pháp luật thời trần( liên hệ việc thực hiện pháp luật hiện nay)

Lời giải 1:

Họ tên người giải: tuonghoai2

Pháp luật thời Trần

– Nhà nước chú trọng sửa sang luật pháp, ban hành Quốc triều hình luật.

– Nội dung:

+ Bảo vệ vua, giai cấp thống trị.

+ Xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản.

+ Quy định cụ thể việc mua bán ruộng đất.

– Đặt cơ quan Thẩm hình viện để xét xử việc kiện cáo.

– Đặt chuông tại điện Long Trì để dân kêu oan.

=> So với thời Lý, thời Trần đã có những tiến bộ nhất định trong luật pháp và việc quản lí đất nước.

Chi tiết hơn : 

Nhà Trần ban hành bộ luật mới là “Quốc triều hình luật”.

– Hình luật thời Trần cũng giống như thời Lý nhưng được bổ sung thêm. Pháp luật xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản, quy định cụ thể về việc mua bán ruộng đất.

– Cơ quan pháp luật thời Trần được tăng cường và hoàn thiện hơn. Nhà Trần đặt cơ quan Thẩm hình viện để xét xử việc kiện cáo. Vua Trần vẫn để chuông lớn ở thềm điện Long Trì cho dân đến kêu oan khi cần.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: leduykhanh20091233

Pháp luật nhà Trần khá nặng. Các tội trộm cắp lần đầu bị đánh 80 trượng, thích chữ lên mặt và phải đền cho chủ theo tỉ lệ mất 1 đền 9; nếu không đền đủ phải gán vợ con làm nô tì. Người tái phạm tội sẽ bị chặt chân tay; ai tái phạm tới lần thứ 3 sẽ bị giết[2].

Đọc thêm  Giáo trình Boya | Review sách & link download trọn bộ file PDF

Với tội gian dâm, pháp luật cho phép giết chết kẻ gian dâm nếu bắt tại trận; gian phu được quyền nộp 300 quan chuộc tội, gian phụ phải về nhà chồng làm nô tì.

=> Phát luật thời trần rất nghiêm khắc. 

Viết một bình luận