trữ dữ liệu
Chúng tôi sẽ không tiếp tục lưu trữ Dữ liệu của Khách Hàng trong Cơ sở dữ liệu khách hàng tại Máy chủ máy tính của chúng tôi trong vòng 12 tháng sau khi hủy tài khoản.
Dữ liệu do Khách Hàng cung cấp chỉ được lưu giữ nếu được yêu cầu bởi luật pháp luật hoặc vì lợi ích chung.
8. Trẻ em
Pizza Hut không cố ý thu thập thông tin của Khách hàng là trẻ em dưới bảy (07) vì đối tượng này không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ của Pizza Hut và không được phép gửi bất kỳ Dữ liệu nào cho chúng tôi, ngoại trừ trường hợp có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người Giám hộ.
Vì Pizza Hut không thể phân biệt độ tuổi của những người truy cập website của Pizza Hut nên chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả những Khách Hàng truy cập vào website của Pizza Hut. Tuy nhiên, nếu xảy ra sự việc Khách Hàng là trẻ em đã cung cấp cho Pizza Hut thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, cha mẹ hoặc người giám hộ có thể gửi email cho Pizza Hut để yêu cầu xóa thông tin.
9. Truy cập và chỉnh sửa dữ liệu
Bất cứ lúc nào Khách Hàng cũng có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc cập nhật/chỉnh sửa Dữ liệu của mình (Tên, số điện thoại, Địa chỉ, ảnh hồ sơ và mật khẩu tài khoản). Ngoài ra, Khách Hàng cũng có thể yêu cầu Pizza Hut xóa tài khoản hoặc Dữ liệu của Khách Hàng khỏi mọi danh sách gửi thư đang hoạt động.
Nếu Khách Hàng muốn lưu bản sao Dữ liệu của mình do Pizza Hut lưu trữ để sửa hoặc xóa nó khỏi cơ sở dữ liệu của Pizza Hut, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của Khách Hàng và truy cập mục “Cập nhật hồ sơ của tôi (Updating My Profile)” hoặc “Liên hệ với chúng tôi (Contact Us)”.
Nếu Khách Hàng chọn hủy đăng ký email quảng cáo của Pizza Hut hoặc nếu Khách Hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào, vui lòng liên hệ với Nhân viên dịch vụ khách hàng của Pizza Hut qua Đường dây nóng dịch vụ khách hàng của Pizza Hut qua số 1900-1822 hoặc tại customer
bocdau.com. Khách Hàng cũng có thể chọn không nhận thông báo tiếp thị từ Pizza Hut qua điện thoại di động của mình bằng cách chọn tùy chọn hủy đăng ký trong mục Cài đặt ứng dụng di động của Pizza Hut.
10. Website của Bên thứ ba
Chính sách bảo mật của Pizza Hut không mở rộng đến các trang web của bên thứ ba có thể được liên kết từ website của Pizza Hut hoặc từ bất kỳ chương trình phát sóng nào khác được liên kết với Pizza Hut.
III. CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG
1. Quy định về phạm vi giao hàng
Pizza Hut phục vụ giao hàng cho Khách hàng trong bán kính 3-5km từ Cửa hàng Pizza Hut gần nhất.
2. Quy định về phí giao hang
Giá trị đơn hàng Phí Giao hàng Dưới 100.000 VND Không giao hàng Từ 100.000 VND trở lên Miễn phí Từ 100.000 VND trở lên và có sản phẩm thuộc chương trình khuyến mãi 22.000 VNĐ
3. Quy định về thời gian giao hàng
a. Thời gian hoạt động giao hàng: Pizza Hut cam kết giao hàng trong vòng 30 phút kể từ khi nhận được đơn hàng.
b. Quy định khung giờ giao hàng: 10:00 – 22:00 mỗi ngày
c. Khi hàng được chuyển giao đến quý khách, xin vui lòng hoàn tất việc thanh toán và ký xác nhận với nhân viên giao hàng trước, sau đó quý khách vui lòng kiểm tra nếu sản phẩm có bất kỳ lỗi hay khiếm khuyết nào. Xin quý khách vui lòng giữ lại biên lại vận chuyển để kiểm tra.

