nội dung đề án 01-đa/tu của thành ủy tphcm

*

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang tặng bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án số 02. (Ảnh: Phan Quốc Việt)

(bocdau.com) – Đề án 02 – ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ TP và phản bác các quan điểm sai trái là hết sức đúng đắn, hết sức cần thiết. Từ việc thực hiện Đề án số 02, ý thức cảnh giác, chủ động phòng, chống về những biểu hiện suy thoái trong nội bộ được nâng lên; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái được triển khai mạnh mẽ. Đó là những ý kiến được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết đề án số 02 – ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Thành ủy khóa IX do Thành ủy TPHCM tổ chức chiều 23/6.

Đang xem: Nội dung đề án 01-đa/tu của thành ủy tphcm

Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái được triển khai mạnh mẽ

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án 02, đặc biệt sau khi có Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, càng cho thấy việc ban hành, triển khai Đề án 02 là hết sức đúng đắn, cần thiết. Kết quả thực hiện Đề án 02 là cơ sở quan trọng để Đảng bộ TPHCM tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”, Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở có sự chuyển động tích cực trong triển khai thực hiện Đề án 02 gắn với các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); từng bước xác định những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Đề án số 02.  Từ việc thực hiện Đề án số 02, ý thức cảnh giác, chủ động phòng, chống về những biểu hiện suy thoái trong nội bộ được nâng lên; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái được triển khai mạnh mẽ, bước đầu có tác dụng tích cực. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tăng cường, có bước tiến lớn với việc ban hành Đề án số 01 – ĐA/TU, Quy định 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm khắc xử lý kỷ luật các đảng viên vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua thực hiện Quy định 1374 đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên trong chỉ đạo xem xét, xử lý kịp thời thông tin phản ánh của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân.

*

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phan Quốc Việt)

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin về Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 19/6/2020 về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TPHCM. Đề án đã nêu rõ nội dung nhận diện các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc, sai sự thật trên internet, mạng xã hội hiện nay. Sau khi chỉ ra những kết quả công tác theo dõi, quản lý, định hướng thông tin, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, Đề án đã nêu  mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TPHCM.

*

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phan Quốc Việt)

Ban hành Đề án 05 là đúng với yêu cầu hiện nay

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang đánh giá cao Thành ủy TPHCM đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, thường xuyên, nhạy bén trong công tác tư tưởng của Đảng, trên mặt trận phòng chống diễn biến hòa bình, góp phần quan trọng trong phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại địa bàn TP và trong Đảng bộ TP. Đồng chí cũng đánh giá cao sự tham mưu của Ban Tuyên giáo Thành ủy trong lĩnh vực này.

Từ kết quả thực hiện Đề án 02- ĐA/TU, đồng chí Bùi Trường Giang khẳng định, Đề án 02 – ĐA/TU là hết sức đúng đắn, hết sức cần thiết, là tiền đề quan trọng, kinh nghiệm quý để Thành ủy và các lực lượng, cấp ủy các cấp của TP lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của TP; cụ thể hóa các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, mới nhất là Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo đồng chí Bùi Trường Giang, việc Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ban hành triển khai Đề án 05 – ĐA/TU rất đúng với yêu cầu hiện nay. Đồng chí mong muốn TPHCM triển khai nghiêm túc sáng tạo, có hiệu quả Đề án 05, đóng góp xứng đáng vào sự trong sạch của Đảng bộ TP; sự phát triển của TP vì cả nước, cùng cả nước.

Xem thêm: bm01-tc/ttkh&dvtk

*

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phan Quốc Việt)

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã điểm lại những giải pháp lớn mà TPHCM thực hiện Đề án 02. Nhấn mạnh đến những thành tựu, kết quả tốt đẹp trong thời gian qua, đồng chí cho rằng, công tác tuyên truyền cần khẳng định được những kết quả tích cực này; tăng cường thông tin về các thành tựu, kết quả đạt được. Song song đó là phải thẳn thắng nhìn nhận những mâu thuẫn, khó khăn, hạn chế; từ đó phân tích đúng nguyên nhân, tìm lộ trình giải quyết những khó khăn. Việc né tránh không giải quyết được vấn đề. Trong công tác thông tin phải đề cập được những vấn đề người dân quan tâm. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đất nước phát triển, TPHCM phát triển. Có thành tựu thì nói trúng, cho đậm nhưng khó khăn thì cũng phải nhìn thẳng và phân tích đầy đủ, xác định lộ trình khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã đề cập đến những giải pháp phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đó có việc thông qua phát hiện, phản ánh của người dân để chấn chỉnh cán bộ. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Thành ủy, cũng như xây dựng, thực hiện chương trình đồng bộ trong kiểm tra, thanh tra, giám sát để tăng cường hiệu quả của  công tác này.

Xem thêm: Q: Skills For Success 1 Listening And Speaking, Reading And Writing

*

Hội nghị Tổng kết 5 năm đề án 02 – ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Khóa IX. (Ảnh: Phan Quốc Việt)

Chia sẻ một số nội dung của Đề án 05, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, để thực hiện tốt việc tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TPHCM cần chủ động đánh giá, dự báo kịp thời để có sẵn các phương án. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là chú trọng giải quyết thấu đáo các bức xúc của người dân. Những bức xúc của người dân, dù nhỏ nhưng chính đáng thì phải được giải quyết.

Liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, đồng chí lưu ý cần chủ động thông tin về những chương trình, giải pháp cùng lộ trình thực hiện trong thời gian tới để giải quyết những bức xúc hiện nay của người dân, của xã hội; trong đó có 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm được đưa ra trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI.

Tại hội nghị, 43 tập thể, 17 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM; 38 tập thể và 15 cá nhân được nhận Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Viết một bình luận