những hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8 violet

Danh mục: Tư liệu khác

… <(2x)3-y3>=8×3+y3-8×3+y3 =2y3? HÃy viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ đà học ra giấy nháp những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) x3 +8 x3 -8 (x+2)3 (x-2)3A3+B3= (A+B)(A2- AB +B2) … = 8×3 – 1256. Tổng hai lập phương Với A, B là các biÓu thøc tuú ý ta còng cã: 7. HiÖu hai lập phươngVới A, B là các biểu thức tuỳ ý ta cũng có: Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ những hằng … )33223332232233223)))33))baaabbbaebabadyxyxyxcbabbaababbabababaa+=++=+=++++=+++=SĐSSĐ những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)6. Tổng hai lập phương Với A, B là các biểu thøc tuú ý ta còng cã: 7. HiÖu hai lập phươngVới A, B là các biểu thức tuỳ ý ta cũng có: Bảy hằng đẳng…

Đang xem: Những hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8 violet

9 9,833 48

Giáo án đại số lớp 8 – Tiết 4 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ ppt

Danh mục: Toán học

… phát biểu hằng đẳng thức HS làm ?6 đẳng thức trên bằng lời Học sinh làm ?6 trang 11 Kết luận (x – 5)2 = (5 – x)2 Giáo án đại số lớp 8 – Tiết 4 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ I/ … biểu hằng đẳng thức. Làm bài 18 trang 11 trên bằng cách nhân : (a – b )(a – b) ?4 Phát biểu hằng đẳng thức trên bằng lời Giáo viên đưa bảng phụ để học sinh điền vào biểu thức … tiêu  Học sinh nắm được các hằng đẳng thức đáng nhớ : bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương.  Biết áp dụng các hằng đẳng thức trên để tính nhẩm, tính…
10 7,424 10

Giáo án đại số lớp 8 – Tiết 6 + 7 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (tt) doc

Danh mục: Toán học

… Giáo án đại số lớp 8 – Tiết 6 + 7 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (tt) I/ Mục tiêu  Học sinh nắm được các hằng đẳng thức đáng nhớ : lập phương một tổng, lập phương … b/ 8×3 – y3 = (2x)3 – HS làm ?3 HS phát biểu hằng đẳng thức. ?3 Trang 15 Tính (a – b) (a2 + ab + b2) = Suy ra hằng đẳng thức ?4 Trang 15. Phát biểu hằng đẳng thức … 3.2x.y2 + y3 = 8×3 + 12x2y + 6xy2 + y3 HS phát biểu hằng đẳng thức. ?2 Phát biểu hằng đẳng thức trên bằng lời. Hoạt động 2 : Giới thiệu hằng đẳng thức thứ 5 2/ Lập…
13 2,992 2

Giáo án Đại Số lớp 8: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ ppsx

Danh mục: Toán học

… phút) GV cả lớp làm bài?3 + Trường hợp tổng quát : Với A,B là các biểu thức tuỳ ý. Viết công thức (A-B)2 =? + So sánh công thức (1) và (2)? + GV: Đó là hai hằng đẳng thức đáng nhớ để phép … thức A, B bất kỳ Ta có: A2 – B2=(A+B)(A-B) HS: bằng tích của tổng số thứ nhất với số thứ hai và hiệu HS: Trình bày ?6 áp dụng : Tính a) (x+1)(x-1) =x2 -1 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ … NHỚ I. MỤC TIÊU – HS nắm được các hằng đẳng thức, bình phương 1 tổng, bình phương 1 hiệu, hiệu 2 bình phương – Hs biết vận dụng các hằng đẳng thức trên để tính nhẩm, tính hợp lí II….
5 747 2

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 4 những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Danh mục: Toán học

12 4,650 0

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo)

Danh mục: Toán học

8 1,415 1

giáo án đại số 8 chương 1 bài 3 những hằng đẳng thức đáng nhớ

Danh mục: Toán học

10 1,091 0

nhung hang dang thuc dang nho

Danh mục: Toán học

… ĐẦU BÀI :NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚĐÁNG NHỚ 3) Áp dụng3) Áp dụng a).a). Tính : 23y)-(2x ; )x(221−2 … phép nhân a/. ( 2x + y ) ( 2x + y ) b/. ( 1 – 3x ) ( 1 – 3x ) NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚNHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚGIỚI THIỆU BÀI MỚIGIỚI THIỆU BÀI MỚIBài 3:I . I . BÌNH PHƯƠNG … 35919360032=−=−=+=∗2603)3)(60-(6057.63 1/1/ Viết công thức các hằng đẳng thức đã học ? BÀI TẬP CỦNG CỐBÀI TẬP CỦNG CỐ Đáp Đáp :: – Trong hai đẳng thức sau , đẳng thức nào đúng ?2/2/ Hãy cho biết…
13 3,816 9

