phiếu giao nhận hồ sơ 320 bhxh

THÔNG TIN VĂN BẢN – THỦ TỤC HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT Skip navigation

Đang xem: Phiếu giao nhận hồ sơ 320 bhxh

Tra cứu theo Tên văn bản Nơi ban hành Người ký duyệt Chủ đề Số hiệu văn bản Ngày/Năm hiệu lực Liên kết Trang chủ Bảo hiểm Xã hội Tp.HCM Thông báo

*

Kho phần mềm miễn phí
THÔNG TIN VĂN BẢN – THỦ TỤC HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT Skip navigation
THÔNG TIN VĂN BẢN – THỦ TỤC HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH THỦ TỤC HỒ SƠ MỘT CỬA

Xem thêm: Tài Liệu Giáo Án Kỹ Năng Sống Lớp 4 Chủ Đề 1 8, Giáo Án Thực Hành Kĩ Năng Sống

THÔNG TIN VĂN BẢN – THỦ TỤC HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT Skip navigation
THÔNG TIN VĂN BẢN – THỦ TỤC HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT Skip navigation

Vui lòng nhấp vào “Tên văn bản” mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Xem thêm: Python For Nlp: Working With Text And Pdf Files, (Pdf) Neuro

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về15/9/2020PGNHS Mẫu số: 610Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi quyền lợi khám chữa bệnh; thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu; thay đổi thông tin in trên thẻ; bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống; đổi thời điểm hưởng đủ 05 năm liên tục; cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin- 15/9/2020PGNHS Mẫu số: 620Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người tham gia đối với đơn vị đã nộp đủ số tiền nợ; Xác nhận quá trình đóng cho người lao động đi làm theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc- 15/9/2020PGNHS Mẫu số: 608Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch- 15/9/2020PGNHS Mẫu số: 609Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ- 15/9/2020PGNHS Mẫu số: 621Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc- 15/9/2020PGNHS Mẫu số: 612Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất- 15/9/2020PGNHS Mẫu số: 607Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng- 15/9/2020PGNHS Mẫu số: 624Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995; điều chỉnh chức danh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995 hoặc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã- 15/9/2020PGNHS Mẫu số: 625Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH; Cấp lại sổ BHXH do đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ nay tiếp tục tham gia BHXH hoặc người lao động đã được cấp số sổ BHXH mà không có quá trình tham gia (do tăng giảm trong tháng) và không nhận được sổ BHXH nay tiếp tục sử dụng số sổ này làm mã số BHXH tham gia tại đơn vị mới- 15/9/2020PGNHS Mẫu số: 626Rà soát sổ hoặc xác nhận sổ BHXH đối với trường hợp chưa được rà soát trước đây do người lao động chưa cung cấp sổ cho đơn vị- 15/9/2020PGNHS Mẫu số: 629Xác nhận lại sổ BHXH đối với trường hợp người tham gia bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp- 3/8/2020Số hồ sơ: 628/…………../SOĐiều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH- 1/5/2020Mẫu TK1-TSTờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Ban hành kèm theo QĐ số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)- 2/3/2020Số hồ sơ: 620/…………../SOXác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người tham gia đối với sổ BHXH chưa được cơ quan BHXH rà soát, trả sổ; Xác nhận và in tờ rời sổ BHXH bổ sung đối với đơn vị đã nộp đủ số tiền nợ; Xác nhận quá trình đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện.- 2/3/2020Số hồ sơ: 627/…………../SOXác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và trả sổ BHXH cho người lao động đối với trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát theo phiếu giao nhận hồ sơ 626 hoặc 320 (cũ).- 2/3/2020Số hồ sơ: 612/…………../THECấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất- 14/2/2020PGNHS Mẫu số: 625Người lao động đề nghị nhận sổ bảo hiểm xã hội do đơn vị đã nộp trả cơ quan bảo hiểm xã hội; Bổ sung hồ sơ cấp sổ bảo hiểm xã hội cho lao động kỳ trước; Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do đã nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ nay tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đã được cấp số sổ bảo hiểm xã hội mà không có quá trình tham gia (do tăng giảm trong tháng) và không nhận được sổ bảo hiểm xã hội nay tiếp tục sử dụng số sổ này làm mã số bảo hiểm xã hội tham gia tại đơn vị mới. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày)- 14/2/2020PGNHS Mẫu số: 608Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày)- 14/2/2020PGNHS Mẫu số: 609Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày)- 14/2/2020PGNHS Mẫu số: 621Chuyển quá trình tham gia bảo hiểm xã hội từ nhiều sổ về sổ gốc. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 26 ngày)- 14/2/2020PGNHS Mẫu số: 607Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày hoặc 45 ngày)- 8/1/2020Mẫu TK1-TSTờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Ban hành kèm theo QĐ số: 22/QĐ-BHXH ngày 08/01/2020 của BHXH Việt Nam)- 16/10/2019Số hồ sơ: 629/…………../SOQuy trình xác nhận, xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp- 12/11/2018Số Hồ sơ: 610/……………/THEPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi mã quyền lợi khám chữa bệnh; thay đổi nơi khám chữa bệnh; thay đổi thông tin in trên thẻ; bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống; đổi thời điểm hưởng đủ 05 năm liên tục; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho kỳ trước do thiếu thông tin. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 03 ngày)Dùng thay Hồ sơ: 401/……/THE và Hồ sơ: 403/………/THE đã hết hiệu lực 24/9/2018PGNHS Mẫu số: 624Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995 hoặc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã.- 27/11/2017Số Hồ sơ: 623/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội đã xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ bảo hiểm xã hội. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 45 ngày)Dùng thay Hồ sơ: 309/……/SO đã hết hiệu lựcXem/Tải về 27/11/2017Số Hồ sơ: 630/……………/THU- SỔ,THẺ;
Số Hồ sơ: 630a/……………/ SỔ, THẺPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu - Sổ, Thẻ. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này:hồ sơ thẻ bảo hiểm y tế: giải quyết trong ngày; hồ sơ sổ bảo hiểm xã hội: tối đa 05 ngày)-Xem/Tải về 27/11/2017Số Hồ sơ: 626/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo công văn 4027. Điều kiện: áp dụng đối với sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đang tham gia tại đơn vị đến thời điểm rà soát. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 60 ngày)-Xem/Tải về 27/11/2017Số Hồ sơ: 622/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội; xác nhận tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ đủ 03 năm trở lên sử dụng thuốc GlivecDùng thay Hồ sơ: 308/……/SO đã hết hiệu lựcXem/Tải về 1/8/2017Mẫu 01-BB/GNSBiên bản về việc tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội quá 12 tháng người lao động không đến nhận tại đơn vị: Mẫu 01-BB/GNS-Xem/Tải về

Viết một bình luận