Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Lớp 11 Violet, Bài Tập Chuyên Đề Phương Trình Lượng Giác Lớp 11

Trắc nghiệm Giải tích 11: Một số phương trình lượng giác cơ bản (phần 3)

Trắc nghiệm Giải tích 11: Một số phương trình lượng giác cơ bản (phần 3) Câu 21: Trong các nghiệm của phương trình cos 2 3xcos2x- cos 2 x=0 trong khoảng (0;π) là: A. π/2 B. 3π/2 C. π D. 2π Quảng cáo Câu 22: trong khoảng …

Đang xem: Phương trình lượng giác cơ bản lớp 11 violet

Trắc nghiệm Giải tích 11: Một số phương trình lượng giác cơ bản (phần 1)

Trắc nghiệm Giải tích 11: Một số phương trình lượng giác cơ bản (phần 1) Câu 1: Nghiệm của phương trình sinx + cosx = 1 là: Quảng cáo Câu 2: Phương trình √3sin3x + cos3x = – 1 tương đương với phương trình nào sau đây? Câu 3: Điều kiện để …

*

Trắc nghiệm Giải tích 11: Một số phương trình lượng giác cơ bản

Trắc nghiệm Giải tích 11: Một số phương trình lượng giác cơ bản Câu 1: Nghiệm của phương trình 2cos 2 x + 3sinx – 3 = 0 thuộc (0; π/2) là: A. x = π/3 B. x = π/4 C. x = π/6 D. x = 5 π/6 Quảng cáo Câu 2: Tập nghiệm của phương …

Trắc nghiệm Giải tích 11: Một số phương trình lượng giác cơ bản (phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 11: Một số phương trình lượng giác cơ bản (phần 2) Câu 11: Nghiệm của phương trình cos 2 x – √3sin2x = 1 + sin 2 x là: Quảng cáo Câu 12: Phương trình cos2x + 2cosx – 11 = 0 có tập nghiệm là: Câu 13: Tổng các nghiệm của …

Đọc thêm  bài thu hoạch kiến tập sư phạm mầm non

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Tự Giám Sát Đảng Viên Mới Nhất Năm 2021, Bản Kiểm Điểm Kiểm Tra Giám Sát Đảng Viên

*

Giải SBT Toán 11 bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Giải SBT Toán lớp 11 Toán 11 – Một số phương trình lượng giác thường gặp VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải SBT Toán 11 bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp, tài liệu kèm theo lời giải chi tiết …

*

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Một số phương trình lượng giác cơ bản

Câu 1: Nghiệm của phương trình 2cos 2 x + 3sinx – 3 = 0 thuộc (0; π/2) là: A. x = π/3 B. x = π/4 C. x = π/6 D. x = 5 π/6 Câu 2: Tập nghiệm của phương trình: 3sin 2 x – 2√3sinxcosx – 3cos 2 x = 0 là: Câu 3: Tập nghiệm của …

Lý thuyết Một số phương trình lượng giác cơ bản

1. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác Các phương trình dạng at + b = 0 (a≠ 0), với t là một trong các hàm số lượng giác được gọi là phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác. Từ phương trình trên ta tính được t = – b/a và được …

Xem thêm: Single Module – Lea Kukoč Modun

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Một số phương trình lượng giác cơ bản (phần 3)

Câu 21: Trong các nghiệm của phương trình cos 2 3xcos2x- cos 2 x=0 trong khoảng (0;π) là: A. π/2 B. 3π/2 C. π D. 2π Câu 22: trong khoảng (0;2π) phương trình cot 2 x-tan 2 x=0 có tổng các nghiệm là: A. π B.2π …

Đọc thêm  5 mẫu giấy xác nhận thực tập chuẩn nhất cho sinh viên năm cuối

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Một số phương trình lượng giác cơ bản (phần 1)

Viết một bình luận