Nhung hang dang thuc dang nho

Danh mục: Toán học

… mình rút ra một hằng đẳng thức rất đẹp !HÃy nêu ý kiến của em .Sơn rút ra được hằng đẳng thức nào ?Đức và Thọ đều đúng vì : x2-10x+25=25-10x+x2Nên (x-5)2=(5-x)2 Hằng đẳng thức : (A-B)2=(B-A)2 … 992=(100-1)2=1002-2.100.1+12=10000-200+1= 980 1 1/ Phát biểu qui tắc nhân đa thức với ®a thøc ? 3/ Hiệu hai bình phương .Tổng quát :(A+B).(A-B)=A2-B2 (Với A,B là hai biểu thức ) (3)Phát biểu đẳng thức (3) b»ng … (với a,b là các số tuỳ ý )Tổng quát : (A-B)2=A2-2AB+B2 (với A,B là hai biểu thức )(2)?4Phát biểu đẳng thức (2) bằng lời .2/ Bình phương của một hiệu . Bài tập : Các phép biến đổi sau…
16 2,119 6

Tiet 7 – Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Danh mục: Toán học

… =10 .Vậy tại x = 63 2 3x +12x + 48x + 64 =10 Tiết 7: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Củng cố: Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ đã học.2 2 2(A + B) = A + 2AB+ B (1)2.Bình phương của … thuộc 7 hằng đẳng thức. 2. Xem lại các bài tập đã làm.3. Làm các bài tập sau: 31,32,33 tr 16,17 SGK. GV: inh H ng Đ ườTr ng THCS B c ườ ắS nơ Tiết 7: Những hằng đẳng thức đáng nhớ … ý: Tiết 7: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)6. Tổng hai lập phương3x +8 Áp dụnga, Viết dưới dạng tích.b,Viết dưới dạng tổng.2(x +1)(x – x +1)Bài làma, Ta có: 3x +8= 3 3(x) +…

Xem thêm: Báo Cáo Thành Tích Cá Nhân Trong Phong Trào Xây Dựng Nông Thôn Mới

10 5,529 17

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (01)

Danh mục: Tư liệu khác

… ab + b2 2a + 2ab + b hằng đẳng thức a2abab b2 aaaabbbVới A ,B là các biểu thức tùy ý, ta cũng có: 2 2 2(A + B) = A + 2AB + B (1)? 2Phát biểu hằng đẳng thức (1) thành lời 3.Bình … (2x) – 2.2x.3y + (3y)= 4x -12xy +9y2 2c,99 = (100-1)2 2=100 – 2.100.1+1 = 980 1 những hằng đẳng thức đáng nhớ Cng c?7Ai ỳng ? Ai sai?Đức viết:2 2x -10x + 25 = (x -5)Thọ viết:2 2 2 … một hằng đẳng thức rất đẹp! Hãy nêu ý kiến của em. Sơn rút ra được hằng đẳng thức nào?Ý kiến bạn Hương chưa chính xác.Cả hai bạn Đức và Thọ đều viết đúng.Kết luận: Với A,B là hai biểu thức…
14 1,762 1

NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

Danh mục: Địa lý


1 1,872 25

Tiết 6-Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Danh mục: Toán học

… cố: – GV: cho HS nhắc lại 2 hằng đẳng thức vừa học 4.5. H ớng dẫn về nhà : – Học thuộc qui tắc nhân đa thức với đa thức. – Nắm vững cách trình bày phép nhân hai đa thức cách 2. 5 Rút kinh nghiệmGiáo … 3.2×2.(3y)2 + (3y)3= 8×6 + 36x4y + 54x2y2 + 27y3b)31x 3 =2 −  3 221 1 1= x 3. x .3 3. x.32 2 2   − +      − 33 = 3 21 9 27x x x 27 8 4 2− + − … Trờng TH&THCS Đồng Lâm3 Giáo án đại só 8 Năm học 2010-2011phơng số thứ 2, cộng lập phơng số thứ 2.GV: HS phát biểu thành lời với A, B là các biểu thức. Tínha) (x + 1)3 = b) (2x + y)3…
3 1,504 4

Tiết 06-Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) (01)