Lưu ý:
Đơn hàng sẽ tự động hủy nếu nhân viên giao nhận không liên lạc được với Khách hàng tại thời điểm giao hàng (tối đa 3 cuộc gọi và mỗi lần cách nhau 5 phút).
IV. CHÍNH SÁCH ĐỔI/TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN
Điều kiện đổi/trả hàng:
Sau khi gửi xác nhận đơn hàng, vui lòng làm theo những hướng dẫn sau nếu Khách Hàng muốn HỦY ĐƠN HÀNG:
1. Nếu Khách Hàng chọn GIAO HÀNG:
– Giao hàng ngay: gọi đến cửa hàng đã chọn để hủy đơn hàng ngay lập tức. – Giao hàng theo thời gian đã chọn: gọi đến cửa hàng đã chọn để hủy đơn hàng 30 phút trước thời gian đơn hàng của Khách Hàng được giao
2. Nếu Khách Hàng chọn ĐẾN MANG VỀ:
– Đến mang về ngay: gọi đến cửa hàng đã chọn để hủy đơn hàng ngay lập tức. – Đến mang về theo thời gian đã chọn: gọi đến cửa hàng đã chọn để hủy đơn hàng 20 phút trước thời gian đơn hàng của Khách Hàng được mang về. – Cách duy nhất để khách hàng hủy đơn hàng là gọi trực tiếp đến cửa hàng đã chọn. Vui lòng gọi 19001822.

Xem thêm: “Hàng Không Đạt Tiêu Chuẩn Tiếng Anh Là Gì ? Không Đạt Tiêu Chuẩn Tiếng Anh Là Gì

V. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN VÀ BẢO MẬT THANH TOÁN
1. Các hình thức thanh toán
Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau để thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website Pizza Hut: 1. Thanh toán trả trước: là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm: (i) Mã giảm giá (Gift Code); (ii) Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa); (iiI) Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng; (iv) Ví điện tử. 2. Thanh toán trả sau: là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khinhận hàng, bao gồm: (i) Tiền mặt;
2. Chi tiết các hình thức thanh toán
PHÂNLOẠI CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN ĐƯỢC CHẤP NHẬN SỐ LẦN SỬ DỤNG TỐI ĐA CHO 1 ĐƠN HÀNG CHI TIẾT ĐIỀU KIỆN ĐỂ THANH TOÁN ĐƯỢC CHẤP NHẬN TRẢ TRƯỚC 1. Mã giảm giá (Gift/Coupon Code) 1 mã/ 1 lần Mã giảm giá được tạo từ hệ thống quản lý của Pizza Hut. Mã còn trong thời gian sử dụng và có giá trị thanh toán > 0. 2. Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa) 1 mã/ 1 lần Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa của các ngân hàng trong nước phát hành có kết nối với cổng thanh toánOnepay. Để thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa, thẻ của khách hàng phải được đăng ký sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến, hoặc ngân hàng điện tử của Ngân hàng. Giao dịch phải được ghi nhận thành công từ thông báo cấp phép thành công do hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ). 3. Thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế 1 mã/ 1 lần Thẻ tín dụng/ghi nợ/trả trước VISA,MasterCard, JCB, Union Pay, Amex của các Ngân hàng trong nước và nước ngoài phát hành Có kết nối với Onepay Giao dịch phải được ghi nhận cấp phép thành công do đúng hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ). 4. Ví điện tử 1 tài khoản/1 lần Ví điện tử đã xác thực tài khoản và liên kết ngân hàng. Ví điện tử của khách hàng phải đảm bảo số dư, hạn mức, thông tin thanh toán đúng. TRẢ SAU 6. Thanh toán bằng tiền mặt 1 lần Thu tiền mặt khi giao hàng. Tiền Việt Nam Đồng thật và đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
3. Quy định áp dụng thanh toán
3.1. Thanh toán trả trước: Thanh toán trả trước được áp dụng cho tất cả khách hàng của Pizza Hut sử dụng các hình thức thanh toán trả trước được chấp nhận.
applies to all Pizza Hut customers using accepted prepayment methods.
3.2. Thanh toán trả sau:
(i) Thanh toán trả sau được áp dụng cho các khách hàng đã được định danh theo tài khoản đăng ký trên website của Pizza Hut, sử dụng các hình thức thanh toán trả sau được chấp nhận. (ii) Thanh toán trả sau không được áp dụng cho các trường hợp sau: – Khách hàng chưa được định danh hợp lệ. – Khách hàng đặt đơn hàng giá trị trên 20 triệu đồng.

