Ở động nam á nước nào là thuộc địa của Hà lan vào bồ đào nha, nước nào là thuộc co địa của anh, nước nào làm thuộc địa cửa pháp – câu hỏi 3218210

Lời giải 1:

Họ tên người giải: kenngo3475

*Tham khảo trang 63 và hình 46, trang 64/ sách giáo khoa lịch sử 8.

– Thuộc địa của Hà Lan và Bồ Đào Nha: In-đô-nê-xi-a

– Thuộc địa của Anh: Mã Lai, Miến Điện, Bru-nây

– Thuộc địa của Pháp: Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào.

Đọc thêm  doc truyen tran hao nam

Viết một bình luận