Câu 1. Trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của người Ai Cập cổ đại; Lưỡng Hà cổ đại?, Câu 2. Sự phân hóa trong xã hội Ấn Độ cổ đại như thế nào? Kể tên n

Câu 1. Trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của người Ai Cập cổ đại; Lưỡng Hà cổ đại?, Câu 2. Sự phân hóa trong xã hội Ấn Độ cổ đại như thế nào? Kể tên n

Lời giải 1: Họ tên người giải: nhuduongmeomeo7 Câu 1– Những thành tựu văn hóa chủ yếu của người Ai Cập: + Tín ngưỡng:          Sùng bái tự nhiên (tôn thờ nhiều vị thần, như: thần sông Nin, thần Mặt trời…).         Tin vào sự bất tử của linh … Đọc tiếp

Trình bày nội dung chính của các đề nghị cải cách duy tân ở Việt Nam trong nửa cuối thế kỉ XIX. Từ hạn chế của những đề nghị cải cách đó, hãy rút ra bài học tr

Trình bày nội dung chính của các đề nghị cải cách duy tân ở Việt Nam trong nửa cuối thế kỉ XIX. Từ hạn chế của những đề nghị cải cách đó, hãy rút ra bài học tr

Lời giải 1: Họ tên người giải: harryisthebest6 `+` Nội dung : `-` năm `1868` , Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển Trà Lí ( Nam Định ) . Đinh Văn Điền xin đẩy mạnh việc khai khẩn ruộng hoang và khai mỏ , phát triển buôn bán , chấn … Đọc tiếp

Tại sao nói nền quốc phòng toàn dân là nền quốc phòng của dân do dân vì dân câu hỏi 3216059 – bocdau.com

Tại sao nói nền quốc phòng toàn dân là nền quốc phòng của dân do dân vì dân  câu hỏi 3216059 – bocdau.com

Lời giải 1: Họ tên người giải: diemnguyen23673 Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân vì: Nhà nước của dân là vì đây là thành quả của nhân dân ta đạt được trong cuộc cách mạng tháng Tám thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt … Đọc tiếp

cho biết tình hình pháp về kinh tế chính trị xã hội tình hình kinh tế của anh và mỹ câu hỏi 3216077 – bocdau.com

cho biết tình hình  pháp về kinh tế chính trị xã hội tình hình kinh tế của anh và mỹ  câu hỏi 3216077 – bocdau.com

Lời giải 1: Họ tên người giải: moonsailor2 *MĨ * Tình hình kinh tế: – Trong những năm 1865 – 1894, Mĩ từ hàng thứ tư vươn lên hàng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp. – Nông nghiệp Mĩ cũng đạt được những thành tựu đáng kể, trở thành vựa lúa và nơi … Đọc tiếp

Tình hình châu âu như thế nào giưã chiến tranh thế giới ? Mình cần gấp ạ. câu hỏi 3216083 – bocdau.com

Tình hình châu âu như thế nào giưã chiến tranh thế giới ? Mình cần gấp ạ.  câu hỏi 3216083 – bocdau.com

Lời giải 1: Họ tên người giải: harryisthebest9 * Tình hình châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới : `-` Do hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm `1917` , tình hình châu Âu có nhiều biến đổi , … Đọc tiếp

cho biết tình hình pháp về kinh tế chính trị xã hội tình hình kinh tế của anh và mỹ câu hỏi 3216125 – bocdau.com

cho biết tình hình  pháp về kinh tế chính trị xã hội tình hình kinh tế của anh và mỹ  câu hỏi 3216125 – bocdau.com

Lời giải 1: Họ tên người giải: BearChan6 $\text{Nước Anh}$ ⇒   $\text{Về Kinh Tế :}$           $\text{Phát triển chậm, đứng thứ 3 của thế giới}$           $\text{Đầu thế kỉ 20, bắt đầu xuất hiện các Công Ty Độc Quyền}$ ⇒   $\text{Về Chính Trị :}$       … Đọc tiếp

Câu 107: Nhận định nào dưới đây về Nhật Bản là không đúng? , A. Một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính lớn của thế giới. , B. Một nước có công nghệ sản xuất

Câu 107: Nhận định nào dưới đây về Nhật Bản là không đúng? , A. Một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính lớn của thế giới. , B. Một nước có công nghệ sản xuất

Lời giải 1: Họ tên người giải: quynhquynh098 đáp án : C  Câu 107: Nhận định nào dưới đây về Nhật Bản là không đúng? A. Một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính lớn của thế giới. B. Một nước có công nghệ sản xuất xe hơi phát triển mạnh. C. Một … Đọc tiếp

Dựa vào bao nhiêu Sử liệu để phụng dựng lại Lịch Sử: câu hỏi 3216393 – bocdau.com

Dựa vào bao nhiêu Sử liệu để phụng dựng lại Lịch Sử:  câu hỏi 3216393 – bocdau.com

Lời giải 1: Họ tên người giải: nguyenngocchi1208109 Dựa vào 4 sử liệu để phục dựng lại Lịch Sử: Sử liệu truyền miệng là những câu chuyện dân gian được kể truyền miệng từ đời này qua đời khác. + Ưu điểm: Có thể cho người sau biết được những gì quá khứ xảy ra … Đọc tiếp

Câu 108: Khuynh hướng cách mạng vô sản đã thắng thể trong phong trào cách mạng ở Việt Nam vào năm 1930, vì , A. đáp ứng được mọi nguyện vọng của các giai cấp và

Câu 108: Khuynh hướng cách mạng vô sản đã thắng thể trong phong trào cách mạng ở Việt Nam vào năm 1930, vì , A. đáp ứng được mọi nguyện vọng của các giai cấp và

Lời giải 1: Họ tên người giải: quynhquynh099 Câu 108: Khuynh hướng cách mạng vô sản đã thắng thể trong phong trào cách mạng ở Việt Nam vào năm 1930, vì D. đây là khuynh hướng cách mạng tiên tiến, đáp ứng được yêu cầu lịch sử.  Khuynh hướng tiên tiến: thể hiện rõ ở … Đọc tiếp