Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 601 theo quy định mới nhất 2022

Phiếu giao nhận hồ sơ bhxh 601

Để thực hiện tốt hoạt động truy thu BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN (Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN) cần phải có mẫu phiếu giao nhận 601 đính kèm. Bài viết dưới đây ACC cung cấp cho bạn một số thông tin về mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 601 mời bạn tham khảo!

n3 3

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 601 (cập nhật 2022)

1. Truy thu bảo hiểm xã hội là gì?

Theo Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 2 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì truy thu bảo hiểm là việc cơ quan bảo hiểm xã hội thu khoản tiền phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) của trường hợp trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy định, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN…

2. Các trường hợp truy thu BHXH

Theo đó, việc truy thu BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN được quy định như sau:

Truy thu là việc cơ quan BHXH thu khoản tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của trường hợp trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy định, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, cụ thể:

(1) Truy thu do trốn đóng:

– Trường hợp doanh nghiệp trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy định, chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (sau đây gọi là trốn đóng).

– Số tiền truy thu do trốn đóng = số tiền phải đóng theo quy định + số tiền lãi tính trên số tiền, thời gian trốn đóng và mức lãi suất chậm đóng.

Trong đó:

+ Đối với thời gian trốn đóng trước ngày 01/01/2016, được tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với năm 2016;

+ Đối với thời gian trốn đóng từ ngày 01/01/2016 trở đi, được tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với từng năm áp dụng tại thời điểm phát hiện trốn đóng.

(2) Truy thu do điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho NLĐ:

Đọc thêm  Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 3

Trường hợp sau 06 tháng kể từ ngày người có thẩm ký quyết định hoặc HĐLĐ (phụ lục HĐLĐ) nâng bậc lương, nâng ngạch lương, điều chỉnh tăng tiền lương, phụ cấp tháng đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho NLĐ mà NSDLĐ không đóng theo mức lương mới thì bị truy thu.

Số tiền truy thu = số tiền phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo quy định + tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng.

(3) Các trường hợp khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

3. Mẫu phiếu giao nhận 601

Số Hồ sơ: ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

(Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)

Tên đơn vị: …………………………………………………………………….. Mã đơn vị:……………………………………………2. Điện thoại: …………………………………………………………………….. Email: ………………………………………………….

Địa chỉ nhận trả kết quả hồ sơ qua bưu điện (nếu có): …………………………………………………………………………….

Số TTLoại giấy tờ, biểu mẫuSố lượngINgười tham gia:1Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/người) (Trường hợp chưa có mã số BHXH)2Giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục I Phụ lục 3 – QĐ 595) (nếu có)3Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng (mẫu C15-TS) (trường hợp đã hưởng trợ cấp BHXH 1 lần trước ngày 01/01/2016 còn quá trình đóng BHTN chưa hưởng)4Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng (Trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tiết a,c và d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4 QĐ 595, sau 06 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ về nước mới thực hiện truy đóng BHXH)5CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Giấy khai sinh/Sổ hộ khẩu/Giấy tờ khác (bản photo, đối với trường hợp hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH)IIĐơn vị:1Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (mẫu D02-TS)2Các loại giấy tờ làm căn cứ lập danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Phụ lục 02 QĐ 595).3Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS) (Trường hợp đơn vị đăng ký tham gia lần đầu; chuyển địa bàn đóng BHXH, BHYT hoặc có thay đổi thông tin)4Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) (nếu có)5Biên bản làm việc về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho NLĐ (mẫu D04h-TS) hoặc kết luận kiểm tra (Trường hợp đơn vị đề nghị truy thu cộng nối thời gian dưới 6 tháng)6Kết luận thanh tra của cơ quan BHXH hoặc cơ quan thanh tra hoặc Quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền (Trường hợp đơn vị đề nghị truy thu cộng nối thời gian từ 6 tháng trở lên)

Đọc thêm  Cập Nhật: Mẫu Giấy Ủy Quyền Vay Vốn Ngân Hàng Agribank, Mẫu Giấy Ủy Quyền Vay Vốn Ngân Hàng Agribank 2020

Lưu ý:

  1. Đơn vị/người tham gia phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai hồ sơ và lưu giữ Bảng thanh toán tiền lương, tiền công tháng ứng với thời gian truy thu, HĐLĐ… để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.
  2. Cơ quan BHXH xem xét, giải quyết: truy thu BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/1995, thời gian trước ngày 01/01/1995 không thuộc thẩm quyền; Truy thu BHTN từ ngày 01/01/2009; Truy thu BHTNLĐ, BNN từ ngày 01/7/2016.
  3. 3. Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 02 ngày cho mỗi lượt.

Kết quả sổ BHXH, thẻ BHYT (nếu có) sẽ được cơ quan BHXH trả qua Bưu điện.

Ngày trả kết quả: ……………./……………../……………..

……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Người nộp hồ sơ

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)

4. Những câu hỏi thường gặp

4.1 Mẫu 601 dùng để làm gì?

Mẫu 601 dùng để thực hiện truy Thu BHXH, BHYT,BHTN, BHTNLĐ, BNN trong trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

4.2 Thủ tục 601 được thực hiện trong trường hợp nào?

  • Truy đóng đối với lao động do vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đã có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc vi phạm.
  • Truy đóng đối với lao động được tăng tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN các tháng trước tháng đề nghị truy đóng.

4.3 Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn về mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 601 không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 601 uy tín, trọn gói cho khách hàng.

Đọc thêm  Giáo trình tiếng anh A2 PDF khung châu Âu (Tải sách miễn phí)

4.4 Chi phí dịch vụ tư vấn về mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 601 của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo hoàn thành công việc mà khách hàng yêu cầu; cam kết hoàn tiền nếu không thực hiện đúng, đủ, chính xác như những gì đã giao kết ban đầu. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

5. Công ty luật ACC

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 601 cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong trong phạm vi này. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ về mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 601 thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

  • Hotline: 19003330
  • Zalo: 084 696 7979
  • Gmail: info@accgroup.vn
  • Website: accgroup.vn

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin