Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam Bảo Hiểm Xã Hội Tp, Pgnhs 103: Thu Bhxh, Bhyt Bắt Buộc

PGNHS 600: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. (Thời hạn giải quyếtloại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

Tải về

2

PGNHS 600a: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Báo giảm). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

Tải về

3

PGNHS 600b: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Điều chỉnh mức đóng). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 03 ngày làm việc)

Tải về

4

PGNHS 601: Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN (Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)

Tải về

5

PGNHS 601a: Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 03 ngày làm việc)

Tải về

6

PGNHS 602: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; Cấp sổ BHXH. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

Tải về

7

PGNHS 603: Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

Đang xem: Bảo hiểm xã hội việt nam bảo hiểm xã hội tp

Xem thêm: báo cáo tài chính th true milk 2015

Xem thêm: Cách Viết Kết Luận Báo Cáo Thực Tập Ngành Điện Công Nghiệp, Báo Cáo Thực Tập Ngành Điện Công Nghiệp

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

Tải về

8

PGNHS 604: Đăng ký, thay đổi thông tin đơn vị. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này:02 ngày làm việc)

Tải về

9

PGNHS 605: Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

Tải về

10

PGNHS 606: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

Tải về

11

PGNHS 606a: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)

Tải về

12

PGNHS 666: Cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

Tải về

13

PGNHS 666a: Cấp KPCSSKBĐ cho các cơ sở giáo dục mầm non

Tải về

14

PGNHS 611: Cấp thẻ BHYT do hết hạn thẻ. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 02 ngày làm việc)

Viết một bình luận