Phụ Lục Thông Tư 08/2016/Tt-Btc File Excel, Mẫu Phụ Lục 04A Thông Tư 08/2016/Tt

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

*

Yêu thích1

*

Theo dõi

*

Chia sẻ

*

Bộ sưu tập0

*

*

*

Sao bù giá bạn lại đưa vào Phụ lục 04. Phục lục 04 là bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh “ngoài hợp đồng” đề nghị thanh toán mà bạn.

Đang xem: Phụ lục thông tư 08/2016/tt-btc file excel

Bảng PL 04 chỉ dành cho các công việc: – Phát sinh khối lượng (1 phần hoặc toàn bộ công việc) ngoài phạm vi hợp đồng đã kí kết – Bổ sung khối lượng ngoài hợp đồng đã kíCòn về việc bù giá theo thỏa thuận hợp đồng, hay điều chỉnh khối lượng theo tính chất, điều khoản thanh toán trong hợp đồng thì sao lại đưa sang PL 04 được nhỉ?

Số người tham gia 1Thanked +1Thu lạiLý do
*

heovu103

+ 1

Xem tất cả

Phụ lục 4 là Bảng xác định Giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng đề nghị thanh toán” và những trường hợp nào áp dụng PL4 đã được quy định rất rõ tại KHOẢN 1.7 ĐIỀU 11 THÔNG TƯ SỐ 86/2011/TT-BTC:d) Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thì đơn giá trong hợp đồng được điều chỉnh cho những khối lượng công việc mà tại thời điểm ký hợp đồng, bên giao thầu và bên nhận thầu cam kết sẽ điều chỉnh lại đơn giá do trượt giá sau một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem thêm: Module Mn 9: Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Cho Trẻ 3, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module Mn9

Sao bạn lại trích dẫn nội dung thông tư cũ trong khi bạn hỏi thông tư mới thế ?Trong thông tư 08/2016 nhé: “Đối với khối lượng công việc phát sinh (ngoài hợp đồng) chưa có đơn giá trong hợp đồng, thực hiện theo thỏa thuận bổ sung hợp đồng mà các bên đã thống nhất trước khi thực hiện và phải phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.”

Mục đích của mình trích dẫn lại Theo Thông tư cũ là để bạn thấy, bù giá đc đưa vào phụ lục nào mà thôi. Còn Theo TT 08/2016, mình thấy chưa thấy nói rõ như khoản 1.7 ở TT cũ. và mình nghĩ câu trích dẫn của bạn cũng không nói lên được là áp dụng cho Pl nào.

Xem thêm: Mẫu Công Văn Đề Nghị Ngân Hàng In/Cấp Sao Kê Sổ Phụ Ngân Hàng Hàng Tháng

Thế này nhé, mình giải thích cho bạn hiểu hơn:1. Đối với hợp đồng trọn gói: Phát sinh ngoài hợp đồng được hiểu là phát sinh những công việc, khối lượng công việc ngoài phạm vi phải thực hiện theo thiết kế đã duyệt, được duyệt trước đó. Nếu thiết kế không điều chỉnh, bổ sung, thay đổi thì cứ ốp theo hợp đồng mà giã. Chắc bạn đã hiểu.2. Đối với hợp đồng đơn giá điều chỉnh, hợp đồng đơn giá cố định: Như chúng ta đã biết được thanh toán trên cơ sở khối lượng hoàn thành thực tế theo yêu cầu hợp đồng để hoàn thành cái thiết kế ban đầu đã duyệt hoặc cái thiết kế điều chỉnh bổ sung đã được duyệt (ý là khối lượng dự toán có thể thừa hoặc thiếu) nhân với đơn giá hợp đồng hoặc điều chỉnh theo thỏa thuận hợp đồng, phụ lục hợp đồng. Và phát sinh ngoài hợp đồng với 2 dạng hợp đồng này là: Phát sinh công việc, khối lượng công việc chưa có đơn giá, tên công việc trong hợp đồng đã kí. Lúc đó bạn chuyển sang phụ lục 04 nhé. Còn một khi đã có tên, có khối lượng trong hợp đồng, có đơn giá rồi thì được coi là trong phạm vi hợp đồng nhé. Mình trích dẫn thêm nội dung trong thông tư 08/2016: – Đối với khối lượng công việc phát sinh (ngoài hợp đồng) chưa có đơn giá trong hợp đồng, thực hiện theo thỏa thuận bổ sung hợp đồng mà các bên đã thống nhất trước khi thực hiện và phải phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. – Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng kèm theo Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng đề nghị thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu (phụ lục số 04 kèm theo).

Đọc thêm  Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Bạn Biết Gì Về Hệ Điều Hành P2

Viết một bình luận