Phục hồi và phát triển kinh tế của nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng là gì?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: lamtuele23109

Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng

– Sau khi nhà Trần thay nhà Lý cai quản đất nước: một mặt, nhanh chóng ổn định tình hình chính trị, xã hội, xây dựng chính quyền mới; mặt khác, tổ chức lại quân đội, củng cố quốc phòng.

Quân đội nhà Trần gồm có cấm quân và quân ở các lộ.

+ Cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình, nhà vua.

+ Ở các làng xã, có hương binh. Khi có chiến tranh, còn có quân đội của các vương hầu.

– Thực hiện chính sách: “Ngụ binh ư nông”.

– Chủ trương: Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông”, xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội. Quân đội nhà Trần được học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ thường xuyên.

– Cử tướng giỏi đóng ở các vị trí hiểm yếu, nhất là vùng biên giới phía Bắc. Vua Trần thường đi tuần tra việc phòng bị ở các nơi này.

– Dưới thời Trần có nhiều tướng lĩnh giỏi như: Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật,…

Lời giải 2:

Họ tên người giải: khongcojdounha8

+ Nông nghiệp:

– Chú trọng việc khai hoang, đắp đê, nạo vét kênh mương

– Đặt chức quan Hà ĐÊ Sứ trông coi, đốc thúc việc đắp đê.

 ⇒ Nông nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển.

+ Thủ công nghiệp:

– Thủ công nghiệp nhà nước trong nhân dân.

– Các xướng thụ công của nhà nước và nhân dân đc phục hồi và phát triển.

+ Thương nghiệp:

– Xây dựng nhiều chợ.

– Buôn bán với nước ngoài diễn ra sôi nổi.

– Ở các làng xã, chợ mọc lên ngày càng nhiều.

– Thăng Long bên cạnh Hoàng thành đã có 61 phường.

– Buôn bán với thương nhân nước ngoài cũng phát triển nhất là Văn Đồn ( Quảng Ninh)

~ XIN CTLHN Ạ ~

Đọc thêm  Lưu Ý Cách Tính Điểm Thi Phổ Thông Năng Khiếu Tphcm, Cho E Hỏi Cách Tính Điểm Thi Vào Ptnk Ạ

Viết một bình luận