Mẫu Phiếu Đánh Giá Tiêu Chí Trường Mầm Non, Mẫu Phiếu Đánh Giá Tiêu Chí Của Trường Mầm Non

Tiêu chí 1: Nhà trường chủ động phối hợp với cha mẹ để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

a) Có ban đại diện cha mẹ học sinh mỗi lớp, của nhà trường và hoạt động theo quy định của Diều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ Giáo d.ục và Đào tạo ban hành;

b) Nhà trường có các biện phápvà hình thức phù hợp để tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc, giáo dục trẻ khi ở nhà;

c) Giáo viên phụ trách nhóm trẻ, lơp mẫu giáovà gia đình thường xuyên trao đổi thong tin về tình hình ăn, ngủ và cáchoạt động khác của trẻ.

1.Mô tả hiện trạng:

Nhà trường có ban đại diện hôi cha mẹ học sinh của 9 lớp và của nhà trường do tập thể hội cha mẹ học sinh bầu chọn hoạt động theo Điều lệ của Ban đại diện cha mẹ học sinh ; Các hội trưởng hội phụ huynh các lớp và trường làm việc khpng có phụ cấp và làm việc ở các cơ quan khác;

Nhà trường thường xuyên có các biện pháp và hình thức phù hợp để tuyên truyền hướng dẫn trẻ cha mẹ trẻ chăm dóc và giáo dục trẻ khi trẻ ở nhà;

Giáo viên phụ trách tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo thường xuyên có kế hoạch để trao đổi thông tin với phụ huynh về tình hình của trẻ để cùng phối hợp với nhau cách chăm sóc và giáo dục trẻ đạt kết quả cao.

*

Trường Mầm non Vành KhuyênNhóm: 3PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍTiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hộiTiêu chí 1: Nhà trường chủ động phối hợp với cha mẹ để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.Có ban đại diện cha mẹ học sinh mỗi lớp, của nhà trường và hoạt động theo quy định của Diều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ Giáo d.ục và Đào tạo ban hành;Nhà trường có các biện phápvà hình thức phù hợp để tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc, giáo dục trẻ khi ở nhà;Giáo viên phụ trách nhóm trẻ, lơp mẫu giáovà gia đình thường xuyên trao đổi thong tin về tình hình ăn, ngủ và cáchoạt động khác của trẻ.1.Mô tả hiện trạng:Nhà trường có ban đại diện hôi cha mẹ học sinh của 9 lớp và của nhà trường do tập thể hội cha mẹ học sinh bầu chọn hoạt động theo Điều lệ của Ban đại diện cha mẹ học sinh ; Các hội trưởng hội phụ huynh các lớp và trường làm việc khpng có phụ cấp và làm việc ở các cơ quan khác;Nhà trường thường xuyên có các biện pháp và hình thức phù hợp để tuyên truyền hướng dẫn trẻ cha mẹ trẻ chăm dóc và giáo dục trẻ khi trẻ ở nhà;Giáo viên phụ trách tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo thường xuyên có kế hoạch để trao đổi thông tin với phụ huynh về tình hình của trẻ để cùng phối hợp với nhau cách chăm sóc và giáo dục trẻ đạt kết quả cao.2.Điêm mạnh:Ban đại diện hội cha mẹ học sinh làm việc rất tích cực, các giáo viên phụ trách thường xuyên trao đổi thông tin kịp thời với phụ huynh nên việc lên kế hoạch chăm sóc và giáo dục trẻ đạt kết quả cao.3.Điểm yếu:Hội cha mẹ học sinh làm việc không có phụ cấp và là cán bộ của các cơ quan khác vì thế gây khó khăn về thời gian làm việc, hội chưa qua lớp tập huấn chuyên môn nên kinh nghiệm và cách tổ chức các hoạt động của hội còn gặp khó khăn.4.Kế hoạch cải tiến chất lượng:Tiếp tục vận động hội cha mẹ học sinh tích cực tham gia hoạt động, bố trí làm việc vào các ngày nghĩ. Tham mưu với các cấp lãnh đạo, xin kinh phí phụ huynh để hỗ trợ tiền công cho hội làm việc.5.Tự dánh giá: 5.1.Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu của từng chỉ số của tiêu chí:Chỉ số aChỉ số bChỉ số cĐạtxxxKhông đạt 5.2. Tự đánh giá tiêu chí: ĐạtNgười viết Nguyễn Thị Ngọc TúTrường Mầm non Vành KhuyênNhóm: 3PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍTiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hộiTiêu chí 2: Nhà trường chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chínhquyền địa phương và phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cá nhân ở địa phương nhằm huy động các nguồn lực về tinh thần, vật chất để xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục.Chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương để có chính sách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ;Phối hợp có hiệu quả với các tổ chức đoàn thể, cá nhân ở địa phương huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường;Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân ở địa phương để xây dựng nhà trương xanh-sạch-đẹp; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho trẻ.1.Mô tả hiện trạng:Nhà trường đã chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương để hợp đồng thêm giáo viên và có chính sách phù hợp trong việc trả tiền công lao động cho nhân viên hợp đồng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ;Nhà trường Phối hợp có hiệu quả với các tổ chức đoàn thể, cá nhân ở địa phương để huy động các nguồn lực xây dựng nhà xe, sân chơi và tu sửa cơ sở vật chất cho nhà trường ; Các cụm lẽ chưa có hang rào, khu vệ sinh khép kín và sân chơi an toàn cho trẻ;Nhà trường Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân ở địa phương để xây dựng nhà trường xanh-sạch-đẹp , làm hàng rào; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho trẻ không có hành vi bạo hành đối với trẻ .2.Điêm mạnh:Nhà trường được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong việc huy động các nguồn lực để xây dựng và tu sửa cơ sở vật chất cho nhà trường.3.Điểm yếu:Ở các cụm lẽ cơ sở vật chất và môi trường không đảm bảo an toàn cho trẻ.4.Kế hoạch cải tiến chất lượng:Tiếp tục Tham mưu với các cấp lãnh đạo, xin kinh phí phụ huynh để hỗ tu sửa cơ sở vật chất, xây dựng môi trường an toàn và lành mạnh cho trẻ.5.Tự dánh giá: 5.1.Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu của từng chỉ số của tiêu chí:Chỉ số aChỉ số bChỉ số cĐạtxxKhông đạtx 5.2. Tự đánh giá tiêu chí: Không đạtNgười viết Nguyễn Thị Ngọc Tú
File đính kèm:

Viết một bình luận