Phiếu Bài Tập Toán Lớp 3 Cả Năm, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán dành cho học sinh khối 3 ôn tập kiến thức sau mỗi tuần học theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Đang xem: Phiếu bài tập toán lớp 3

Phiếu bài tập tuần 1 môn Toán lớp 3: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số. Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ). Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần). * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 1 – TOÁN 3

Phiếu bài tập tuần 2 môn Toán lớp 3: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần). Ôn tập các bảng nhân. Ôn tập các bảng chia. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 2 – TOÁN 3

Phiếu bài tập tuần 3 môn Toán lớp 3: Ôn tập về hình học. Ôn tập về giải toán. Xem đồng hồ. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 3 – TOÁN 3

Phiếu bài tập tuần 4 môn Toán lớp 3: Bảng nhân 6. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ). * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 4 – TOÁN 3

Phiếu bài tập tuần 5 môn Toán lớp 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ). Bảng chia 6. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 5 – TOÁN 3

Phiếu bài tập tuần 6 môn Toán lớp 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. Phép chia hết và phép chia có dư. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 6 – TOÁN 3

Phiếu bài tập tuần 7 môn Toán lớp 3: Bảng nhân 7. Gấp một số lên nhiều lần. Bảng chia 7. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 7 – TOÁN 3

Phiếu bài tập tuần 8 môn Toán lớp 3: Giảm đi một số lần. Tìm số chia. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 8 – TOÁN 3

Phiếu bài tập tuần 9 môn Toán lớp 3: Góc vuông, góc không vuông. Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Bảng đơn vị đo độ dài. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 9 – TOÁN 3

Xem thêm: Biểu Mẫu Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank, Mẫu Đơn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng

Phiếu bài tập tuần 10 môn Toán lớp 3: Thực hành đo độ dài. Bài toán giải bằng hai phép tính. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 10 – TOÁN 3

Phiếu bài tập tuần 11 môn Toán lớp 3: Bài toán giải bằng hai phép tính. Bảng nhân 8. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 11 – TOÁN 3

Phiếu bài tập tuần 12 môn Toán lớp 3: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Bảng chia 8. 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) Số đã cho 12 18 42 36 54 24 Gấp 6 lần Giảm 6 lần <…>

Phiếu bài tập tuần 13 môn Toán lớp 3: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn. Bảng nhân 9. Gam. 1. Viết vào ô trống (theo mẫu) Số lớn 6 24 14 40 54 32 63 42 Số bé 3 4 2 5 6 4 7 6 Số lớn gấp mấy lần <…>

Phiếu bài tập tuần 14 môn Toán lớp 3: Bảng chia 9. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. 1. Viết số thích hợp vào ô trống: Số bị chia 18 36 27 63 54 81 Số chia 9 9 9 1 6 9 Thương 3 5 9 9 <…>

Phiếu bài tập tuần 15 môn Toán lớp 3: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. Giới thiệu bảng nhân, bảng chia. 1. Đặt tính rồi tính 126 : 9 345 : 9 720 : 9 543 : 9 264 : 6 ……………. ……………… ………………. …………….. ……………….. ……………. ……………… ………………. <…>

Phiếu bài tập tuần 16 môn Toán lớp 3: Làm quen với biểu thức. Tính giá trị của biểu thức. …còn nữa * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 16 – TOÁN 3

Phiếu bài tập tuần 17 môn Toán lớp 3: tính giá trị của biểu thức, đếm hình vuông, đếm hình chữ nhật. …còn nữa * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 17 – TOÁN 3

Phiếu bài tập tuần 18 môn Toán lớp 3: Tính chu vi hình chữ nhật và chu vi hình vuông. 1. Tính chu vi hình chữ nhật rồi viết kết quả vào ô trống Chiều dài 7cm 12cm 35dm 105m Chiều rộng 5cm 8cm 27dm 75m Chu vi 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước <…>

Xem thêm: đề cương kinh doanh quốc tế

Phiếu bài tập tuần 19 môn Toán lớp 3: Các số có bốn chữ số. Số tròn trăm, tròn nghìn. …còn nữa * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 19 – TOÁN 3

Phiếu bài tập tuần 20 môn Toán lớp 3: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng. So sánh các số, phép cộng trừ trong phạm vi 10 000. …còn nữa * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 20 – TOÁN 3

Viết một bình luận