Xem thêm: Tài Liệu Sổ Tay Photoshop Chọn Lọc, Sổ Tay Photoshop

4. Mục đích áp dụng việc bảo mật thanh toán
Hệ thống thanh toán của trên website của Pizza Hut được kết nối với các đối tác thứ ba cung cấp các dịch vụ/giải pháp thanh toán. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của Pizza Hut đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của các đối tác thứ ba liên kết.
Ngoài ra, Pizza Hut còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo thông tin thanh toán của khách hàng được tuyệt đối an toàn.
5. Tiêu chuẩn bảo mật thanh toán
Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế được thực hiện thông qua kết nối với Onepay, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của Onepay.
Chính sách giao dịch thanh toán ví điện tử được thực hiện thông qua kết nối với ví điện tử khách hàng đang sử dụng, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của Nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử.
Pizza Hut có hệ thống thiết bị bảo mật theo tiêu chuẩn hiện đại: hệ thống hạ tầng cho thanh toán của Pizza Hut được bảo vệ bằng các chính sách, quy trình với các trang thiết bị bảo mật gồm: tường lửa (firewall), chống thâm nhập (IPS), Antivirus, chống tấn công (D-Dos), và một số thiết bị chuyên dụng khác để mã hóa dữ liệu.
Hệ thống nội bộ giữa các modules của Pizza Hut sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá nhằm đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.
VI. ĐIỀU KIỆN TRUY CẬP WIFI
1. Phạm vi sử dụng thông tin người dùng
Người dùng đồng ý rằng Pizza Hut có thể sử dụng thông tin về Người dùng (bao gồm số điện thoại và/hoặc email) mà Pizza Hut thu thập được từ việc Người dùng đồng ý sử dụng Tiện ích Wifi với các điều khoản và điều kiện tại đây, bao gồm: – Xử lý các giao dịch mua sản phẩm và sử dụng dịch vụ của Người dùng; – Giao phiếu quà tặng hoặc quà tặng trực tuyến theo chỉ dẫn của Người dùng; – Liên lạc với Người dùng về đơn đặt hàng, giao dịch mua hàng, hoàn trả hàng, tài khoản, các chương trình; – Trả lời các thắc mắc về dịch vụ khách hàng và yêu cầu về thông tin của Người dùng; – Gửi cho Người dùng các chương trình khuyến mại, quảng cáo, bản tin và các lời đề nghị đặc biệt được cá nhân hóa; – Thông báo cho Người dùng về các sản phẩm, các dịch vụ, các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại khác của Pizza Hut; – Chia sẻ thông tin của Người dùng với Tập đoàn quản lý của Pizza Hut; các nhà cung cấp dịch vụ mà họ cung cấp cho Pizza Hut các dịch vụ hỗ trợ, hiển thị quảng cáo khi họ đang thực hiện công việc cho Pizza Hut hoặc khi việc tiết lộ thông tin của Người dùng được yêu cầu theo pháp luật; – Chia sẻ thông tin của Người dùng theo cách mà không trực tiếp nhận dạng Người dùng; – Phát hiện, ngăn chặn và điều tra vi phạm an ninh và gian lận; và – Duy trì hồ sơ lưu trữ chính xác và phù hợp cho mục đích quản lý nội bộ.
2. Điều kiện sử dụng tiện ích wifi
1. Phạm vi sử dụng của Người dùng: Phạm vi sử dụng của Người dùng: và phù hợp cho mục đích quản lý nội bộ kỳ thông tin nhận dạng cá nhân “nhạy cảm” nào về chính Người dùng hoặc một người khác (bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe hoặc bệnh lý, số an sinh xã hội, thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin tài chính khác, thông tin khác liên quan đến thành viên hiệp hội thương mại, đời sống tình dục, quan điểm chính trị, cáo buộc hoặc kết án hình sự, tín ngưỡng tôn giáo, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc hay các vấn đề nhạy cảm khác), trừ khi được yêu cầu cụ thể bởi Pizza Hut;
– Bất hợp pháp, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, khiếm nhã, dâm dục, khêu gợi, quấy rối, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền quảng cáo, lạm dụng, khích động, gian lận, phản đối khác hoặc đe dọa đến mối quan hệ của Pizza Hut với nhân viên, đối tác, khách hàng hoặc nhà cung cấp của Pizza Hut; Có thể vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác của bất kỳ bên nào; – Mạo danh bất kỳ cá nhân hay pháp nhân nào hoặc xuyên tạc danh tính hoặc mối quan hệ liên kết của Người dùng với cá nhân hoặc pháp nhân khác; – Thư rác, thông báo tiếp thị trực tiếp hoặc bất kỳ tài liệu quảng cáo, khuyến mại không mong muốn nào hoặc các hình thức mời chào hoặc nội dung thương mại khác; – Cấu thành, khuyến khích hoặc cung cấp hướng dẫn về tội phạm hình sự, vi phạm các quyền của bất kỳ bên nào hoặc tạo ra trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm bất kỳ luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành nào; – Vi-rút, phần mềm độc hại, Trojan Horses, Easter Eggs hoặc bất kỳ tệp gây hại, phá hủy hoặc phá hoại nào khác; – Theo quyết định riêng của Pizza Hut, mang tính phản đối, hạn chế hoặc cấm bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc xem Trang web hoặc hủy hoại hình ảnh hoặc quyền của Pizza Hut, Người dùng hoặc các bên thứ ba khác. Người dùng đồng ý rằng Pizza Hut không kiểm soát, chịu trách nhiệm hoặc thừa nhận trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Nội dung nào được đăng, lưu trữ hoặc tải lên bởi Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hoặc về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào theo đó. Pizza Hut cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi hành vi của Người dùng hoặc bất kỳ nhầm lẫn, nội dung phỉ báng, vu khống, bôi nhọ, thiếu sót, lừa dối, tục tĩu, khiêu dâm hoặc báng bổ nào mà Người dùng có thể gặp phải. Người dùng hiểu rằng thông tin và nội dung nhất định Người dùng chọn đăng có thể được hiển thị công khai. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Tiện ích Wifi của mình.

