Download Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán, Đề Kiểm Tra Cuối Tuần Môn Toán Lớp 4: Tuần 1

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán dành cho học sinh khối 4 ôn tập kiến thức sau mỗi tuần học theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn toán

Phiếu bài tập cuối tuần 1 môn Toán lớp 4: Ôn tập các số đến 10 000. Biểu thức có chứa một chữ. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm a) 10 000; 20 000; ……………; ……………; 50 000; ……………; ……………; 80000. b) 25 500; 25 600; ……………; 25 800; ……………; 26 000; <…>

Phiếu bài tập cuối tuần 2 môn Toán lớp 4: Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp. Bài 1: Viết (theo mẫu): Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu): Mẫu: Số gồm 3 trăm nghìn, 8 nghìn, 7 trăm, 4 chục và 3 đơn vị viết là: 308 743. <…>

Phiếu bài tập cuối tuần 3 môn Toán lớp 4: Triệu và lớp triệu. Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân. Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu): Mẫu: Ba trăm năm mươi tư triệu bốn trăm linh bảy nghìn hai trăm: 354 407 200. a) Bốn trăm <…>

Phiếu bài tập cuối tuần 4 môn Toán lớp 4: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ. Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: a) Các số 54 6887; 54 867; 54 678; 45 876 viết theo <…>

Phiếu bài tập cuối tuần 5 môn Toán lớp 4: Tìm số trung bình cộng. Biểu đồ. Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 8 tấn 7kg = … kg là: A. 87 B. 807 <…>

Phiếu bài tập cuối tuần 6 môn Toán lớp 4: Luyện tập chung. Phép cộng. Phép trừ. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 6

Phiếu bài tập cuối tuần 7 môn Toán lớp 4: Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ. Tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 7

Phiếu bài tập cuối tuần 8 môn Toán lớp 4: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S Tổng của hai số bằng 48. Hiệu của hai số bằng 32. Số lớn là: a) 48 + 32 <…>

Phiếu bài tập cuối tuần 9 môn Toán lớp 4: Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song. Vẽ hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 – TUẦN 9

Xem thêm: Mẫu Giấy Thi A3 – Giấy Thi Khổ A3 (100 Tờ)

Phiếu bài tập cuối tuần 10 môn Toán lớp 4: Luyện tập chung. Nhân với số có một chữ số. Tính chất giao hoán của phép nhân. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 – TUẦN 10

Phiếu bài tập cuối tuần 11 môn Toán lớp 4: Nhân với 10, 100, 1000,…Chia cho 10, 100, 1000,…Tính chất kết hợp của phép nhân. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0. Đề-xi-mét vuông. Mét vuông. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 11

Phiếu bài tập cuối tuần 12 môn Toán lớp 4: Nhân một số với một tổng. Nhân một số với một hiệu. Nhân với số có hai chữ số. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 12

Phiếu bài tập cuối tuần 13 môn Toán lớp 4: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Nhân với số có ba chữ số. Luyện tập chung. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 13

Phiếu bài tập cuối tuần 14 môn Toán lớp 4: Chia một tổng cho một số. Chia cho số có một chữ số. Chia một số cho một tích. Chia một tích cho một số. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 14

Phiếu bài tập cuối tuần 15 môn Toán lớp 4: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0. Chia cho số có hai chữ số. Bài 1: Viết kết quả tính vào chỗ chấm: Bài 2: Đặt tính rồi tính: Bài 3: Khoanh vào kết quả đặt trước câu trả lời đúng <…>

Phiếu bài tập cuối tuần 16 môn Toán lớp 4: Thương có chữ số 0. Chia cho số có ba chữ số. …còn nữa * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 16

Phiếu bài tập cuối tuần 17 môn Toán lớp 4: Luyện tập chung. Dấu hiệu chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 5. …còn nữa * Download (click vào để tải về):

Phiếu bài tập cuối tuần 18 môn Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung. Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm: Trong các số 24 ; 198 ; 2763 ; 258 ; 3456 ; 725 ; 6084 ; 496; a) Các số chia hết <…>

Xem thêm: tu thien bao 5

Phiếu bài tập cuối tuần 19 môn Toán lớp 4: Ki-lô-mét vuông. Hình bình hành. Diện tích hình bình hành. …còn nữa * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 19 dưới đây:

Phiếu bài tập cuối tuần 20 môn Toán lớp 4: Phân số. Phân số và phép chia số tự nhiên. Phân số bằng nhau. …còn nữa * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 20 dưới đây:

Viết một bình luận