Nhiệm vụ to lớn của người dân việt Nam hiện nay là gì?, Giúp mình với ,cảm ơn ạ

Lời giải 1:

Họ tên người giải: vuonghaimt2

Nâng cao trình độ dân trí, hòa nhập với xu hướng phát triển chung của toàn nhân loại.

-Phát triển và ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất

-Xóa đói, giảm nghèo, lạc hậu, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.—Trung tay đầy lùi COVID-19 

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyengiahuan20103

Nhiệm vụ to lớn của người dân Việt Nam là : phải phát triển nền kinh tế mạnh, bền vững để đưa đất nước đi lên hội nhập với quốc tế.

Đọc thêm  Tài Liệu Bài Thu Hoạch Module 6 Thcs Module 6, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module Thcs2

Viết một bình luận