Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 1, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Tiếng Việt Lớp 1

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, giao bài tập cuối tuần cho học sinh của mình. Phiếu bài tập cuối tuần 6 sách Cánh diều có cả môn Toán, Tiếng Việt, mời thầy cô cùng tham khảo:

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán – Tuần 6

Bài 1. So sánh: >; ;

Tổ cò Tò he Tí tị Tô phở Gà ta Tờ đề Té ngã Tô mì Lẻ tẻ Ti hí Nhà to Tô chữ tổ tò vò tủ đồ

2) Th – th

 

Thả cá Thợ mỏ Xe thồ Thị xã Thợ sửa chữa Thìa gỗ Thủ thỉ
Chú thỏ Quả thị Tha hồ Thi đua Cơ thể Thì là thủ thỉ

3) Tr – tr

Trà sữa Trò hề Nhà trẻ Nhà trọ dự trữ Trả nợ Pha trà
trà sữa trò hề giữ trẻ trú mưa Trữ đồ trả nợ pha sữa

4) Ch – ch

Chú rùa Giò chả Cha mẹ Đũa tre Chó già Chợ quê Khế chua
Chả lụa Chỉ đỏ Lá chè Chị cả Chú chó nhỏ Dì chú Chùa nhỏ

5) Ua –ua

Rùa bò cà chua Mua đồ Múa ca Lá lúa Mùa thu Lúa mì
Đũa Chú cua Te tua Chùa Mùa hè Cua đá Lúa nếp
Lúa tẻ Búa tạ Xe đua Tua tủa Mùa lúa Gió mùa Mò cua

6) Ưa – ưa

Quả dừa Dưa chua Giữa trưa Cửa sổ Giữa trưa hè Dưa bở Sữa chua
Mưa to Che mưa Tủ nhựa Dưa lê cửa nhựa Bữa trưa Xe lửa

Bài 2. Điền từ vào chỗ chấm

a) gh/g. ………………ế gỗ ; …………………ế da ; xẻ……………ỗ ; xe …………a

………………..ẹ đỏ ; ………………..à gô ;………………..à ri

b) ng/ngh Bị ……………..ã ; Nhà ………………….ỉ ; nằm ………………ủ

Viết một bình luận