Mẫu Phiếu Thu Thập Thông Tin Dân Cư (Mẫu Số Dc01), Phiếu Thu Thập Thông Tin Dân Cư Dc01

*

Hướng dẫn kê khai mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư

Tỉnh/thành phố:………………………………………………………

Quận/huyện/thị xã:………………………………………

Xã/phường /thị trấn:…………………………………………

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ

Họ, chữ đệm và tên khai sinh(1): …………………………………………………………………………………

2. Ngày, tháng, năm sinh: / /
3. Nhóm máu: ¨ O ¨ A ¨ B ¨ AB 4. Giới tính: ¨ Nam ¨ Nữ 5. Tình trạng hôn nhân: ¨ Chưa kết hôn ¨ Đã kết hôn ¨ Ly hôn

Nơi đăng ký khai sinh(2): …………………………………………………………………………………………..Quê quán(2): ……………………………………………………………………………………………………………..Dân tộc:……………………9. Quốc tịch(3):¨ Việt Nam; Quốc tịch khác:………………….………………Tôn giáo:……………….11. Số ĐDCN/Số CMND(5):Nơi thường trú(4): ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đang xem: Phiếu thu thập thông tin dân cư (mẫu số dc01)

Nơi ở hiện tại(4) (Chỉ kê khai nếu khác nơi thường trú): ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm và tên cha(1): ……………………………………………………………………………………….

Số CMND Số ĐDCN (5)

Quốc tịch: …………………………….. ………………………………………………………….

Họ, chữ đệm và tên mẹ(1): ……………………………………………………………………………………

Số CMND Số ĐDCN (5)

Quốc tịch:.……………………………

Họ, chữ đệm và tên vợ/chồng(1): ……………………………………………………………………………………

Số CMND Số ĐDCN (5)

Quốc tịch:……………………………….

Họ, chữ đệm và tên người đại diện hợp pháp (nếu có)(1): …………………………………………………..

Xem thêm: Hướng Dẫn Số 23/Hd-Btctw Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Định 76/Qđ-Tw

Số CMND Số ĐDCN (5)

Quốc tịch:.……………………………

Họ, chữ đệm và tên chủ hộ(1): …………………………………………………………………………………..

Số CMND Số ĐDCN (5)

Quan hệ với chủ hộ: ……………………….Số hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………..

Ngày khai: / /

 

Trưởng Công an

xã/phường/thị trấn

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

Cảnh sát khu vực/

Công an viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú: (1) Viết IN HOA đủ dấu. (2) Ghi đầy đủ địa danh hành chính cấp: xã, huyện, tỉnh. (3)Ghi Quốc tịch khác và ghi rõ tên quốc tịch nếu công dân có 02 Quốc tịch.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Cập Nhật Kiến Thức Đối Tượng 4 Năm 2021, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh 2019 Đối Tượng 4

(4)Ghi rõ theo thứ tự số nhà, đường phố, xóm, làng; thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. (5)Ghi số định danh cá nhân (ĐDCN),số Căn cước công dân (CCCD), trường hợp chưa có số ĐDCN thì ghi số CMND.

Hướng dẫn kê khai :

Công dân khai theo sổ hộ khẩu, CMND/ CCCD và giấy khai sinhTất cả Họ tên đều viết in hoa có dấuTờ khai của ai người đó ký, trẻ em dưới 14 tuổi thì bố hoặc mẹ ký thay tên bố, mẹCông dân khai theo địa giới hành chính mới:

Ví dụ: Vạn Thái, Ứng Hòa, Hà Sơn Bình -> Vạn Thái, Ứng Hòa, Hà Nội

Mục 6: Nơi đăng ký khai sinh là nơi cấp giấy khai sinh chứ không phải là nơi sinh (ghi rõ 3 cấp: xã, huyện, tỉnh)Mục 7: Quê quán ghi rõ 3 cấp: xã, huyện, tỉnhMục 14: Ghi đầy đủ họ tên và số CMND/ CCCD của bố, mẹ, vợ, chồng. Nếu chết thì chỉ ghi họ tên và ghi “Đã chết” ở bên cạnh tên, không ghi số CMND/ CCCD.

Viết một bình luận