Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ 301 – Thủ Tục Và Hồ Sơ Chốt Sổ Bảo Hiểm Xã Hội

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 301 chốt sổ bảo hiểm xã hội theo QĐ 959

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 301 chốt sổ bảo hiểm xã hội như sau:

Mẫu này đã cũ rồi. Mọi người vui lòng tham khảo mẫu mớitại đây

*

Số Hồ sơ: 301/……………/SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ:Chốtsổ BHXH(bao gồm chốt sổcho người tham gia dừng đóng BHXH tại một đơn vị hoặc ghi, chốt lại sổ BHXH khi người tham gia dừng hưởng hoặc kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp)

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 07 ngày làm việc.)

 

Tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới, 01 tờ bìa/người),

  2.

Đang xem: Phiếu giao nhận hồ sơ 301

Các tờ rời sổ (nếu có)   3. Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản) 4.

Xem thêm: module 2 thcs

Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có)

Lưu ý:

– Đối với sổ BHXH (mẫu cũ) chỉ ghi và xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN đến tháng 12/2009, từ tháng 01/2010 không ghi sổ BHXH (mẫu cũ).

– Tại mục số 2, Tờ rời sổ bao gồm: tờ rời chốt sổ và tờ rời hàng năm.

Xem thêm: Kho Tiểu Luận Tình Huống Quản Lý Nhà Nước

– Tại mục 3 áp dụng đối với trưởng hợp đơn vị đã giải thể, phá sản đã có căn cứ pháp lý và tất toán thu BHXH

– Tại mục 3 áp dụng đối với trường hợp người lao động có nhiều số sổ BHXH đã được giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần bị thất lạc sổ hoặc bị thu hồi sổ BHXH

Ngày trả kết quả : .…./…../20….… (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị, cá nhân chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ).

 

 

……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Người nộp hồ sơ

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)

Download phiếu giao nhận hồ sơ file doc tại đây:Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ chốt sổ bhxh 301

Hiện tại mẫu này cơ quan BHXH họ không sử dụng nữa. Các bạn chuyển qua sài mẫu mới ở bài viết sau nhé:

Viết một bình luận