Nếu Người dùng nhận thấy Nội dung mà Người dùng cho là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, Người dùng có thể báo cáo cho Pizza Hut theo thông tin dưới đây:

Công ty TNHH Pizza Việt Nam
Số 1-3-5 đường D2, Khu dân cư phức hợp sông Sài Gòn, Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 1900 1822
Email: marketing
bocdau.com

Tuy nhiên, việc thực thi các Điều khoản Sử dụng này là quyết định riêng của Pizza Hut và việc không thực thi trong một số trường hợp không có nghĩa là Pizza Hut khước từ quyền thực thi Điều khoản và Điều kiện này trong các trường hợp khác.

Mặc dù Pizza Hut không có nghĩa vụ phải lọc, chỉnh sửa hoặc giám sát bất kỳ Nội dung nào được đăng thông qua tiện ích Wifi, nhưng Pizza Hut có quyền quyết định tuyệt đối về việc xóa, lọc hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội dung nào thông qua Tiện ích Wifi vào bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tạo bản sao lưu và thay thế bất kỳ Nội dung nào mà Người dùng đăng hoặc lưu trữ trên Tiện ích Wifi với chi phí và phí tổn của riêng Người dùng.

Nếu Người dùng đang sử dụng Tiện ích Wifi trên máy tính công cộng hoặc đang sử dụng máy tính nhiều người có quyền truy cập tiềm ẩn, hãy chắc chắn làm theo tất cả hướng dẫn liên quan để đảm bảo Người dùng hoàn toàn ngắt kết nối và đăng xuất khỏi Tiện ích Wifi cũng như hệ thống máy tính Người dùng đang sử dụng để ngăn Nội dung trái phép.
2. Sửa đổi tiện ích Wifi:
Pizza Hut giữ quyền sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn Tiện ích Wifi hay bất kỳ tính năng hoặc phần nào trong của Tiện ích Wifi mà không cần thông báo trước. Người dùng đồng ý rằng Pizza Hut sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng Tiện ích Wifi hay bất kỳ phần nào tại Tiện ích Wifi.
3. Pizza Hut
Bất kể mọi điều trong Điều khoản và Điều kiện này, Pizza Hut giữ quyền, mà không cần thông báo trước và theo quyết định riêng của mình, về việc chấm dứt giấy phép sử dụng Tiện ích Wifi của Người dùng, chặn hoặc ngăn quyền truy cập, sử dụng Tiện ích Wifi trong tương lai của Người dùng.
3. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Bằng cách sử dụng website và Dịch vụ của chúng tôi, Khách Hàng đồng ý với tất cả nội dung trong Điều khoản và Điều kiện này của chúng tôi. Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước và Khách Hàng nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản Tiếng Anh và Tiếng Việt, bản Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

Viết một bình luận