Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên ? câu hỏi 3218015 – hoidap247.com

Lời giải 1:

Họ tên người giải: chiquynh08

Danh sách các câu trả lời: Nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

– Vua tôi nhà Trần đồng lòng kháng chiến

– Công cuộc chuẩn bị kháng chiến chu đáo, toàn diện về mọi mặt của nhà Trần.

– Có sự lãnh đạo tài tình của nhà quân sự thiên tài: Trần Hưng Đạo, vua nhà Trần với chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo.

– Tinh thần hi sinh, quyết chiến, quyết thắng của toàn dân mà nòng cốt là quân đội nhà Trần.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: banghai19784

Danh sách các câu trả lời: Nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên không chỉ ở lãnh đạo tài tình mà còn ở sự đoàn kết tập thể.nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên:

Đánh bại quân xâm lược Mông Nguyên hung tàn, bảo vệ nền độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc.
Nâng cao lòng tự hào dân tộc. Khẳng định một lần nữa lòng yêu nước và ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước của dân tộc ta.
Góp phần làm phong phú truyền thống chống giặc ngoại xâm của quân dân ta. Để lại bài học vô giá: “Khoan thư sức dân, để làm kế sâu rễ bền gốc”.
Ngăn chặn âm mưu xâm lược của nhà Nguyên đối với các nước khác.

Đọc thêm  Hơn 12 cách nói khác nhau để nói “Cảm ơn” trong tiếng Pháp

Viết một bình luận