Danh mục: Toán học

… 16b,c; 18 tr 5 SBT.3. Xem trc Đ5 Những hằng đẳng thức đáng nhớ tr 14 SGK Tiết 6: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Củng cố. Hãy nêu các hằng đẳng thức đã học?2 2 2(A + B) = A + 2AB + B … biểu hằng đẳng thức (5) thành lời HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ1. Học thuộc 5 hằng đẳng thức đã học.2. Làm các bài tập: 27b; 28 SGK tr 14 v 16b,c; 18 tr 5 SBT.3. Xem trc Đ5 Những … Tiết 6: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Bài tập tại lớp ( )3 3 2 2 33 3 2 2 3(A + B) = A +3A B + 3AB + B (4)(A – B) = A -3A B + 3AB – B 5Hãy viết mỗi biểu thức sau dưới dạng…
11 1,389 1

Tiết 4-Những hằng đẳng thức đáng nhớ (HC)

Danh mục: Toán học

… luyện tập ta đà áp dụng kiến thức nhân đơn thức & đa thức với đa thức đà có các dạng biểu thức nào ? 4.5. H ớng dẫn về nhà : – Học thuộc qui tắc nhân đa thức với đa thức. – Nắm vững cách trình … tổng hai biểu thức bnglời ?-HS: Bình phơng một tổng hai biểu thức bằng bình phơng biểu thức thứ nhất cộng 2lần tích biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai cộng với bình phơng biểu thức thứhai* … dụng hằng đẳng thức * a,b > 0: CT đợc minh hoạ a b a2 abab b2* Với A, B là các biểu thức :(A +B)2 = A2 +2AB+ B2* á p dụng :a) TÝnh: ( a+1)2 = a2 + 2a + 1 b) Viết biểu thức…
4 1,085 2

NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (Tiếp) potx

Danh mục: Toán học

… của tích (x+2)(x2-2x+4) x3 + 8 * x3 – 8 (x + 2)3 (x – 2)3 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (Tiếp) I. Mục tiêu : 1, Kiến thức: H/s nắm được các HĐT : Tổng của 2 … 36xy2 – 8y3 thức đắng nhớ . – GV: đưa hệ số 7 HĐT bằng bảng phụ. – GV cho HS ghi nhớ 7 HĐTĐN -Khi A = x & B = 1 thì các công thức trên được viết ntn? Hs :… Bảy hằng đẳng thức … (x+2)(x2-2x+4) Hoạt động 3 : Ghi nhớ 7 hằng đẳng áp dụng a). Tính: (x – 1) (x2 + x + 1) = x3 -1 b). Viết 8×3 – y3 dưới dạng tích 8×3-y3=(2x)3-y3=(2x – y)(4×2…

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Nghỉ Dưỡng Sức Sau Sinh Của Giáo Viên, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Dưỡng Sức Sau Sinh

4 1,262 2

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Danh mục: Ngữ văn

… thuộc 5 hằng đẳng thức đã học.2. Làm các bài tập: 27b; 28 SGK tr 14 và 16b,c; 18 tr 5 SBT.3. Xem trước §5 Những hằng đẳng thức đáng nhớ tr 14 SGK Tiết 6: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Củng … B (5)− −Phát biểu hằng đẳng thức (5) thành lời Tiết 6: Những hằng đẳng thức đáng nhớ( tiếp)Bài tập tại lớp Bài 27a tr 14 SGK: Viết các biểu thức sau dưới dạng … .(3y) + (3y)=8x +36x y +54x y + 27yTa có:3 3 2 2 33 21 1 1 1b,( x -3) = ( x) -3.( x) .3+3. x.3 -32 2 2 21 9 27= x – x + x – 27 8 4 2 Tiết 6: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)5….
11 479 1

Tiết 4 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ pdf

Danh mục: Toán học

6 677 0

Những hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng potx

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

5 424 1

những hằng đẳng thức đáng nhớ tiếp

Danh mục: Toán học

11 510 0

Xem thêm

Bạn có muốn tìm thêm với từ khóa: những hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8 bai 5 nhung hang dang thuc dang nho lop 8 bài tập những hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8 soan bai nhung hang dang thuc dang nho lop 8 những hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8 thư viện bài giảng những hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8 luyện tập những hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8 bài 3 những hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8 bài 4 những hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8 bài 5 bai tap nhung hang dang thuc dang nho lop 8 bai 5 bai tap cua bai nhung hang dang thuc dang nho lop 8 bài 3 những hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8 nhung bai tap ve hang dang thuc dang nho lop 8 bai tap nhung hang dang thuc dang nho lop 8 bai 3 bai tap ve nhung hang dang thuc dang nho lop 8
Tìm thêm: khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau
Hỗ trợ khách hàng info
bocdau.com.org Yahoo Skype Giúp đỡ Câu hỏi thường gặp Điều khoản sử dụng Quy định chính sách bán tài liệu Hướng dẫn thanh toán Giới thiệu bocdau.com là gì?

Viết một bình luận