Phiếu Xuất Kho Kiêm Bảo Hành, Hóa Đơn Bán Hàng Kiêm Phiếu Bảo Hành

*
Công ty cổ phần MISA bocdau.com & Support Center Search:
Contents
Index Search
*

*
IndexBookmarkPrint
Home>19. Lịch sử phát triển sản phẩm>R4>Kế toán muốn in mẫu Phiếu xuất kho kiêm bảo hành (Mã quy cách) có thêm thông tin Mã khách hàng để phục vụ nhu cầu quản lý nội bộ của đơn vị

Kế toán muốn in mẫu Phiếu xuất kho kiêm bảo hành (Mã quy cách) có thêm thông tin Mã khách hàng để phục vụ nhu cầu quản lý nội bộ của đơn vị

Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R4 trở đi, chương trình bổ sung thêm thông tin Mã khách hàng trên Phiếu xuất kho kiêm bảo hành (Mã quy cách) để kế toán có thể sửa mẫu theo nhu cầu quản lý nội bộ của doanh nghiệp.

Đang xem: Phiếu xuất kho kiêm bảo hành

Cách thực hiện

In chứng từ Phiếu xuất kho kiêm bảo hành (Mã quy cách).Nhấn Sửa mẫu.

*

Trên giao diện Sửa mẫu: Tại vị trí cần hiển thị thông tin Mã khách hàng, xóa bỏ công thức cũ (nếu có). Sau đó vào DataSources, tìm đến tên trường Mã khách hàng và kéo vào vị trí cần hiển thị. Trường AccountObjectCode sẽ lấy lên Phiếu xuất kho kiêm bảo hành (Mã quy cách) thông tin Mã khách hàng khai báo trên chứng từ bán hàng.

Xem thêm: Tài Liệu Tham Khảo Kế Toán Các Loại, Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo Kế Toán

*

Sau khi sửa mẫu xong và cất mẫu, Phiếu xuất kho kiêm bảo hành (Mã quy cách) in ra như sau:

*

Lưu ý:

1. Nếu chứng từ bán hàng không lập kèm hóa đơn thì Mã khách hàng sẽ lấy theo thông tin khai báo trên tab Chứng từ ghi nợ (hoặc tab Phiếu thu, Thu tiền gửi).

Xem thêm: bài thu hoạch chuyến đi thực tế

2. Nếu chứng từ bán hàng có lập kèm hóa đơn thì Mã khách hàng sẽ lấy theo thông tin khai báo trên tab Hóa đơn.

Viết một bình luận