Học Và Làm Bài Tập Toán Lớp 5, Ôn Luyện Toán Lớp 5 Theo Chủ Đề

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vở bài tập

Lớp 3

Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu

Đang xem: Học và làm bài tập toán lớp 5

*

Tổng hợp 80 Đề kiểm tra, Đề thi Toán lớp 5 học kì 1 & học kì 2 cơ bản, nâng cao có đáp án gồm các đề kiểm tra, đề thi giữa kì, cuối kì và bài tập cuối tuần có lời giải giúp bạn ôn luyện và đạt được điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 5.

Tải xuống

Mục lục Đề thi Toán lớp 5

(mới) Bộ 60 Đề thi Toán lớp 5 năm 2020 – 2021

40 Đề thi Toán 5 Học kì 1 có đáp án

20 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 1 năm 2020 – 2021 có đáp án

5 đề thi giữa kì 1 Toán 5 cơ bản

5 đề thi giữa kì 1 Toán 5 nâng cao

10 đề thi giữa kì 1 Toán 5 sưu tầm

20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2020 – 2021 có đáp án

5 đề thi Cuối kì 1 Toán 5 cơ bản

5 đề thi Cuối kì 1 Toán 5 nâng cao

Xem thêm: hãy chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta

10 đề thi Cuối kì 1 Toán 5 sưu tầm

40 Đề kiểm tra Toán 5 Học kì 2 có đáp án

20 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2020 – 2021 có đáp án

5 đề thi giữa kì 2 Toán 5 cơ bản

5 đề thi giữa kì 2 Toán 5 nâng cao

10 đề thi giữa kì 2 Toán 5 sưu tầm

*

20 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2020 – 2021 có đáp án

5 đề thi cuối kì 2 Toán 5 cơ bản

5 đề thi cuối kì 2 Toán 5 nâng cao

10 đề thi cuối kì 2 Toán 5 sưu tầm

104 Bài tập cuối tuần Toán 5 có lời giải

Top 52 Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án

Tuần 1

Xem thêm: Mình Muốn Tư Vấn Và Mẫu Đơn Kêu Cứu Khẩn Cấp, Mẫu Đơn Cầu Cứu Khẩn Cấp

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Top 52 Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 1

Thời gian: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (0,5 điểm)

*

viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,5 B. 0,05

C. 0,005 D. 5,00

Câu 2: (1 điểm) Phân số

*

được chuyển thành số thập phân là ?

A. 0,4 B. 2,5

C. 4 D. 40

Câu 3: (1 điểm) Chữ số 5 trong số thập phân 342,205 có giá trị là ?

*

Câu 4: (0,5 điểm) 3kg 5g = ……… kg Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 3,5 B. 3,50

C. 3,500 D. 3,005

Câu 5: (1điểm) Hỗn số

*

được viết dưới dạng phân số là:

A. 5,5 B. 5,2

*

Câu 6: (1 điểm) Tìm số tự nhiên x biết : 69,98 2 B. 3900 cm2

C. 1950 cm D. 1950 cm2

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

Câu 2: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng

*

chiều dài.

a. Tính diện tích thửa ruộng đó.

b. Biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Câu 3: (1 điểm) Tìm ba số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm, sao cho: 0,2 Câu1234567 Đáp ánBAADCBD

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1điểm) – Tính đúng mỗi bài được (0,5đ)

a)

*

b)

*

Câu 2: (2 điểm)

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là: (0,5 đ)

60 : 3 x 2 = 40 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là ( 0,5 đ)

60 x 40 = 2400 (m2)

Trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là (0,5 đ)

2400 : 100 x 50 = 1200 (kg)

Đổi 1200kg = 12 tạ (0,25 đ) Đáp số : 12 tạ (0,25 đ)

Câu 3: (1 điểm)

Ba số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm có thể là: 0,21; 0,22, 0,201

Câu 2, 3: Học sinh có cách làm khác phù hợp với đề bài, đúng được tính đủ điểm theo yêu cầu.

Tải xuống

Mục lục Đề kiểm tra Toán lớp 5 có đáp án:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.bocdau.com

Viết một bình luận