Những nguyên nhân nào giúp nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh thế giới thứ 2, Mn giúp mình với ạ câu hỏi 3215427 – bocdau.com

Lời giải 1:

Họ tên người giải: harryisthebest1

`+` Những nguyên nhân nào giúp nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh thế giới thứ 2

`-` Truyền thống văn hóa , giáo dục lâu đời của người Nhật – sẵn sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc

`-` Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp , công ti Nhật Bản

`-` Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra chiến lược phát triển , nắm bắt đúng thời cơ và sự điều tiết cần thiết để đưa nền kinh tế liên tục tăng trưởng

`-` Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo , có ý chí vươn lên , cần cù lao động , đề cao kỉ luật và coi trọng tiết kiệm

`-` Áp dụng được thành tựu khoa học kĩ thuật vào xây dựng và phát triển đất nước

Lời giải 2:

Họ tên người giải: ngoclann4568

Danh sách các câu trả lời: * Nguyên nhân khách quan:

Tận dụng tốt yếu tố bên ngoài để phát triển.
Áp dụng những thành tựu KHKT hiện đại.
Nhờ cải cách dân chủ; chi phí quân sự thấp.
* Nguyên nhân chủ quan

Truyền thống văn hóa, giáo dục lâu đời…
Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ty
Vai trò của Nhà nước: chiến lược phát triển, nắm bắt thời cơ và sự điều tiết cần thiết…
Con người Nhật bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỉ luật và coi trọng tiết kiệm
CHÚC BẠN HỌC TỐT ^^

Đọc thêm  Download Mẫu Hóa Đơn Bán Lẻ A5, Download Mẫu Hóa Đơn Bán Hàng

Viết một bình luận