Phía bắc của Ấn độ nằm ở đâu ?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: youkingofrap3

Đáp án : Phía bắc của Ấn độ nằm ở đâu ?

Phía bắc của Ấn Độ nằm từ chí tuyến bắc trở lên ( chí tuyến 25 độ trở lên ) 

– Có 1 thành phố lớn là : Niu-Đê-Li .

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyenmill4

Phía bắc của Ấn độ nằm ở Vị trí địa lý: Thuộc khu vực Nam Á, phía Bắc giáp Trung Quốc , Nepal và Bhutan . Phía Đông Bắc giáp Myanmar , Bangladesh . Phía Tây Bắc giáp Pakistan và Afganistan. Phía Tây, Đông và Nam giáp Ấn Độ Dương.

Đọc thêm  Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 10 Thí Điểm Pdf, Bài Tập Tiếng Anh 10

Viết một bình luận