Mẫu Giấy khai sinh bản chính và bản sao mới nhất hiện nay

Phôi giấy khai sinh

Giấy khai sinh là gì?

Theo Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014:

6. Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này.

Theo đó, Giấy khai sinh gồm các nội dung sau đây:

– Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;

– Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Giấy khai sinh chính là giấy tờ hộ tịch “gốc”, đầu tiên và quan trọng nhất của mỗi cá nhân. Tất cả các giấy tờ của cá nhân đều phải “khớp” thông tin với Giấy khai sinh. Nếu sai, người dân phải căn cứ vào Giấy khai sinh để đính chính, điều chỉnh giấy tờ đó.

Mẫu Giấy khai sinh bản chính

Theo Thông tư 04, Giấy khai sinh bản chính có mẫu như sau:

Các thông tin trên Giấy khai sinh được cán bộ tư pháp – hộ tịch ghi theo thông tin mà người dân kê khai tại Tờ khai đăng ký khai sinh. Vì thế, cần đặc biệt lưu ý khai chính xác các thông tin sau:

– Tên con không được quá dài;

– Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ; nếu cha, mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì xác định theo tập quán;.

Đọc thêm  Kế Hoạch Marketing Online Mẫu

– Ngày, tháng, năm sinh được xác định theo Dương lịch. Nơi sinh, giới tính của trẻ em được xác định theo Giấy chứng sinh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp; trường hợp không có Giấy chứng sinh thì xác định theo giấy tờ thay Giấy chứng sinh.

– Quê quán của con được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán.

Giấy khai sinh bản chính chỉ được cấp 01 bản duy nhất.

Mẫu Giấy khai sinh bản sao

Như đã trình bày ở trên, Giấy khai sinh có ý nghĩa rất quan trọng. Vì thế, bên cạnh việc giữ cẩn thận Giấy khai sinh bản chính, người dân cũng nên yêu cầu cấp thêm nhiều bản sao để sử dụng khi có việc cần thiết, hạn chế sử dụng bản chính, dễ làm mất.

Bản sao Giấy khai sinh có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch dân sự trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cơ quan đăng ký hộ tịch đã cấp bản chính cho giấy khai sinh có thẩm quyền cấp bản sao.

Mẫu Giấy khai sinh bản sao hiện nay như sau:

Khi đi làm thủ tục đăng ký khai sinh, nếu muốn cấp bản sao, người dân tích chọn Có ở mục Đề nghị cấp bản sao và viết số lượng bản sao yêu cầu tại Tờ khai đề nghị cấp Giấy khai sinh. Ngoài ra, bất cứ khi nào có nhu cầu, người dân đều có thể xin cấp bản sao tại Ủy ban nhân dân nơi đã cấp bản chính Giấy khai sinh.

Đọc thêm  Trường Quốc Tế Gateway Thu Học Phí Trường Gateway Thu Học Phí Gần 120 Triệu/Năm

>> Thủ tục đăng ký lại khai sinh khi bị mất Giấy khai sinh bản gốc